x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL GAUCHO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Gaucho

FT    1 - 1 Gremio/RS  vs Internacional/RS  0 : 1/40.920.78   2 1/4-0.990.71      
FT    1 - 2 Internacional/RS  vs Gremio/RS  0 : 1/4-0.910.62   20.790.93      
FT    2 - 1 Juventude/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 3/40.721.00   2 1/40.910.81      
FT    1 - 3 Novo Hamburgo/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 1/40.740.98   20.800.92      
FT    5 - 0 Internacional/RS  vs Esportivo/RS  0 : 1 1/20.790.93   30.920.80      
FT    0 - 0 Sao Luiz/RS  vs Aimore/RS  0 : 1/40.850.87   20.800.92      
FT    2 - 3 Ypiranga/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.950.77   2 1/20.970.75      
FT    1 - 1 EC Pelotas/RS  vs Caxias/RS  1/4 : 00.770.95   2 1/40.980.74      
FT    2 - 2 Esportivo/RS  vs Juventude/RS  1/2 : 00.950.77   20.860.86      
FT    1 - 1 Sao Jose PoA/RS  vs EC Pelotas/RS  0 : 1/20.910.81   2 1/40.980.74      
FT    1 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1/20.920.78   2 1/40.920.78      
FT    3 - 1 Gremio/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 1 1/40.760.94   2 1/20.900.80      
17/04  Hoãn Caxias/RS  vs Ypiranga/RS                 
FT    1 - 6 Aimore/RS  vs Internacional/RS                 
FT    1 - 1 Esportivo/RS  vs Ypiranga/RS  1/4 : 00.920.80   2 1/4-0.990.71      
FT    0 - 0 Caxias/RS  vs Juventude/RS                 
FT    2 - 0 Aimore/RS  vs Novo Hamburgo/RS                 
FT    0 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs EC Pelotas/RS                 
FT    1 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1/40.920.80   20.910.81      
FT    1 - 0 Gremio/RS  vs Internacional/RS  0 : 00.990.73   20.860.86      
FT    3 - 0 Novo Hamburgo/RS  vs Caxias/RS  1/4 : 00.800.92   2-0.940.66      
FT    1 - 0 Juventude/RS  vs Aimore/RS  0 : 3/40.840.88   2 1/40.890.83      
FT    0 - 2 EC Pelotas/RS  vs Esportivo/RS  0 : 1/20.800.92   2 1/2-0.920.63      
FT    2 - 2 Sao Luiz/RS  vs Gremio/RS                 
FT    0 - 0 Internacional/RS  vs Sao Jose PoA/RS                 
FT    1 - 0 Ypiranga/RS  vs Brasil Pelotas/RS                 
FT    1 - 2 Esportivo/RS  vs Novo Hamburgo/RS                 
FT    4 - 0 Gremio/RS  vs EC Pelotas/RS                 
FT    4 - 0 Caxias/RS  vs Sao Luiz/RS                 
FT    1 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Juventude/RS                 
FT    0 - 0 Aimore/RS  vs Ypiranga/RS                 
FT    1 - 2 Brasil Pelotas/RS  vs Internacional/RS                 
FT    1 - 2 EC Pelotas/RS  vs Aimore/RS  0 : 00.940.76   1 3/40.850.85      
FT    2 - 1 Juventude/RS  vs Gremio/RS  1/2 : 00.800.90   20.850.85      
FT    1 - 1 Sao Luiz/RS  vs Esportivo/RS  0 : 1/20.900.80   1 3/40.860.84      
FT    4 - 1 Ypiranga/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 3/40.850.85   1 3/40.860.84      
FT    2 - 0 Internacional/RS  vs Caxias/RS  0 : 10.63-0.93   2 1/40.950.75      
FT    1 - 1 Novo Hamburgo/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 00.69-0.99   20.950.75      
FT    0 - 1 Ypiranga/RS  vs Juventude/RS                 
FT    1 - 1 Sao Jose PoA/RS  vs Gremio/RS                 
FT    1 - 1 EC Pelotas/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1/40.810.89   2 1/40.900.80      
FT    0 - 1 Novo Hamburgo/RS  vs Internacional/RS  1 3/4 : 01.000.70   2 3/40.750.95      
FT    2 - 1 Caxias/RS  vs Esportivo/RS  0 : 3/40.810.89   20.760.94      
FT    2 - 0 Gremio/RS  vs Aimore/RS  0 : 10.71-0.99   2 1/20.900.82      
FT    1 - 2 Sao Jose PoA/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 1/40.790.93   20.960.76      
FT    2 - 0 Sao Luiz/RS  vs Novo Hamburgo/RS                 
FT    0 - 1 Aimore/RS  vs Sao Jose PoA/RS                 
FT    4 - 2 Internacional/RS  vs Ypiranga/RS                 
FT    0 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Caxias/RS                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo