x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG ARẬP XEUT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Arập Xeut

FT    3 - 2 Al Hilal  vs Al Taawon (KSA)  0 : 1 1/4-0.920.79   3-0.970.85      
FT    1 - 0 Al Ahli (KSA)  vs Hazm  0 : 3/40.80-0.91   2 3/4-0.960.82      
FT    4 - 0 Al Nasr (KSA)  vs Al Faisaly (KSA)  0 : 1 1/4-0.960.84   2 3/40.910.95      
FT    1 - 2 Al Tai  vs Dhamak  0 : 1/40.82-0.94   2 1/40.980.90      
FT    2 - 2 Al Ettifaq  vs Al Shabab (KSA)  1/2 : 00.910.97   2 3/40.910.97      
FT    1 - 0 Abha  vs Al Baten  0 : 1/40.75-0.88   2 1/4-0.900.75      
FT    1 - 2 Al Raed  vs Al Ittihad (KSA)  1/4 : 0-0.980.86   2 3/4-0.980.86      
FT    0 - 0 Al Feiha  vs Al Fateh  0 : 00.86-0.96   2 1/20.990.89      
FT    2 - 2 Al Faisaly (KSA)  vs Al Ahli (KSA)  0 : 00.900.98   2 1/40.930.93      
FT    0 - 4 Al Tai  vs Al Hilal  3/4 : 0-0.920.79   30.920.94      
FT    1 - 1 Al Shabab (KSA)  vs Abha  0 : 1 1/40.910.97   2 3/40.930.93      
FT    2 - 3 Al Fateh  vs Al Raed  0 : 0-0.880.75   2 3/40.950.91      
FT    0 - 2 Dhamak  vs Al Nasr (KSA)  3/4 : 0-0.900.77   2 1/20.82-0.94      
FT    2 - 0 Al Ittihad (KSA)  vs Al Feiha  0 : 3/40.910.99   30.900.98      
FT    2 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Hazm  0 : 3/40.82-0.93   2 3/40.87-0.99      
FT    0 - 0 Al Baten  vs Al Ettifaq  1/4 : 0-0.930.80   2 1/40.78-0.93      
FT    3 - 4 Al Ahli (KSA)  vs Al Shabab (KSA)  1/4 : 00.970.93   2 1/2-0.920.79      
FT    0 - 1 Al Fateh  vs Al Nasr (KSA)  1 3/4 : 00.970.81   30.820.94      
FT    1 - 0 Abha  vs Al Raed  0 : 1/40.980.90   2 1/2-0.980.86      
FT    3 - 0 Al Taawon (KSA)  vs Dhamak  0 : 1/2-0.990.87   2 3/40.84-0.98      
FT    2 - 3 Al Faisaly (KSA)  vs Al Hilal  1 : 00.900.98   2 3/40.870.99      
FT    1 - 1 Al Ettifaq  vs Al Feiha  0 : 3/40.910.97   2 1/20.890.97      
FT    0 - 1 Hazm  vs Al Tai  0 : 00.78-0.91   2 1/2-0.980.84      
FT    2 - 3 Al Baten  vs Al Ittihad (KSA)  1/2 : 0-0.850.70   2 1/20.84-0.96      
FT    3 - 1 Al Shabab (KSA)  vs Al Taawon (KSA)  0 : 3/40.84-0.96   30.890.97      
FT    1 - 0 Al Raed  vs Al Ahli (KSA)  0 : 0-0.980.88   2 1/2-0.990.87      
FT    3 - 2 Al Ittihad (KSA)  vs Al Ettifaq  0 : 3/40.990.89   2 3/4-0.970.83      
FT    2 - 1 Al Nasr (KSA)  vs Hazm  0 : 1 1/40.920.96   31.000.88      
FT    3 - 1 Al Tai  vs Al Faisaly (KSA)  0 : 0-0.940.82   2 1/40.910.95      
FT    0 - 0 Al Feiha  vs Abha  0 : 00.940.94   3 1/40.880.98      
FT    2 - 3 Al Hilal  vs Al Fateh  0 : 20.750.85   3 1/40.700.90      
FT    1 - 1 Dhamak  vs Al Baten  0 : 1/20.930.95   2 1/4-0.980.84      
FT    0 - 2 Al Hilal  vs Al Nasr (KSA)  0 : 3/40.900.98   30.960.92      
FT    1 - 1 Abha  vs Al Hilal  3/4 : 0-0.930.82   31.000.88      
FT    1 - 0 Al Ittihad (KSA)  vs Al Tai  0 : 1 1/2-0.980.86   30.990.87      
FT    1 - 0 Al Ettifaq  vs Al Faisaly (KSA)  0 : 1/40.79-0.92   2 1/20.900.98      
FT    0 - 0 Al Baten  vs Hazm  0 : 1/2-0.970.85   2 1/40.81-0.93      
FT    1 - 2 Al Ahli (KSA)  vs Al Nasr (KSA)  0 : 0-0.960.86   2 3/40.990.87      
FT    1 - 1 Al Taawon (KSA)  vs Al Feiha  0 : 1/20.940.94   2 1/20.83-0.95      
FT    3 - 0 Al Shabab (KSA)  vs Al Raed  0 : 3/40.960.94   30.970.91      
FT    5 - 5 Al Fateh  vs Dhamak  0 : 1/40.970.91   2 1/40.84-0.98      
21/11  Hoãn Al Hilal  vs Al Ittihad (KSA)                 
FT    3 - 2 Al Baten  vs Al Taawon (KSA)  1/4 : 00.83-0.95   2 1/20.950.93      
FT    2 - 0 Abha  vs Al Ahli (KSA)  1/4 : 00.940.94   2 3/40.920.94      
FT    0 - 3 Hazm  vs Al Ettifaq  1/4 : 00.920.98   2 1/2-0.990.85      
FT    2 - 2 Al Nasr (KSA)  vs Al Raed  0 : 1-0.850.72   2 3/40.880.98      
FT    0 - 0 Al Faisaly (KSA)  vs Al Shabab (KSA)  1/4 : 00.77-0.90   2 1/20.80-0.94      
FT    1 - 0 Dhamak  vs Al Feiha  0 : 1/40.940.82   2 1/4-0.960.84      
FT    1 - 0 Al Tai  vs Al Fateh  0 : 0-0.950.85   2 1/40.881.00      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo