x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG OMAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Oman

FT    2 - 0 Al Seeb  vs Nasr Salalah  0 : 1/20.920.90   20.78-0.98      
FT    2 - 1 Dhofar  vs Bahla Club                 
FT    2 - 2 Al Nahda (OMA)  vs Oman Club                 
15/01  Hoãn Saham Club  vs Rustaq Club                 
FT    1 - 2 Nizwa Club  vs Sohar Club (OMA)                 
FT    2 - 1 Mussanah Club  vs Al Suwaiq                 
FT    2 - 0 Muscat Club  vs Al Ittihad (OMA)                 
FT    0 - 3 Al Ittihad (OMA)  vs Dhofar                 
FT    2 - 1 Oman Club  vs Saham Club  0 : 3/40.841.00   20.79-0.97      
FT    2 - 1 Nasr Salalah  vs Bahla Club  0 : 1/4-0.890.70   2-0.900.69      
FT    1 - 0 Al Nahda (OMA)  vs Nizwa Club                 
FT    3 - 1 Sohar Club (OMA)  vs Muscat Club                 
FT    1 - 0 Rustaq Club  vs Mussanah Club                 
FT    0 - 3 Al Seeb  vs Al Suwaiq  0 : 3/40.76-0.94   2 1/40.990.81      
FT    0 - 0 Nasr Salalah  vs Al Ittihad (OMA)  0 : 1/20.840.98   20.79-0.99      
FT    1 - 2 Al Suwaiq  vs Rustaq Club  0 : 00.840.98   20.840.96      
FT    6 - 0 Dhofar  vs Sohar Club (OMA)  0 : 10.83-0.99   2 3/40.940.76      
FT    2 - 3 Mussanah Club  vs Oman Club  0 : 1/20.850.97   20.840.96      
FT    0 - 0 Saham Club  vs Nizwa Club  0 : 1/20.950.75   2 1/40.920.88      
FT    3 - 4 Bahla Club  vs Al Seeb  3/4 : 00.850.85   2 1/40.770.93      
FT    0 - 1 Muscat Club  vs Al Nahda (OMA)                 
FT    0 - 1 Saham Club  vs Muscat Club                 
FT    0 - 1 Rustaq Club  vs Al Seeb                 
FT    1 - 0 Al Ittihad (OMA)  vs Bahla Club  1/4 : 00.910.93   1 3/40.830.99      
FT    0 - 1 Al Nahda (OMA)  vs Dhofar                 
FT    0 - 0 Sohar Club (OMA)  vs Nasr Salalah                 
FT    0 - 1 Oman Club  vs Al Suwaiq  0 : 0-0.970.81   20.980.84      
FT    0 - 2 Nizwa Club  vs Mussanah Club                 
FT    2 - 1 Dhofar  vs Saham Club  0 : 1 1/4-0.940.78   2 1/20.79-0.97      
FT    0 - 0 Al Suwaiq  vs Nizwa Club  0 : 1 1/20.81-0.97   2 1/20.821.00      
FT    0 - 0 Rustaq Club  vs Oman Club  0 : 1/40.960.88   2 1/40.980.84      
FT    1 - 1 Nasr Salalah  vs Al Nahda (OMA)  0 : 1/40.910.93   2 1/4-0.970.79      
26/12  Hoãn Mussanah Club  vs Muscat Club                 
FT    1 - 1 Bahla Club  vs Sohar Club (OMA)  0 : 1/40.79-0.97   2-0.990.79      
FT    5 - 0 Al Seeb  vs Al Ittihad (OMA)  0 : 10.70-0.89   2 1/40.900.90      
FT    0 - 0 Al Seeb  vs Oman Club  0 : 3/40.79-0.97   2 1/2-0.980.78      
FT    0 - 2 Al Ittihad (OMA)  vs Sohar Club (OMA)  0 : 1/4-0.990.81   20.940.86      
FT    0 - 0 Al Nahda (OMA)  vs Bahla Club                 
FT    0 - 0 Saham Club  vs Nasr Salalah  3/4 : 00.81-0.97   2 1/4-0.970.79      
FT    0 - 3 Nizwa Club  vs Rustaq Club                 
FT    3 - 0 Mussanah Club  vs Dhofar  1/2 : 0-0.970.79   20.821.00      
22/12  Hoãn Muscat Club  vs Al Suwaiq  3/4 : 00.70-0.89   2 1/20.970.83      
FT    0 - 1 Nasr Salalah  vs Mussanah Club  0 : 1/2-0.960.78   2-0.980.78      
FT    0 - 0 Al Suwaiq  vs Dhofar  1/4 : 00.830.99   20.840.96      
FT    0 - 0 Al Ittihad (OMA)  vs Al Nahda (OMA)                 
FT    2 - 1 Rustaq Club  vs Muscat Club  0 : 3/40.840.98   2 1/4-0.980.78      
FT    0 - 1 Sohar Club (OMA)  vs Al Seeb  3/4 : 0-0.940.78   2 1/40.960.86      
FT    1 - 1 Bahla Club  vs Saham Club  0 : 1/4-0.990.81   2 1/4-0.990.79      
FT    7 - 0 Oman Club  vs Nizwa Club  0 : 1/40.79-0.95   2 1/40.990.81      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo