x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ NỮ HÀN QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Nữ Hàn Quốc

FT    1 - 0 Red Angels Nữ  vs Gyeongju Nữ  0 : 0-0.930.69   2 1/40.970.79      
FT    1 - 1 Gyeongju Nữ  vs Red Angels Nữ  0 : 0-0.950.79   2 1/40.960.86      
FT    5 - 4 Gyeongju Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    1 - 2 Red Angels Nữ  vs Gyeongju Nữ  0 : 1/20.880.82   2 3/40.850.85      
FT    1 - 1 Changnyeong Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  1/4 : 00.930.79   2 3/40.980.72      
FT    2 - 1 Hwacheon KSPO Nữ  vs Seoul Amaz Nữ                 
FT    0 - 3 Sejong Sportstoto Nữ  vs Suwon Nữ  1 : 00.880.82   2 3/40.900.80      
FT    0 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    3 - 0 Gyeongju Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ                 
FT    0 - 4 Changnyeong Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    3 - 0 Sejong Sportstoto Nữ  vs Seoul Amaz Nữ                 
FT    4 - 1 Gyeongju Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    3 - 1 Changnyeong Nữ  vs Seoul Amaz Nữ                 
FT    3 - 1 Red Angels Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ                 
FT    1 - 3 Sejong Sportstoto Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    6 - 0 Gyeongju Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 1 3/40.880.94   30.900.90      
FT    1 - 1 Hwacheon KSPO Nữ  vs Changnyeong Nữ                 
FT    0 - 2 Sejong Sportstoto Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    0 - 1 Boeun Sangmu Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    0 - 2 Changnyeong Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 1/4-0.920.63   2 3/40.920.78      
FT    1 - 1 Seoul Amaz Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ                 
FT    3 - 1 Red Angels Nữ  vs Suwon Nữ  0 : 20.780.92   3 1/40.720.98      
FT    4 - 1 Gyeongju Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ  0 : 21.000.70   30.701.00      
FT    1 - 0 Boeun Sangmu Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    0 - 1 Sejong Sportstoto Nữ  vs Gyeongju Nữ                 
FT    0 - 1 Changnyeong Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    1 - 0 Seoul Amaz Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    0 - 2 Sejong Sportstoto Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ                 
FT    5 - 0 Red Angels Nữ  vs Seoul Amaz Nữ  0 : 1 1/40.65-0.90   3 1/40.850.91      
FT    6 - 0 Gyeongju Nữ  vs Changnyeong Nữ                 
FT    1 - 0 Hwacheon KSPO Nữ  vs Suwon Nữ  1/4 : 00.75-0.99   2 3/40.800.96      
FT    1 - 0 Seoul Amaz Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ  0 : 1/40.980.86   2 3/40.81-0.99      
FT    2 - 0 Boeun Sangmu Nữ  vs Changnyeong Nữ                 
FT    3 - 1 Gyeongju Nữ  vs Red Angels Nữ  1/4 : 00.910.93   2 3/4-0.900.71      
FT    4 - 0 Suwon Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 1 1/20.75-0.93   30.75-0.95      
FT    2 - 0 Red Angels Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    2 - 1 Suwon Nữ  vs Changnyeong Nữ                 
FT    0 - 6 Boeun Sangmu Nữ  vs Gyeongju Nữ                 
FT    4 - 1 Seoul Amaz Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ                 
FT    1 - 3 Boeun Sangmu Nữ  vs Red Angels Nữ                 
FT    2 - 1 Seoul Amaz Nữ  vs Changnyeong Nữ                 
FT    3 - 1 Hwacheon KSPO Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 1 3/40.860.86   30.840.88      
FT    1 - 2 Gyeongju Nữ  vs Suwon Nữ                 
FT    3 - 3 Changnyeong Nữ  vs Hwacheon KSPO Nữ                 
FT    2 - 2 Seoul Amaz Nữ  vs Gyeongju Nữ  1 : 00.780.92   30.810.89      
FT    3 - 1 Red Angels Nữ  vs Sejong Sportstoto Nữ  0 : 2 1/20.860.92   3 1/20.71-0.93      
FT    0 - 0 Suwon Nữ  vs Boeun Sangmu Nữ  0 : 1-0.980.76   30.960.82      
FT    0 - 1 Suwon Nữ  vs Red Angels Nữ  1 : 0-0.940.66   3 1/40.910.81      
FT    1 - 3 Hwacheon KSPO Nữ  vs Gyeongju Nữ  1/2 : 0-0.940.66   2 3/40.810.91      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo