x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VÒNG LOẠI ASIAN CUP 2023

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Vòng loại Asian Cup 2023

FT    7 - 0 Indonesia  vs Nepal  0 : 2 1/40.890.95   2 3/40.880.92      
FT    0 - 3 Kuwait  vs Jordan  1/4 : 0-0.990.83   20.840.98      
FT    2 - 0 Uzbekistan  vs Thái Lan  0 : 10.880.96   2 3/40.870.95      
FT    0 - 0 Kyrgyzstan  vs Tajikistan  0 : 00.850.97   2 1/40.980.82      
FT    4 - 0 Ấn Độ  vs Hồng Kông  0 : 00.910.91   2 1/40.910.91      
FT    4 - 1 Malaysia  vs Bangladesh  0 : 20.920.90   30.950.85      
FT    1 - 0 Maldives  vs Sri Lanka  0 : 3/40.940.88   2 1/41.000.80      
FT    2 - 2 Afghanistan  vs Campuchia  0 : 1 1/20.960.86   2 3/40.910.89      
FT    2 - 6 Myanmar  vs Singapore  3/4 : 00.860.98   2 1/40.81-0.99      
FT    1 - 0 Bahrain  vs Turkmenistan  0 : 1 1/20.980.86   2 3/40.930.89      
FT    2 - 0 Mông Cổ  vs Yemen  1/2 : 00.77-0.95   1 1/20.900.90      
FT    4 - 0 Palestine  vs Philippines  0 : 10.980.86   2 1/40.920.88      
FT    0 - 1 Indonesia  vs Jordan  1 1/4 : 00.79-0.95   2 1/40.77-0.95      
FT    4 - 1 Kuwait  vs Nepal  0 : 2 1/20.870.85   3 1/20.880.82      
FT    4 - 0 Uzbekistan  vs Maldives  0 : 3 1/20.850.85   40.780.92      
FT    2 - 0 Kyrgyzstan  vs Myanmar  0 : 2 3/40.920.78   3 3/40.940.76      
FT    2 - 1 Ấn Độ  vs Afghanistan  0 : 3/40.880.94   2 1/4-0.960.78      
FT    1 - 2 Malaysia  vs Bahrain  1/2 : 00.900.92   20.79-0.99      
FT    0 - 2 Sri Lanka  vs Thái Lan  3 : 00.880.94   3 1/20.910.89      
FT    0 - 3 Campuchia  vs Hồng Kông  1 : 0-0.980.80   2 1/20.900.90      
FT    0 - 1 Singapore  vs Tajikistan  3/4 : 0-0.990.81   2 1/20.950.85      
FT    1 - 2 Bangladesh  vs Turkmenistan  1 : 0-0.990.83   2 1/4-0.930.73      
FT    0 - 5 Yemen  vs Palestine  3/4 : 01.000.82   2-0.950.75      
FT    0 - 1 Mông Cổ  vs Philippines  1 : 00.860.96   21.000.80      
FT    2 - 0 Jordan  vs Nepal  0 : 3 3/40.850.99   4 1/40.960.86      
FT    1 - 2 Kuwait  vs Indonesia  0 : 10.77-0.95   20.77-0.97      
FT    3 - 0 Uzbekistan  vs Sri Lanka                 
FT    2 - 1 Kyrgyzstan  vs Singapore  0 : 1 1/40.83-0.99   2 3/40.860.94      
FT    1 - 0 Ấn Độ  vs Campuchia  0 : 1 1/20.950.89   2 3/40.910.91      
FT    3 - 1 Malaysia  vs Turkmenistan  0 : 1/20.920.90   2 1/40.970.83      
FT    3 - 0 Thái Lan  vs Maldives  0 : 2 1/40.890.93   30.880.92      
FT    2 - 1 Hồng Kông  vs Afghanistan  1/2 : 00.80-0.98   20.950.85      
FT    4 - 0 Tajikistan  vs Myanmar  0 : 1 3/40.900.92   3 1/41.000.80      
FT    2 - 0 Bahrain  vs Bangladesh  0 : 2 3/40.910.91   3 1/4-0.980.78      
FT    0 - 1 Mông Cổ  vs Palestine  2 1/2 : 00.950.87   30.910.89      
FT    0 - 0 Philippines  vs Yemen  0 : 00.940.88   2-0.980.78      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo