x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS BRISBANE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Brisbane

FT    1 - 1 Albany Creek  vs Bayside Utd  0 : 1 3/40.821.00   3 3/40.71-0.90      
FT    4 - 0 Albany Creek  vs St George Willawong  0 : 2 1/40.920.78   40.740.96      
FT    5 - 2 Bayside Utd  vs The Lakes                 
FT    2 - 1 Mount Gravatt  vs Western Spirit  0 : 11.000.82   3 3/40.950.87      
FT    4 - 2 Acacia Ridge  vs Toowong FC  1/2 : 00.940.90   3 3/40.860.94      
FT    2 - 2 Western Spirit  vs The Gap  0 : 1/40.980.86   3 1/20.830.97      
FT    3 - 2 St George Willawong  vs Western Spirit  0 : 2 1/20.970.85   4 1/40.870.93      
FT    1 - 8 Brisbane Knights  vs The Lakes  1 : 00.821.00   3 3/40.870.93      
FT    4 - 0 Albany Creek  vs Mount Gravatt  0 : 3 1/20.60-0.86   4 1/20.67-0.92      
FT    0 - 1 Toowong FC  vs UQ FC  0 : 1 1/41.000.82   3 3/40.940.88      
FT    0 - 0 Bayside Utd  vs The Gap  0 : 1 1/4-0.980.80   3 1/40.970.85      
FT    2 - 1 Acacia Ridge  vs Centenary Stormers  0 : 10.960.86   4-0.970.77      
FT    1 - 3 Brisbane Knights  vs The Gap  0 : 1/20.880.96   3 1/20.840.96      
FT    3 - 0 Albany Creek  vs St George Willawong  0 : 20.940.88   4 1/40.860.96      
FT    1 - 2 Centenary Stormers  vs Albany Creek  3 : 0-0.930.75   4 3/40.79-0.99      
FT    0 - 3 Mount Gravatt  vs The Lakes  1/4 : 00.890.93   3 3/40.900.92      
FT    2 - 1 Toowong FC  vs Brisbane Knights  0 : 1 1/40.840.98   41.000.80      
FT    1 - 2 UQ FC  vs St George Willawong  1 1/4 : 00.980.84   3 3/40.910.89      
FT    0 - 2 Western Spirit  vs Bayside Utd                 
FT    0 - 1 The Gap  vs Acacia Ridge  1/2 : 00.900.92   3 1/20.880.92      
FT    4 - 0 Albany Creek  vs The Gap  0 : 3 1/20.840.98   4 3/40.910.89      
FT    1 - 2 St George Willawong  vs Toowong FC  0 : 10.820.88   3 3/40.810.89      
FT    1 - 1 The Lakes  vs Centenary Stormers  0 : 1 1/40.840.98   40.970.83      
FT    4 - 1 Acacia Ridge  vs Western Spirit                 
FT    2 - 0 Bayside Utd  vs UQ FC                 
FT    1 - 3 Brisbane Knights  vs Mount Gravatt  1/2 : 00.970.85   3 1/20.840.96      
FT    3 - 2 Centenary Stormers  vs Western Spirit  0 : 0-0.950.77   3 3/40.870.93      
FT    3 - 2 Toowong FC  vs Bayside Utd  0 : 0-0.970.81   3 1/20.860.96      
FT    2 - 2 UQ FC  vs Acacia Ridge  0 : 1/20.890.93   3 1/20.990.81      
FT    1 - 0 The Gap  vs The Lakes  1 1/4 : 0-0.940.76   4 1/40.920.88      
FT    0 - 4 Western Spirit  vs Albany Creek  2 3/4 : 00.980.84   4 3/40.75-0.95      
FT    4 - 0 St George Willawong  vs Brisbane Knights  0 : 2 1/40.910.91   4 1/40.840.96      
FT    3 - 2 Acacia Ridge  vs Bayside Utd  1 1/4 : 00.950.87   3 3/40.850.95      
FT    3 - 1 UQ FC  vs Brisbane Knights                 
FT    2 - 2 The Lakes  vs Albany Creek  2 : 00.860.98   4 1/20.68-0.88      
FT    1 - 2 Centenary Stormers  vs Bayside Utd  1 1/2 : 0-0.920.73   3 1/20.890.93      
FT    2 - 2 Western Spirit  vs Toowong FC  3/4 : 00.850.97   3 3/40.870.93      
FT    0 - 3 The Gap  vs St George Willawong  1 3/4 : 00.940.90   3 3/40.860.94      
FT    3 - 1 Mount Gravatt  vs Acacia Ridge  0 : 1/40.850.97   3 3/40.860.94      
FT    2 - 1 Centenary Stormers  vs Mount Gravatt  1/2 : 0-0.960.78   3 3/40.820.98      
FT    2 - 1 Mount Gravatt  vs UQ FC  0 : 1/40.890.95   3 1/4-0.950.75      
FT    0 - 2 Brisbane Knights  vs Toowong FC  1 : 00.841.00   4 1/40.930.89      
FT    0 - 0 The Gap  vs Centenary Stormers  0 : 1/41.000.84   3 1/20.910.91      
FT    5 - 2 The Lakes  vs Toowong FC  0 : 1/2-0.940.78   3 3/40.62-0.85      
FT    2 - 1 The Gap  vs Mount Gravatt  1 : 00.80-0.98   3 3/4-0.880.66      
FT    0 - 0 Western Spirit  vs Centenary Stormers  0 : 1/20.900.92   3 3/40.65-0.85      
FT    2 - 3 Bayside Utd  vs Albany Creek  1 1/4 : 00.850.99   3 3/40.78-0.98      
FT    0 - 5 Brisbane Knights  vs Acacia Ridge  0 : 1/40.950.87   3 3/40.890.91      
FT    1 - 5 The Lakes  vs Western Spirit  0 : 1 3/40.980.86   4 3/40.960.86      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo