x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CAN CUP 2021

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Can Cup 2021

FT    0 - 0 Senegal  vs Ai Cập  0 : 1/40.850.97   1 1/20.840.96      
FT    3 - 3 Cameroon  vs Burkina Faso                 
FT    0 - 0 Cameroon  vs Ai Cập  0 : 1/40.940.94   1 3/40.970.91      
FT    1 - 3 Burkina Faso  vs Senegal  1/2 : 00.890.93   1 3/40.960.86      
FT    3 - 1 Senegal  vs Equatorial Guinea  0 : 1-0.960.80   1 3/40.880.94      
FT    1 - 1 Ai Cập  vs Ma Rốc  1/4 : 00.940.88   1 3/40.900.92      
FT    1 - 0 Burkina Faso  vs Tunisia  1/4 : 0-0.970.81   1 3/40.880.92      
FT    0 - 2 Gambia  vs Cameroon  1 : 00.75-0.93   2-0.910.70      
FT    0 - 0 Mali  vs Equatorial Guinea  0 : 3/40.970.87   1 3/4-0.990.81      
FT    0 - 0 B.B.Ngà  vs Ai Cập  0 : 1/40.940.90   2-0.950.77      
FT    2 - 1 Ma Rốc  vs Malawi  0 : 1 1/20.950.87   2 1/40.930.89      
FT    2 - 0 Senegal  vs Cape Verde  0 : 3/40.830.99   1 3/40.940.86      
FT    2 - 1 Cameroon  vs Comoros  0 : 2 1/20.61-0.83   3 1/40.65-0.87      
FT    0 - 1 Guinea  vs Gambia  0 : 1/4-0.970.79   1 3/40.860.94      
FT    0 - 1 Nigeria  vs Tunisia  0 : 1/20.860.96   1 3/40.80-0.98      
FT    1 - 1 Burkina Faso  vs Gabon  0 : 1/40.830.99   1 3/41.000.80      
FT    1 - 0 Gambia  vs Tunisia  3/4 : 00.830.99   20.850.95      
FT    2 - 0 Mali  vs Mauritania  0 : 1 1/20.940.88   2 1/40.801.00      
FT    0 - 1 Sierra Leone  vs Equatorial Guinea  1/4 : 00.82-0.98   1 3/40.880.94      
FT    3 - 1 B.B.Ngà  vs Algeria  0 : 0-0.950.77   2 1/40.960.86      
FT    0 - 2 Guinea Bissau  vs Nigeria  3/4 : 00.950.89   2 1/40.960.86      
FT    1 - 0 Ai Cập  vs Sudan  0 : 1 1/20.870.97   2 1/20.810.99      
FT    2 - 2 Gabon  vs Ma Rốc  1/2 : 00.990.85   1 3/40.900.90      
FT    2 - 3 Ghana  vs Comoros  0 : 1 1/20.910.93   2 3/40.920.90      
FT    0 - 0 Malawi  vs Senegal  1 1/2 : 00.83-0.99   2 1/40.990.81      
FT    2 - 1 Zimbabwe  vs Guinea  1 : 00.80-0.96   20.78-0.96      
FT    1 - 1 Burkina Faso  vs Ethiopia  0 : 3/40.78-0.96   2 1/40.930.87      
FT    1 - 1 Cape Verde  vs Cameroon  1 : 00.76-0.94   20.850.95      
FT    0 - 1 Algeria  vs Equatorial Guinea  0 : 1 1/21.000.82   2 1/40.910.91      
FT    2 - 2 B.B.Ngà  vs Sierra Leone  0 : 1 1/20.980.84   2 1/40.920.88      
FT    4 - 0 Tunisia  vs Mauritania  0 : 10.75-0.93   20.72-0.93      
FT    1 - 1 Gambia  vs Mali  3/4 : 0-0.990.83   1 3/40.980.84      
FT    0 - 1 Guinea Bissau  vs Ai Cập  1 : 00.880.94   2 1/40.950.85      
FT    3 - 1 Nigeria  vs Sudan  0 : 1 3/40.860.96   2 1/40.801.00      
FT    1 - 1 Gabon  vs Ghana  3/4 : 0-0.950.77   2-0.970.77      
FT    2 - 0 Ma Rốc  vs Comoros  0 : 1 1/20.990.83   2 1/40.840.96      
FT    2 - 1 Malawi  vs Zimbabwe  1/4 : 00.75-0.93   1 1/20.840.96      
FT    0 - 0 Senegal  vs Guinea  0 : 1/20.990.85   2-0.990.81      
FT    0 - 1 Cape Verde  vs Burkina Faso  1/4 : 00.79-0.97   1 1/20.850.95      
FT    4 - 1 Cameroon  vs Ethiopia  0 : 1 1/20.980.86   2 1/40.970.85      
FT    0 - 1 Equatorial Guinea  vs B.B.Ngà  1 : 00.960.86   21.000.80      
FT    0 - 1 Mauritania  vs Gambia  1/4 : 00.840.98   1 3/40.930.87      
FT    0 - 1 Tunisia  vs Mali  0 : 01.000.82   1 3/40.940.86      
FT    0 - 0 Sudan  vs Guinea Bissau  1/4 : 00.80-0.98   1 1/20.920.88      
FT    1 - 0 Nigeria  vs Ai Cập  0 : 0-0.980.80   1 3/40.840.98      
FT    0 - 0 Algeria  vs Sierra Leone  0 : 2-0.950.83   2 3/40.990.87      
FT    0 - 1 Comoros  vs Gabon  1/4 : 00.870.95   1 3/40.840.96      
FT    1 - 0 Guinea  vs Malawi  0 : 10.880.94   2 1/4-0.970.79      
FT    1 - 0 Ma Rốc  vs Ghana  0 : 1/40.960.86   1 1/20.840.96      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo