x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VLWC KV NAM MỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ

FT    0 - 2 Chile  vs Ecuador  0 : 1/20.920.97   20.980.92      
FT    0 - 0 Argentina  vs Brazil  0 : 1/40.980.90   1 3/40.83-0.96      
FT    0 - 0 Colombia  vs Paraguay  0 : 10.87-0.97   2 1/4-0.930.82      
FT    1 - 2 Venezuela  vs Peru  1/4 : 00.77-0.88   2-0.920.79      
FT    3 - 0 Bolivia  vs Uruguay  0 : 00.990.91   20.83-0.94      
FT    0 - 1 Uruguay  vs Argentina  1/4 : 0-0.930.84   21.000.90      
FT    3 - 0 Peru  vs Bolivia  0 : 1 1/40.960.93   2 3/4-0.950.83      
FT    1 - 0 Brazil  vs Colombia  0 : 1 1/4-0.890.80   2 1/40.930.95      
FT    0 - 1 Paraguay  vs Chile  0 : 1/4-0.890.80   20.970.93      
FT    1 - 0 Ecuador  vs Venezuela  0 : 1 1/40.83-0.92   2 1/20.940.96      
FT    4 - 1 Brazil  vs Uruguay  0 : 10.960.93   2 1/4-0.980.86      
FT    3 - 0 Chile  vs Venezuela  0 : 10.79-0.88   2 1/2-0.950.83      
FT    1 - 0 Argentina  vs Peru  0 : 20.990.90   3-0.930.81      
FT    0 - 0 Colombia  vs Ecuador  0 : 1-0.900.79   2 1/40.920.96      
FT    4 - 0 Bolivia  vs Paraguay  0 : 1/4-0.920.81   2 1/40.990.90      
FT    2 - 0 Chile  vs Paraguay  0 : 1/20.900.99   20.86-0.98      
FT    3 - 0 Argentina  vs Uruguay  0 : 3/40.911.00   20.89-0.99      
FT    0 - 0 Colombia  vs Brazil  1/2 : 00.891.00   20.940.94      
FT    2 - 1 Venezuela  vs Ecuador  1/4 : 0-0.880.79   20.890.99      
FT    1 - 0 Bolivia  vs Peru  0 : 00.81-0.90   2 1/40.990.91      
FT    2 - 0 Peru  vs Chile  0 : 00.90-0.99   20.901.00      
FT    3 - 0 Ecuador  vs Bolivia  0 : 1 3/40.930.96   2 3/40.960.94      
FT    1 - 3 Venezuela  vs Brazil  1 1/2 : 00.80-0.93   2 1/2-0.970.84      
FT    0 - 0 Uruguay  vs Colombia  0 : 1/2-0.970.87   20.940.94      
FT    0 - 0 Paraguay  vs Argentina  3/4 : 00.990.90   2 1/40.980.92      
FT    2 - 0 Brazil  vs Peru  0 : 1 1/20.970.92   2 1/2-0.940.82      
FT    3 - 0 Argentina  vs Bolivia  0 : 30.930.95   41.000.87      
FT    3 - 1 Colombia  vs Chile  0 : 1/20.920.97   2-0.980.86      
FT    1 - 0 Uruguay  vs Ecuador  0 : 3/40.970.93   20.970.92      
FT    2 - 1 Paraguay  vs Venezuela  0 : 3/4-0.980.90   2 1/4-0.890.76      
FT    1 - 0 Peru  vs Venezuela  0 : 3/40.81-0.92   2 1/40.900.98      
FT    4 - 2 Uruguay  vs Bolivia  0 : 2-0.980.89   30.940.94      
FT    1 - 1 Paraguay  vs Colombia  1/4 : 00.85-0.93   1 3/40.81-0.93      
FT    0 - 0 Ecuador  vs Chile  0 : 3/4-0.950.87   2 1/40.990.91      
06/09  Hoãn Brazil  vs Argentina  0 : 1/4-0.890.78   20.930.95      
FT    0 - 1 Chile  vs Brazil  3/4 : 00.83-0.92   20.930.97      
FT    1 - 1 Peru  vs Uruguay  1/4 : 00.83-0.92   2-0.940.82      
FT    1 - 3 Venezuela  vs Argentina  1 1/4 : 0-0.930.84   2 1/20.960.92      
FT    2 - 0 Ecuador  vs Paraguay  0 : 3/40.940.98   2 1/40.920.98      
FT    1 - 1 Bolivia  vs Colombia  1/2 : 00.84-0.93   2 1/4-0.990.87      
FT    1 - 1 Chile  vs Bolivia  0 : 1 3/40.79-0.92   30.950.92      
FT    0 - 2 Paraguay  vs Brazil  3/4 : 0-0.990.87   2 1/4-0.930.80      
FT    2 - 2 Colombia  vs Argentina  0 : 00.930.96   20.990.89      
FT    0 - 0 Venezuela  vs Uruguay  1/2 : 0-0.990.91   20.910.99      
FT    1 - 2 Ecuador  vs Peru  0 : 1 1/40.970.95   2 1/20.910.97      
FT    2 - 0 Brazil  vs Ecuador  0 : 1 1/40.87-0.99   2 3/40.990.88      
FT    0 - 3 Peru  vs Colombia  1/4 : 0-0.930.82   20.960.93      
FT    1 - 1 Argentina  vs Chile  0 : 1-0.970.85   2 1/40.900.97      
FT    0 - 0 Uruguay  vs Paraguay  0 : 3/40.88-0.96   2 1/4-0.920.81      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo