x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 HÀN QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Hàn Quốc

FT    0 - 0 Daejeon Hana Citizen  vs Jeonnam Dragons  0 : 1/4-0.900.79   2 1/40.980.90      
FT    2 - 3 Jeonnam Dragons  vs Ansan Greeners  0 : 1/4-0.960.86   2 1/4-0.950.83      
FT    2 - 2 Gimcheon Sangmu  vs Busan I'Park  0 : 3/40.920.96   2 1/20.880.98      
FT    4 - 1 Anyang  vs Bucheon 1995  0 : 1-0.900.77   2 1/2-0.970.85      
FT    1 - 0 Gyeongnam  vs Daejeon Hana Citizen  0 : 00.881.00   2 1/20.85-0.99      
FT    2 - 1 Chungnam Asan  vs Seoul E-Land  1/4 : 00.76-0.94   2 1/40.990.89      
FT    3 - 1 Gimcheon Sangmu  vs Jeonnam Dragons  0 : 1/20.950.95   2 1/40.950.91      
FT    1 - 0 Busan I'Park  vs Gyeongnam  0 : 0-0.920.81   2 1/20.79-0.92      
FT    0 - 3 Ansan Greeners  vs Seoul E-Land  1/4 : 0-0.970.85   2 1/40.980.88      
FT    0 - 0 Bucheon 1995  vs Chungnam Asan  0 : 00.82-0.94   2 1/4-0.940.80      
FT    3 - 1 Daejeon Hana Citizen  vs Anyang  0 : 00.940.94   2 1/2-0.960.84      
FT    2 - 1 Anyang  vs Seoul E-Land  0 : 1/2-0.970.85   2 1/40.85-0.99      
FT    2 - 0 Jeonnam Dragons  vs Busan I'Park  0 : 1/4-0.890.78   2 1/4-0.930.81      
FT    0 - 1 Bucheon 1995  vs Gimcheon Sangmu  1 : 00.84-0.96   2 3/40.870.99      
FT    0 - 2 Gyeongnam  vs Ansan Greeners  0 : 3/40.990.89   2 1/40.910.95      
FT    3 - 4 Chungnam Asan  vs Daejeon Hana Citizen  1/4 : 01.000.88   2 1/40.930.95      
FT    1 - 1 Gyeongnam  vs Chungnam Asan  0 : 1/40.84-0.96   2 1/40.960.90      
FT    4 - 1 Daejeon Hana Citizen  vs Ansan Greeners  0 : 3/4-0.970.85   2 1/40.80-0.94      
FT    2 - 2 Anyang  vs Gimcheon Sangmu  1/4 : 00.77-0.90   2 1/40.980.88      
FT    1 - 0 Jeonnam Dragons  vs Seoul E-Land  0 : 00.87-0.99   20.84-0.98      
FT    0 - 1 Busan I'Park  vs Bucheon 1995  0 : 1/2-0.960.84   2 1/20.84-0.98      
FT    2 - 1 Busan I'Park  vs Chungnam Asan  0 : 1/40.87-0.97   2 1/40.910.97      
FT    1 - 1 Daejeon Hana Citizen  vs Bucheon 1995  0 : 1/20.85-0.97   2 1/2-0.970.85      
FT    1 - 1 Anyang  vs Jeonnam Dragons  0 : 1/2-0.930.82   2 1/40.990.87      
FT    1 - 1 Seoul E-Land  vs Gyeongnam  0 : 1/4-0.910.78   2 1/40.970.91      
FT    1 - 0 Gimcheon Sangmu  vs Ansan Greeners  0 : 3/40.76-0.89   2 1/4-0.980.84      
FT    1 - 2 Seoul E-Land  vs Busan I'Park  0 : 1/4-0.960.86   2 1/2-0.970.83      
FT    0 - 0 Chungnam Asan  vs Jeonnam Dragons  1/4 : 00.78-0.89   20.950.93      
FT    2 - 1 Gimcheon Sangmu  vs Daejeon Hana Citizen  0 : 1/20.930.97   2 1/20.980.88      
FT    1 - 0 Ansan Greeners  vs Anyang  1/2 : 00.87-0.97   20.83-0.97      
FT    2 - 3 Bucheon 1995  vs Gyeongnam  1/4 : 00.881.00   2 1/40.861.00      
FT    1 - 1 Busan I'Park  vs Seoul E-Land                 
FT    2 - 1 Seoul E-Land  vs Daejeon Hana Citizen  0 : 0-0.990.89   2 1/40.86-0.98      
FT    0 - 1 Chungnam Asan  vs Ansan Greeners  0 : 1/4-0.930.80   20.870.99      
FT    1 - 3 Busan I'Park  vs Anyang  1/4 : 00.87-0.99   2 1/2-0.920.79      
FT    2 - 3 Gyeongnam  vs Gimcheon Sangmu  1/2 : 00.990.89   2 1/40.990.89      
FT    1 - 2 Jeonnam Dragons  vs Bucheon 1995  0 : 1/20.82-0.94   2 1/40.970.91      
FT    2 - 0 Gimcheon Sangmu  vs Chungnam Asan  0 : 1-0.970.85   2 1/40.82-0.96      
FT    2 - 1 Daejeon Hana Citizen  vs Jeonnam Dragons  0 : 1/4-0.910.78   2 1/4-0.940.80      
FT    1 - 1 Ansan Greeners  vs Busan I'Park  1/2 : 00.88-0.98   2 1/20.990.87      
FT    0 - 3 Bucheon 1995  vs Seoul E-Land  1/4 : 00.950.93   2 1/40.980.88      
FT    0 - 0 Anyang  vs Gyeongnam  0 : 1/4-0.920.81   2 1/4-0.930.81      
FT    1 - 2 Ansan Greeners  vs Bucheon 1995  0 : 00.87-0.97   2-0.970.85      
FT    0 - 2 Gyeongnam  vs Jeonnam Dragons  0 : 00.950.95   20.930.95      
FT    3 - 1 Gimcheon Sangmu  vs Seoul E-Land  0 : 1/4-0.910.78   20.910.97      
FT    0 - 2 Chungnam Asan  vs Anyang  1/4 : 00.890.99   20.920.94      
FT    1 - 1 Busan I'Park  vs Daejeon Hana Citizen  1/4 : 00.83-0.93   2 1/20.86-0.98      
FT    1 - 1 Anyang  vs Ansan Greeners  0 : 3/40.920.96   2 1/40.920.94      
FT    3 - 3 Gyeongnam  vs Seoul E-Land  0 : 0-0.880.74   2 1/4-0.940.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo