x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI AFRICAN CUP 2023

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Vòng loại African Cup 2023

FT    0 - 2 Liberia  vs Ma Rốc  2 1/4 : 00.83-0.99   30.960.86      
FT    2 - 2 Sierra Leone  vs Guinea Bissau  0 : 0-0.980.82   20.830.97      
FT    0 - 10 Sao Tome & Principe  vs Nigeria  2 1/2 : 0-0.860.70   3 1/20.940.88      
FT    2 - 1 Ma Rốc  vs Nam Phi  0 : 1 1/40.81-0.92   2 1/40.970.89      
FT    0 - 0 Lesotho  vs B.B.Ngà  1 3/4 : 0-0.990.87   2 1/20.980.88      
FT    5 - 1 Guinea Bissau  vs Sao Tome & Principe                 
FT    1 - 0 Guinea  vs Malawi  0 : 10.87-0.99   20.910.95      
FT    2 - 1 Nigeria  vs Sierra Leone  0 : 1 3/40.980.90   2 1/20.870.99      
FT    2 - 0 Ethiopia  vs Ai Cập  1 : 00.950.95   2-0.910.76      
FT    0 - 1 Burundi  vs Cameroon  1 1/4 : 00.82-0.94   2 1/4-0.970.83      
FT    1 - 3 South Sudan  vs Mali  1 1/2 : 00.930.97   2 1/2-0.960.84      
FT    0 - 1 Benin  vs Mozambique  0 : 3/40.81-0.97   2 1/4-0.990.81      
FT    2 - 1 Sudan  vs CHDC Congo  1/4 : 00.980.86   1 3/40.830.99      
FT    0 - 0 Gabon  vs Mauritania  0 : 10.950.87   2 1/4-0.990.81      
FT    1 - 0 Congo  vs Gambia  0 : 1/4-0.950.77   1 3/40.900.90      
FT    0 - 2 Tanzania  vs Algeria  3/4 : 00.980.84   20.840.98      
FT    1 - 1 Uganda  vs Niger  0 : 10.930.89   2 1/40.970.83      
FT    0 - 1 Rwanda  vs Senegal  2 : 0-0.980.82   2 3/40.920.90      
FT    2 - 0 Cape Verde  vs Togo  0 : 1/40.950.87   21.000.80      
FT    2 - 1 Zambia  vs Comoros  0 : 1 1/40.890.93   2 1/2-0.990.79      
FT    1 - 3 Eswatini  vs Burkina Faso  1 1/4 : 0-0.990.81   2 1/20.990.81      
FT    2 - 0 Equatorial Guinea  vs Libya  0 : 1/2-0.970.79   1 3/40.840.98      
FT    1 - 0 Ai Cập  vs Guinea  0 : 10.79-0.97   20.910.89      
FT    2 - 1 Malawi  vs Ethiopia  0 : 1/2-0.950.77   1 3/40.860.94      
FT    1 - 1 CH Trung Phi  vs Ghana  1 : 01.000.82   2 1/4-0.990.81      
FT    0 - 0 Botswana  vs Tunisia  3/4 : 0-0.890.70   2-0.940.76      
FT    1 - 1 Madagascar  vs Angola  0 : 0-0.930.76   1 3/40.920.90      
FT    0 - 1 CHDC Congo  vs Gabon  0 : 1/20.71-0.88   21.000.82      
FT    4 - 0 Mali  vs Congo  0 : 1 1/40.80-0.98   2 1/40.990.81      
FT    2 - 0 Algeria  vs Uganda  0 : 1 1/20.970.87   2 1/20.980.82      
FT    3 - 0 Mauritania  vs Sudan  0 : 1/20.80-0.98   1 3/40.860.96      
FT    3 - 1 Senegal  vs Benin  0 : 1 1/40.79-0.97   2 1/40.950.87      
FT    1 - 0 Gambia  vs South Sudan  0 : 10.77-0.95   2 1/40.950.85      
FT    1 - 1 Niger  vs Tanzania  1/4 : 00.910.91   2-0.980.78      
FT    1 - 1 Namibia  vs Burundi  0 : 1/40.970.85   20.970.83      
FT    2 - 0 Burkina Faso  vs Cape Verde  0 : 1/20.970.85   1 3/40.850.95      
FT    3 - 1 B.B.Ngà  vs Zambia  0 : 10.821.00   2 1/40.970.83      
FT    2 - 2 Togo  vs Eswatini  0 : 1 1/40.900.92   2 1/41.000.80      
FT    2 - 0 Comoros  vs Lesotho  0 : 10.990.83   20.890.91      
FT    4 - 0 Tunisia  vs Equatorial Guinea  0 : 1 1/20.77-0.95   2 3/40.930.87      
FT    1 - 1 Mozambique  vs Rwanda  0 : 1/40.950.89   2-0.890.70      
FT    3 - 0 Ghana  vs Madagascar  0 : 1 1/20.910.93   2 1/40.860.96      
FT    1 - 0 Libya  vs Botswana  0 : 3/40.850.97   20.950.85      
FT    2 - 1 Angola  vs CH Trung Phi  0 : 1 1/41.000.84   2 1/41.000.80      
FT    2 - 2 Gambia  vs Chad  0 : 10.920.90   20.970.83      
FT    3 - 1 Lesotho  vs Seychelles                 
FT    1 - 0 South Sudan  vs Djibouti                 
FT    2 - 0 Eswatini  vs Somalia                 
FT    3 - 3 Mauritius  vs Sao Tome & Principe                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo