x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG BẮC AI LEN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Bắc Ai Len

FT    1 - 2 Cliftonville  vs Glentoran  0 : 00.900.80   2 1/40.720.98      
FT    1 - 0 Linfield  vs Ballymena Utd  0 : 1 1/40.780.94   2 1/20.820.90      
FT    0 - 0 Portadown FC  vs Coleraine  1 1/4 : 00.820.88   30.920.80      
FT    0 - 1 Warrenpoint Town  vs Crusaders Belfast  1 1/2 : 00.721.00   30.950.77      
FT    0 - 1 Larne  vs Dungannon Swi.  0 : 20.800.92   30.850.87      
FT    2 - 2 Carrick Rangers  vs Glenavon  1/4 : 00.770.93   2 1/20.810.91      
FT    1 - 2 Warrenpoint Town  vs Dungannon Swi.  0 : 00.960.76   30.880.82      
FT    0 - 2 Cliftonville  vs Crusaders Belfast  0 : 1/40.900.80   2 1/40.880.82      
FT    2 - 3 Glentoran  vs Larne  0 : 1/20.770.95   2 1/20.840.88      
FT    0 - 0 Crusaders Belfast  vs Carrick Rangers  0 : 1 1/20.910.79   2 3/40.800.92      
FT    0 - 2 Glenavon  vs Cliftonville  1/4 : 00.850.87   2 1/20.910.81      
FT    1 - 6 Dungannon Swi.  vs Linfield  1 3/4 : 00.950.77   3 1/4-0.950.65      
FT    4 - 0 Ballymena Utd  vs Portadown FC  0 : 10.840.86   2 3/40.810.89      
FT    2 - 1 Ballymena Utd  vs Coleraine  1/2 : 00.770.93   2 1/20.750.95      
FT    0 - 1 Portadown FC  vs Glenavon  3/4 : 00.900.80   30.900.80      
FT    1 - 1 Linfield  vs Glentoran  0 : 00.800.90   2 1/20.860.84      
FT    1 - 3 Carrick Rangers  vs Larne  1 : 00.800.90   30.960.74      
23/12  Hoãn Crusaders Belfast  vs Glenavon  0 : 1-0.900.61   2 3/40.960.76      
FT    0 - 2 Coleraine  vs Glentoran  1/4 : 00.930.79   2 1/40.780.94      
FT    1 - 0 Linfield  vs Ballymena Utd  0 : 1 1/40.840.86   2 1/20.780.92      
FT    2 - 2 Dungannon Swi.  vs Warrenpoint Town  0 : 1/20.820.88   2 3/40.850.85      
FT    2 - 0 Cliftonville  vs Carrick Rangers  0 : 1 1/40.750.95   2 3/40.870.83      
FT    0 - 1 Warrenpoint Town  vs Portadown FC  0 : 1/40.890.83   2 3/40.810.89      
FT    0 - 0 Coleraine  vs Crusaders Belfast  0 : 00.740.96   2 1/40.900.82      
FT    0 - 2 Dungannon Swi.  vs Ballymena Utd  1/4 : 00.860.86   2 1/20.790.93      
FT    0 - 1 Larne  vs Linfield  0 : 1/40.810.91   2 1/40.850.85      
FT    2 - 0 Glentoran  vs Glenavon  0 : 3/40.860.86   2 1/20.830.87      
FT    1 - 1 Portadown FC  vs Cliftonville  1 : 00.701.00   2 3/4-0.940.64      
FT    1 - 1 Linfield  vs Warrenpoint Town  0 : 20.920.78   3 1/20.880.82      
FT    0 - 3 Carrick Rangers  vs Glentoran  3/4 : 00.970.75   3-0.980.68      
FT    1 - 0 Glenavon  vs Coleraine  1/4 : 00.720.98   2 1/40.980.72      
FT    4 - 0 Crusaders Belfast  vs Dungannon Swi.  0 : 1 3/4-0.990.69   3 1/40.970.73      
FT    2 - 1 Ballymena Utd  vs Larne  1 : 00.910.81   2 3/40.870.85      
FT    1 - 0 Glenavon  vs Crusaders Belfast  1/2 : 00.850.85   31.000.72      
FT    1 - 2 Coleraine  vs Linfield  1/4 : 00.740.98   2 1/2-0.960.66      
FT    3 - 0 Larne  vs Warrenpoint Town  0 : 2 1/40.830.89   3 1/20.950.77      
FT    1 - 0 Cliftonville  vs Ballymena Utd  0 : 11.000.70   2 3/40.990.73      
FT    1 - 2 Carrick Rangers  vs Dungannon Swi.  0 : 1/40.930.79   3-0.970.69      
FT    3 - 1 Glentoran  vs Portadown FC                 
FT    2 - 0 Linfield  vs Carrick Rangers  0 : 1 1/20.920.78   3 1/40.910.81      
FT    1 - 1 Larne  vs Cliftonville  0 : 1/20.770.95   2 1/20.770.95      
FT    1 - 2 Warrenpoint Town  vs Ballymena Utd  1/2 : 00.810.91   2 3/40.960.76      
FT    0 - 2 Dungannon Swi.  vs Glenavon  1/2 : 00.940.78   30.760.94      
FT    2 - 0 Crusaders Belfast  vs Portadown FC  0 : 2 1/40.830.87   3 3/40.950.77      
FT    0 - 3 Glenavon  vs Linfield  1/2 : 00.880.82   2 3/40.820.90      
FT    2 - 0 Ballymena Utd  vs Crusaders Belfast  3/4 : 00.980.74   2 3/40.960.76      
FT    1 - 2 Carrick Rangers  vs Warrenpoint Town  0 : 3/40.720.98   2 3/40.730.97      
FT    0 - 0 Coleraine  vs Cliftonville  0 : 1/40.860.86   2 1/40.800.92      
FT    2 - 2 Portadown FC  vs Larne  1 1/2 : 00.750.97   3 1/40.970.75      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo