x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 MEXICO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Mexico

FT    1 - 0 CD Tapatio  vs Venados  1/4 : 00.60-0.82   20.78-0.98      
FT    1 - 1 Oaxaca  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/40.840.98   2 1/40.890.97      
FT    2 - 0 Pumas Tabasco  vs Tampico Madero  0 : 1/4-0.930.80   2 1/4-0.890.76      
FT    1 - 1 Celaya  vs Atlante  0 : 0-0.810.65   2-0.800.61      
FT    0 - 0 Correcaminos  vs Mineros de Zac.  0 : 00.84-0.96   2 1/40.960.90      
FT    1 - 0 Tlaxcala FC  vs Sonora  0 : 00.881.00   2 1/4-0.970.83      
FT    1 - 2 Cancun FC  vs Dorados  0 : 1/40.940.96   2 1/4-0.940.80      
FT    3 - 1 Leones Negros UdeG  vs Pumas Tabasco  0 : 1/40.73-0.87   2 1/4-0.940.80      
FT    1 - 1 Tepatitlan FC  vs Correcaminos  0 : 1/20.82-0.94   2 1/40.920.96      
FT    0 - 2 Dorados  vs CD Tapatio  0 : 1/20.85-0.97   2 1/40.940.92      
FT    1 - 1 Atlante  vs Tlaxcala FC  0 : 3/40.80-0.93   2 1/4-0.970.83      
FT    1 - 2 Mineros de Zac.  vs Morelia  1/4 : 00.85-0.95   2 1/21.000.86      
FT    1 - 1 Tampico Madero  vs Oaxaca  0 : 1/4-0.980.86   2-0.920.77      
FT    2 - 0 Cancun FC  vs Celaya  0 : 0-0.930.81   2-0.960.84      
FT    1 - 0 Raya2  vs Sonora  0 : 1/4-0.910.78   2 1/2-0.960.82      
FT    1 - 2 Correcaminos  vs Dorados  1/4 : 01.000.88   20.980.88      
FT    0 - 4 Tlaxcala FC  vs Morelia                 
FT    1 - 0 Venados  vs Atlante  0 : 0-0.880.77   2-0.940.80      
FT    2 - 0 CD Tapatio  vs Mineros de Zac.  0 : 00.87-0.99   2 1/20.900.96      
FT    0 - 1 Pumas Tabasco  vs Raya2  0 : 1/40.74-0.88   1 3/40.78-0.93      
FT    1 - 1 Celaya  vs Tepatitlan FC  0 : 1/2-0.960.84   20.890.97      
06/01  Hoãn Sonora  vs Leones Negros UdeG                 
FT    2 - 0 Oaxaca  vs Cancun FC  0 : 1/40.870.95   2 1/40.980.82      
FT    3 - 0 Atlante  vs Tampico Madero  0 : 1/40.82-0.94   1 3/40.910.97      
FT    0 - 0 Tampico Madero  vs Atlante  0 : 00.84-0.94   1 3/40.83-0.97      
FT    2 - 2 Atlante  vs Celaya  0 : 1/2-0.970.85   2 1/4-0.990.87      
FT    0 - 1 Dorados  vs Tampico Madero  0 : 3/40.980.92   2 3/4-0.980.84      
FT    0 - 1 Celaya  vs Atlante  0 : 00.970.87   1 3/40.940.86      
FT    1 - 0 Tampico Madero  vs Dorados  0 : 00.63-0.79   2 1/4-0.970.85      
FT    3 - 0 Celaya  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/40.881.00   2 1/4-0.990.85      
FT    0 - 0 Atlante  vs Venados  0 : 3/40.85-0.95   2 1/2-0.990.87      
FT    1 - 0 Dorados  vs Tepatitlan FC  0 : 3/4-0.960.84   2 1/20.930.95      
FT    0 - 2 Morelia  vs Tampico Madero  0 : 1/20.950.93   2 1/40.890.99      
FT    0 - 2 Venados  vs Atlante  1/4 : 00.78-0.89   20.84-0.96      
FT    0 - 1 Tepatitlan FC  vs Dorados  0 : 1/4-0.850.70   2 1/40.77-0.90      
FT    1 - 0 Leones Negros UdeG  vs Celaya  0 : 1/4-0.960.86   20.960.92      
FT    2 - 2 Tampico Madero  vs Morelia  0 : 1/4-0.960.84   2 1/2-0.930.81      
FT    2 - 1 Leones Negros UdeG  vs Correcaminos  0 : 3/41.000.90   2 1/2-0.960.84      
FT    1 - 2 Sonora  vs Venados  0 : 1/40.901.00   2 1/40.980.90      
FT    0 - 1 Pumas Tabasco  vs Tepatitlan FC  0 : 1/4-0.930.75   20.960.86      
FT    2 - 1 Tampico Madero  vs Mineros de Zac.  0 : 1/20.860.98   2 1/40.840.96      
FT    0 - 1 Atlante  vs Dorados  0 : 1/20.960.92   2 1/2-0.970.83      
FT    2 - 1 Tepatitlan FC  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/40.960.94   2 1/40.84-0.98      
FT    0 - 1 Sonora  vs Correcaminos  0 : 3/40.81-0.97   2 3/40.890.93      
FT    3 - 0 Venados  vs CD Tapatio  0 : 1/20.890.95   2 1/20.980.82      
FT    3 - 1 Celaya  vs Cancun FC  0 : 1/20.65-0.85   2 3/40.980.82      
FT    1 - 1 Tampico Madero  vs Pumas Tabasco  0 : 1/20.950.89   20.830.99      
FT    0 - 2 Tlaxcala FC  vs Mineros de Zac.  0 : 1/40.81-0.97   2 1/40.880.94      
FT    0 - 1 Raya2  vs Morelia  1/4 : 00.79-0.90   2 1/40.861.00      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo