x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG CHI LÊ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Chi Lê

FT    0 - 1 U. Espanola  vs Cobresal  0 : 0-0.980.86   2 3/40.80-0.94      
FT    3 - 1 Huachipato  vs Melipilla  0 : 1 1/40.980.90   2 3/40.990.89      
FT    1 - 1 Audax Italiano  vs Curico Unido  0 : 00.960.92   20.940.94      
FT    3 - 2 Univ. de Chile  vs U. La Calera  0 : 1/40.80-0.93   2 1/2-0.930.81      
FT    1 - 0 Antofagasta  vs Colo Colo  1 1/4 : 0-0.930.80   2 1/20.84-0.98      
FT    1 - 4 Palestino  vs Nublense  0 : 1/2-0.960.86   2 3/40.900.98      
FT    0 - 3 Everton CD  vs Univ. Catolica  1/4 : 0-0.940.82   2 1/40.83-0.97      
FT    0 - 0 La Serena  vs San. Wanderers  0 : 1 1/2-0.900.77   2 1/20.881.00      
FT    0 - 1 Colo Colo  vs U. Espanola  0 : 1 1/20.881.00   30.80-0.94      
FT    1 - 2 U. La Calera  vs La Serena  0 : 1/2-0.950.83   2 1/20.84-0.98      
FT    1 - 1 Curico Unido  vs Palestino  0 : 1/4-0.960.84   2 1/20.84-0.98      
FT    2 - 0 Univ. Catolica  vs Huachipato  0 : 3/40.960.92   2 3/4-0.980.84      
FT    2 - 2 San. Wanderers  vs Audax Italiano  3/4 : 00.960.94   2 1/21.000.86      
FT    1 - 0 Melipilla  vs Everton CD  0 : 0-0.980.88   2 1/40.940.94      
FT    0 - 0 Cobresal  vs Univ. de Chile  0 : 1/4-0.950.85   2 1/40.85-0.97      
FT    0 - 0 O Higgins  vs Antofagasta  0 : 1/2-0.980.86   2 1/40.990.89      
FT    0 - 0 Univ. de Chile  vs O Higgins  0 : 1/21.000.90   2 1/4-0.970.85      
FT    2 - 0 Huachipato  vs San. Wanderers  0 : 1 3/40.84-0.96   30.910.97      
FT    0 - 0 Curico Unido  vs Colo Colo  1/2 : 00.950.93   2 1/20.990.89      
FT    2 - 1 Palestino  vs Cobresal  0 : 1/20.900.98   30.900.96      
FT    0 - 0 Audax Italiano  vs Antofagasta  0 : 1/20.960.92   20.83-0.97      
FT    1 - 2 Everton CD  vs U. La Calera  0 : 1/4-0.990.89   2 1/40.990.89      
FT    0 - 2 La Serena  vs Univ. Catolica  1/4 : 00.950.93   2 1/20.890.97      
FT    6 - 1 Nublense  vs U. Espanola  0 : 1/20.881.00   2 3/40.82-0.96      
FT    1 - 0 Colo Colo  vs Melipilla  0 : 1 1/20.950.93   3-0.960.82      
FT    0 - 3 San. Wanderers  vs Curico Unido  3/4 : 0-0.940.82   2 1/2-0.950.83      
FT    1 - 3 U. Espanola  vs Palestino  0 : 00.960.94   3 1/4-0.940.80      
FT    0 - 0 Antofagasta  vs La Serena  0 : 1/40.85-0.97   2 1/40.82-0.96      
FT    0 - 2 U. La Calera  vs Huachipato  0 : 00.81-0.92   2 1/21.000.88      
FT    2 - 2 Cobresal  vs Everton CD  0 : 1/40.82-0.94   2 1/40.900.98      
FT    1 - 1 O Higgins  vs Nublense  0 : 1/4-0.970.85   2 1/20.970.91      
FT    1 - 0 Univ. Catolica  vs Univ. de Chile                 
FT    1 - 0 Nublense  vs Univ. de Chile  0 : 1/21.000.88   2 1/40.85-0.97      
FT    4 - 0 Univ. Catolica  vs Antofagasta  0 : 1 3/40.970.79   30.800.96      
FT    1 - 2 Palestino  vs U. La Calera  0 : 1/40.84-0.96   2 3/41.000.88      
FT    0 - 2 Curico Unido  vs O Higgins  0 : 1/20.930.95   2 1/4-0.950.81      
FT    1 - 0 Huachipato  vs U. Espanola  0 : 3/40.81-0.93   2 3/40.890.99      
FT    2 - 1 Melipilla  vs Cobresal  0 : 1/4-0.970.85   2 1/20.880.98      
FT    1 - 2 Everton CD  vs Audax Italiano  0 : 1/40.82-0.94   1 3/40.870.99      
03/11  Hoãn Colo Colo  vs San. Wanderers                 
FT    2 - 3 U. La Calera  vs Melipilla  0 : 3/40.940.96   2 3/40.950.93      
FT    1 - 3 O Higgins  vs Univ. Catolica  1/2 : 00.83-0.93   2 1/20.880.98      
FT    2 - 1 Antofagasta  vs Nublense  0 : 00.83-0.93   2 1/20.84-0.98      
FT    3 - 2 U. Espanola  vs Everton CD  1/4 : 00.81-0.92   2 1/40.930.95      
FT    1 - 2 Univ. de Chile  vs Curico Unido  0 : 1/4-0.980.88   2 1/40.970.89      
FT    2 - 2 La Serena  vs Huachipato  1/4 : 00.86-0.98   2 1/40.920.96      
FT    1 - 1 San. Wanderers  vs Palestino  1/4 : 00.85-0.97   2 1/20.85-0.99      
FT    2 - 0 Audax Italiano  vs Colo Colo  0 : 3/40.58-0.81   2 1/20.55-0.80      
FT    2 - 3 Cobresal  vs O Higgins  0 : 10.950.95   2 3/40.950.93      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo