x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ ASIAN CUP 2019

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Asian Cup 2019

FT    1 - 3 Nhật Bản  vs Qatar  0 : 1/40.83-0.99   20.860.96      
FT    0 - 4 UAE  vs Qatar  1/4 : 0-0.960.80   20.970.85      
FT    0 - 3 Iran  vs Nhật Bản  0 : 1/4-0.960.80   1 3/40.860.96      
FT    1 - 0 UAE  vs Australia  3/4 : 0-0.970.81   20.81-0.99      
FT    0 - 1 Hàn Quốc  vs Qatar  0 : 1/21.000.84   20.910.91      
FT    0 - 3 Trung Quốc  vs Iran  1 1/4 : 00.81-0.97   2 1/40.930.89      
FT    0 - 1 Việt Nam  vs Nhật Bản  1 1/2 : 00.79-0.95   2 1/20.950.87      
FT    1 - 0 Qatar  vs Iraq  0 : 1/40.930.91   20.910.91      
FT    1 - 1 Hàn Quốc  vs Bahrain  0 : 1 1/2-0.990.83   2 1/40.870.95      
FT    2 - 2 UAE  vs Kyrgyzstan  0 : 1 1/4-0.970.81   2 1/40.78-0.96      
FT    0 - 0 Australia  vs Uzbekistan  0 : 3/40.980.86   2 1/20.910.91      
FT    1 - 0 Nhật Bản  vs Arập Xêut  0 : 3/40.83-0.99   2 1/40.830.99      
FT    2 - 0 Iran  vs Oman  0 : 1 1/40.841.00   2 1/40.950.87      
FT    1 - 2 Thái Lan  vs Trung Quốc  3/4 : 00.860.98   2 1/40.990.83      
FT    1 - 1 Jordan  vs Việt Nam  0 : 3/4-0.990.83   20.830.99      
FT    0 - 2 Arập Xêut  vs Qatar  0 : 0-0.950.79   20.821.00      
FT    4 - 1 Lebanon  vs Triều Tiên  0 : 1 1/20.930.91   30.880.94      
FT    3 - 1 Oman  vs Turkmenistan  0 : 1 1/40.78-0.94   2 3/40.830.99      
FT    2 - 1 Nhật Bản  vs Uzbekistan  0 : 3/4-0.970.81   2 1/40.930.89      
FT    0 - 0 Iran  vs Iraq  0 : 3/40.950.89   20.930.89      
FT    2 - 0 Việt Nam  vs Yemen  0 : 10.83-0.99   2 1/20.920.90      
FT    3 - 1 Kyrgyzstan  vs Philippines  0 : 1/20.880.96   2 1/20.821.00      
FT    2 - 0 Hàn Quốc  vs Trung Quốc  0 : 10.890.95   2 1/40.840.98      
FT    0 - 0 Palestine  vs Jordan  1/4 : 00.900.94   20.980.84      
FT    3 - 2 Australia  vs Syria  0 : 10.78-0.94   2 1/20.890.93      
FT    0 - 1 Ấn Độ  vs Bahrain  1/2 : 00.920.92   2 1/40.81-0.99      
FT    1 - 1 UAE  vs Thái Lan  0 : 3/40.76-0.93   2 1/40.940.88      
FT    0 - 4 Turkmenistan  vs Uzbekistan  1 : 00.960.88   2 1/20.900.92      
FT    0 - 1 Oman  vs Nhật Bản  1 1/2 : 00.910.93   2 3/40.840.98      
FT    0 - 6 Triều Tiên  vs Qatar  1 1/4 : 00.950.89   2 1/20.910.91      
FT    0 - 2 Lebanon  vs Arập Xêut  3/4 : 00.860.98   2 1/40.950.87      
FT    0 - 3 Yemen  vs Iraq  1 3/4 : 00.81-0.97   2 3/40.970.85      
FT    0 - 2 Việt Nam  vs Iran  1 3/4 : 0-0.970.81   30.950.87      
FT    0 - 1 Kyrgyzstan  vs Hàn Quốc  2 : 00.841.00   3-0.990.81      
FT    0 - 3 Philippines  vs Trung Quốc  1 : 0-0.970.81   2 1/20.960.86      
FT    0 - 3 Palestine  vs Australia  1 3/4 : 00.920.92   2 3/40.940.88      
FT    2 - 0 UAE  vs Ấn Độ  0 : 1 1/40.850.99   2 3/40.970.85      
FT    2 - 0 Jordan  vs Syria  1/4 : 00.80-0.96   1 3/40.81-0.99      
FT    0 - 1 Bahrain  vs Thái Lan  0 : 1/20.880.96   2 1/40.860.96      
FT    2 - 0 Qatar  vs Lebanon  0 : 3/40.870.97   2 1/4-0.960.78      
FT    2 - 1 Uzbekistan  vs Oman  0 : 1/40.841.00   1 3/40.850.97      
FT    3 - 2 Nhật Bản  vs Turkmenistan  0 : 30.83-0.99   40.960.86      
FT    4 - 0 Arập Xêut  vs Triều Tiên  0 : 3/40.960.88   2 1/40.980.88      
FT    3 - 2 Iraq  vs Việt Nam  0 : 3/40.81-0.97   2 1/40.940.88      
FT    5 - 0 Iran  vs Yemen  0 : 2-0.950.79   2 1/20.78-0.96      
FT    1 - 0 Hàn Quốc  vs Philippines  0 : 2 1/20.960.88   3 1/40.910.91      
FT    2 - 1 Trung Quốc  vs Kyrgyzstan  0 : 10.890.95   2 1/40.980.84      
FT    0 - 0 Syria  vs Palestine  0 : 1/20.960.88   20.980.84      
FT    1 - 4 Thái Lan  vs Ấn Độ  0 : 3/40.890.95   2 1/40.880.94      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo