Boi tinh yeu   |   

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ BOLIVIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

VĐQG Bolivia

(FB BLVA gửi 8785)
FT    1 - 2 1 Bolivar2 vs The Strongest1 1/4 : 00.78-0.940 : 0-0.930.772 1/20.80-0.9810.80-0.983.352.552.35
FT    4 - 1 Nacional Potosi7 vs Petrolero Yacuiba12 0 : 3/40.74-0.910 : 1/40.78-0.942 3/40.910.9110.72-0.913.801.564.60
FT    1 - 4 San Jose10 vs Bolivar2 1 0 : 00.870.970 : 00.980.862 3/40.81-0.991 1/4-0.940.763.352.432.43
FT    3 - 0 CD Guabira11 vs The Strongest1 1/2 : 0-0.970.811/4 : 00.870.973-0.940.761 1/4-0.960.783.603.501.80
FT    1 - 0 Jorge Wilstermann8 vs Real Potosi4 0 : 1 1/20.980.860 : 1/20.860.982 3/40.830.991 1/4-0.960.784.551.307.50
FT    1 - 3 Blooming5 vs Sport Boys Warnes6 0 : 0-0.990.830 : 0-0.990.832 1/40.79-0.971-0.990.813.152.632.36
FT    0 - 1 Univ. De Sucre9 vs Oriente Petrolero3 0 : 3/40.920.920 : 1/40.930.912 3/40.860.9610.71-0.903.651.703.85
FT    3 - 0 Bolivar2 vs Petrolero Yacuiba12 0 : 20.910.930 : 1-0.980.823-0.880.691 1/4-0.970.796.401.1214.00
FT    4 - 2 1 Blooming5 vs Univ. De Sucre9 0 : 3/40.860.960 : 1/40.890.892 1/20.860.9410.890.893.901.554.50
FT    2 - 1 The Strongest1 vs Jorge Wilstermann8 1 0 : 1/20.66-0.850 : 1/40.890.952 3/40.71-0.901 1/4-0.990.813.701.654.10
FT    0 - 0 San Jose10 vs Oriente Petrolero3 0 : 1/20.76-0.930 : 1/40.930.912 1/20.81-0.9910.76-0.943.551.753.75
FT    1 - 1 Sport Boys Warnes6 vs CD Guabira11 0 : 1 1/40.910.930 : 1/20.940.902 3/40.960.8610.71-0.904.401.366.30
FT    1 - 0 Univ. De Sucre9 vs San Jose10 0 : 3/40.920.900 : 1/4-0.800.623 1/40.950.851 1/2-0.900.70   
FT    0 - 2 1 Oriente Petrolero3 vs Petrolero Yacuiba12 1 0 : 10.65-0.830 : 1/20.970.852 1/40.850.951-0.970.77   
FT    3 - 2 The Strongest1 vs Nacional Potosi7 0 : 3/4-0.980.80   3 1/40.850.95      
FT    2 - 0 1 CD Guabira11 vs Blooming5 0 : 1/40.880.960 : 00.69-0.872 3/40.76-0.941 1/4-0.970.793.602.052.80
FT    4 - 0 Bolivar2 vs Real Potosi4 2 0 : 1 3/40.79-0.950 : 3/40.83-0.992 3/40.66-0.861 1/40.930.896.001.1512.00
FT    3 - 1 Jorge Wilstermann8 vs Sport Boys Warnes6 0 : 3/40.81-0.970 : 1/40.82-0.982 1/20.900.9210.830.993.851.584.45
FT    1 - 3 1 Sport Boys Warnes6 vs Nacional Potosi7 1 0 : 1 1/40.980.860 : 1/20.980.8630.860.961 1/40.850.974.451.415.40
FT    5 - 1 CD Guabira11 vs Univ. De Sucre9 0 : 3/40.83-0.99   2 3/40.960.86   3.851.594.30
FT    3 - 1 1 Oriente Petrolero3 vs Real Potosi4 0 : 1 1/40.83-0.990 : 1/20.850.992 1/20.59-0.8110.59-0.814.301.346.90
09/03  Hoãn Real Potosi4 vs Nacional Potosi7                
FT    3 - 1 San Jose10 vs Sport Boys Warnes6 0 : 3/40.950.890 : 1/40.950.892 3/40.910.9110.76-0.943.651.733.75
FT    0 - 0 Nacional Potosi7 vs Jorge Wilstermann8 0 : 3/40.940.900 : 1/40.950.8930.860.961 1/40.990.833.751.733.60
FT    0 - 1 Petrolero Yacuiba12 vs The Strongest1 0 : 1/40.850.970 : 1/4-0.850.672 1/20.850.9510.870.953.302.102.95
FT    2 - 0 Bolivar2 vs CD Guabira11 0 : 1 3/40.70-0.880 : 3/40.79-0.953 1/40.68-0.881 1/2-0.930.756.101.179.50
FT    0 - 2 Univ. De Sucre9 vs Real Potosi4 0 : 1 1/20.71-0.880 : 1/20.63-0.8330.860.961 1/40.940.885.101.258.00
FT    2 - 3 Oriente Petrolero3 vs Blooming5 0 : 1/40.960.880 : 00.72-0.892 1/20.850.9710.81-0.993.352.212.70
FT    2 - 4 Petrolero Yacuiba12 vs Blooming5 0 : 1/4-0.930.760 : 00.75-0.922 3/4-0.940.7610.860.963.202.242.77
FT    4 - 0 San Jose10 vs CD Guabira11 0 : 1 1/4-0.990.830 : 1/20.980.8630.81-0.991 1/40.910.914.401.435.20
FT    3 - 1 Bolivar2 vs Nacional Potosi7 0 : 1 3/40.950.890 : 3/40.930.913 1/40.68-0.881 1/20.940.885.501.237.80
FT    2 - 0 Oriente Petrolero3 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1/20.920.900 : 1/4-0.980.802 3/41.000.8010.70-0.90   
FT    2 - 1 Univ. De Sucre9 vs The Strongest1 0 : 00.880.940 : 00.940.882 3/40.900.901 1/4-0.930.73   
FT    2 - 3 Real Potosi4 vs Sport Boys Warnes6 0 : 10.880.940 : 1/40.79-0.972 3/40.801.001 1/4-0.960.76   
FT    1 - 4 1 The Strongest1 vs Bolivar2 0 : 00.920.920 : 00.81-0.973-0.960.781 1/4-0.940.763.352.402.45
FT    1 - 2 Jorge Wilstermann8 vs San Jose10                
FT    0 - 1 Sport Boys Warnes6 vs The Strongest1 0 : 00.900.920 : 00.840.982 3/40.980.821 1/4-0.950.75   
FT    3 - 1 Blooming5 vs Real Potosi4 0 : 1 1/40.65-0.830 : 1/20.80-0.983 1/40.900.901 1/40.77-0.97   
FT    5 - 1 CD Guabira11 vs Petrolero Yacuiba12 0 : 1-0.850.670 : 1/40.79-0.9731.000.801 1/40.900.903.801.614.25
FT    5 - 0 Bolivar2 vs Univ. De Sucre9 0 : 1 1/20.73-0.920 : 1/20.75-0.933 1/40.70-0.901 1/2-0.940.74   
FT    3 - 1 Nacional Potosi7 vs Oriente Petrolero3 0 : 1 1/40.900.920 : 1/2-0.930.7530.900.901 1/40.950.85   
FT    6 - 0 The Strongest1 vs Blooming5 0 : 1 1/20.970.870 : 1/20.81-0.973-0.990.811 1/40.980.844.801.297.25
FT    2 - 0 Real Potosi4 vs CD Guabira11 0 : 10.70-0.880 : 1/40.62-0.803 1/40.850.951 1/40.820.98   
16/04  Hoãn Univ. De Sucre9 vs Sport Boys Warnes6                
FT    2 - 0 Petrolero Yacuiba12 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1/40.910.930 : 00.66-0.852 3/40.960.8610.71-0.903.302.063.05
FT    2 - 1 San Jose10 vs Nacional Potosi7 0 : 1/20.910.930 : 1/4-0.970.813 1/4-0.980.801 1/40.840.983.701.903.10
FT    1 - 1 Oriente Petrolero3 vs Bolivar2 0 : 00.880.940 : 00.830.992 3/40.990.8110.70-0.90   
FT    1 - 0 Jorge Wilstermann8 vs Bolivar2 1/4 : 00.920.920 : 0-0.880.712 3/40.860.961 1/4-0.940.763.402.702.20
FT    2 - 2 Petrolero Yacuiba12 vs Nacional Potosi7 0 : 1/2-0.950.770 : 1/4-0.940.762 3/40.801.001 1/4-0.960.76   
FT    4 - 0 Real Potosi4 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1 1/40.880.940 : 1/2-0.940.762 3/40.880.921 1/4-0.900.70   
FT    3 - 3 The Strongest1 vs CD Guabira11 0 : 1 3/40.71-0.880 : 3/40.74-0.913 1/20.860.961 1/20.910.916.301.179.20
FT    3 - 4 Sport Boys Warnes6 vs Blooming5 1/4 : 00.63-0.830 : 0-0.970.813-0.860.661 1/4-0.990.813.252.472.44
FT    3 - 1 1 Bolivar2 vs San Jose10 0 : 1 1/20.78-0.940 : 1/20.76-0.933 1/40.75-0.931 1/2-0.990.815.301.257.50
FT    1 - 0 Oriente Petrolero3 vs Univ. De Sucre9 0 : 3/40.880.960 : 1/40.860.982 3/40.910.911 1/4-0.910.723.801.614.20
FT    6 - 1 1 The Strongest1 vs Real Potosi4 0 : 1 3/40.71-0.880 : 3/40.74-0.913 1/40.66-0.861 1/20.940.885.801.189.60
FT    1 - 0 Real Potosi4 vs Univ. De Sucre9                
FT    3 - 2 Jorge Wilstermann8 vs Nacional Potosi7                
FT    0 - 0 Sport Boys Warnes6 vs San Jose10 0 : 1/40.71-0.880 : 1/4-0.970.8130.910.911 1/40.940.883.451.903.30
FT    2 - 1 CD Guabira11 vs Bolivar2 1/2 : 00.76-0.931/4 : 00.66-0.8530.81-0.991 1/40.940.883.402.922.07
FT    5 - 1 The Strongest1 vs Petrolero Yacuiba12 0 : 20.78-0.940 : 1-0.940.783 1/2-0.990.811 1/2-0.970.796.601.1510.00
FT    0 - 3 Blooming5 vs Oriente Petrolero3 0 : 1/4-0.960.800 : 00.77-0.932 3/40.870.951 1/4-0.880.693.252.182.80
FT    3 - 1 Sport Boys Warnes6 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1/20.860.980 : 1/41.000.842 3/40.910.911 1/4-0.900.713.401.853.50
FT    2 - 1 Real Potosi4 vs Bolivar2 1/2 : 00.880.961/4 : 00.81-0.973-0.990.811 1/4-0.970.793.403.201.95
FT    3 - 3 San Jose10 vs Univ. De Sucre9 0 : 3/40.841.000 : 1/40.81-0.973-0.940.761 1/40.980.843.701.604.40
FT    3 - 2 Blooming5 vs CD Guabira11                
FT    3 - 1 Oriente Petrolero3 vs The Strongest1 0 : 0-0.940.780 : 0-0.950.792 3/40.960.861 1/4-0.920.733.202.752.25
FT    1 - 0 Univ. De Sucre9 vs CD Guabira11 0 : 10.950.890 : 1/40.77-0.9330.81-0.991 1/40.860.964.201.524.45
FT    5 - 2 Nacional Potosi7 vs Sport Boys Warnes6 0 : 10.880.960 : 1/2-0.990.833 1/40.930.891 1/40.79-0.974.251.534.35
FT    4 - 1 San Jose10 vs Petrolero Yacuiba12 0 : 1 1/40.65-0.830 : 1/20.890.9330.73-0.931 1/40.850.95   
FT    3 - 1 1 Bolivar2 vs The Strongest1 0 : 0-0.950.790 : 0-0.990.8330.73-0.921 1/40.960.863.602.502.25
FT    3 - 1 1 Jorge Wilstermann8 vs Blooming5 0 : 10.930.910 : 1/40.73-0.9030.71-0.901 1/40.880.944.101.534.50
FT    3 - 2 Real Potosi4 vs Oriente Petrolero3 0 : 3/40.63-0.830 : 1/40.76-0.9330.960.861 1/40.960.864.051.465.20
FT    1 - 0 Nacional Potosi7 vs Blooming5 0 : 1 1/40.860.980 : 1/20.870.973 1/40.850.971 1/40.76-0.944.501.376.00
FT    0 - 1 The Strongest1 vs Oriente Petrolero3 0 : 3/40.78-0.940 : 1/2-0.960.803 1/40.910.911 1/40.79-0.973.951.584.25
FT    0 - 0 CD Guabira11 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1 1/40.900.940 : 1/20.83-0.9930.860.961 1/40.950.874.301.386.10
FT    5 - 0 Bolivar2 vs Sport Boys Warnes6 0 : 1 1/20.70-0.880 : 3/40.970.873 1/40.980.841 1/40.860.965.301.228.90
FT    1 - 1 Real Potosi4 vs San Jose10 0 : 1/2-0.880.710 : 1/4-0.890.7230.890.931 1/40.930.893.502.102.80
FT    2 - 2 Petrolero Yacuiba12 vs Univ. De Sucre9 0 : 3/40.960.880 : 1/40.850.992 3/40.840.981 1/4-0.930.743.501.704.05
22/05  Hoãn Nacional Potosi7 vs The Strongest1                
FT    2 - 2 Petrolero Yacuiba12 vs Oriente Petrolero3 1/2 : 0-0.930.761/4 : 00.910.932 3/40.980.8410.73-0.923.553.751.75
FT    5 - 0 Petrolero Yacuiba12 vs Real Potosi4 0 : 1/20.83-0.990 : 1/4-0.930.7630.860.961 1/40.920.903.751.823.30
FT    5 - 0 Bolivar2 vs Blooming5 0 : 20.61-0.810 : 10.850.993 3/40.910.911 1/20.840.987.201.1013.50
FT    2 - 1 Nacional Potosi7 vs CD Guabira11 0 : 1 1/40.80-0.98   3 1/40.850.95      
FT    1 - 0 1 Univ. De Sucre9 vs Jorge Wilstermann8 0 : 1/40.930.910 : 00.73-0.902 3/40.80-0.981 1/4-0.930.743.502.152.70
FT    0 - 1 San Jose10 vs The Strongest1 1/4 : 00.841.000 : 0-0.940.783-0.920.731 1/4-0.990.813.402.662.21
FT    1 - 1 1 Oriente Petrolero3 vs Sport Boys Warnes6 1 0 : 3/40.67-0.850 : 1/40.76-0.933 1/40.950.871 1/40.74-0.934.201.504.65

Cúp Bolivia

(FB BLVC gửi 8785)
FT    1 - 0 Jorge Wilstermann  vs Oriente Petrolero                 
11/08  Hoãn Oriente Petrolero  vs Jorge Wilstermann                 
BÌNH LUẬN:
Loading...