x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ WORLD CUP NỮ 2019

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả World Cup Nữ 2019

FT    2 - 0 Mỹ Nữ  vs Hà Lan Nữ  0 : 10.940.90   2 1/20.830.99      
FT    1 - 2 Anh Nữ  vs Thụy Điển Nữ  0 : 1/40.850.99   2 1/20.980.84      
FT    0 - 0 Hà Lan Nữ  vs Thụy Điển Nữ  0 : 1/4-0.950.79   2 1/40.910.91      
FT    1 - 2 Anh Nữ  vs Mỹ Nữ  1/2 : 00.990.85   2 1/20.930.89      
FT    1 - 2 Đức Nữ  vs Thụy Điển Nữ  0 : 3/4-0.970.81   2 1/40.990.83      
FT    0 - 2 Italia Nữ  vs Hà Lan Nữ  1/2 : 00.900.94   2 1/20.970.85      
FT    1 - 2 Pháp Nữ  vs Mỹ Nữ  1/4 : 00.75-0.92   2 1/40.970.85      
FT    0 - 3 Na Uy Nữ  vs Anh Nữ  1/2 : 01.000.84   2 1/2-0.990.81      
FT    2 - 1 Hà Lan Nữ  vs Nhật Bản Nữ  0 : 1/20.960.88   2 1/20.970.85      
FT    2 - 0 Italia Nữ  vs Trung Quốc Nữ  0 : 1/40.950.89   20.850.97      
FT    1 - 0 Thụy Điển Nữ  vs Canada Nữ  0 : 00.940.90   2-0.960.78      
FT    1 - 2 T.B.Nha Nữ  vs Mỹ Nữ  1 : 0-0.960.80   2 1/20.890.93      
FT    1 - 1 Pháp Nữ  vs Brazil Nữ  0 : 1 1/40.841.00   2 3/40.850.97      
FT    3 - 0 Anh Nữ  vs Cameroon Nữ  0 : 20.990.85   30.970.85      
FT    1 - 1 Na Uy Nữ  vs Australia Nữ  1/4 : 0-0.990.83   30.990.83      
FT    3 - 0 Đức Nữ  vs Nigeria Nữ  0 : 20.78-0.94   3 1/40.940.88      
FT    0 - 2 Thái Lan Nữ  vs Chile Nữ  2 : 00.940.90   3 3/40.990.83      
FT    0 - 2 Thụy Điển Nữ  vs Mỹ Nữ  1 1/4 : 00.880.96   2 1/20.840.98      
FT    2 - 1 Hà Lan Nữ  vs Canada Nữ  0 : 00.890.95   2 1/40.900.92      
FT    2 - 1 Cameroon Nữ  vs New Zealand Nữ  1/2 : 00.880.96   2 1/20.920.90      
FT    0 - 2 Nhật Bản Nữ  vs Anh Nữ  1/4 : 0-0.960.80   2 1/40.880.94      
FT    3 - 3 Scotland Nữ  vs Argentina Nữ  0 : 1 1/40.850.99   2 3/40.850.97      
FT    1 - 4 Jamaica Nữ  vs Australia Nữ  3 3/4 : 00.860.98   4 3/40.990.83      
FT    0 - 1 Italia Nữ  vs Brazil Nữ  1/4 : 00.880.96   2 3/40.920.90      
FT    1 - 0 Pháp Nữ  vs Nigeria Nữ  0 : 2 1/4-0.930.77   3 1/40.890.93      
FT    1 - 2 Hàn Quốc Nữ  vs Na Uy Nữ  1 : 00.841.00   2 3/40.910.91      
FT    0 - 0 Trung Quốc Nữ  vs T.B.Nha Nữ  1/2 : 00.850.99   20.940.88      
FT    0 - 4 Nam Phi Nữ  vs Đức Nữ  2 1/2 : 00.950.89   3 1/20.950.87      
FT    3 - 0 Mỹ Nữ  vs Chile Nữ  0 : 4 1/40.950.89   4 3/40.940.88      
FT    5 - 1 Thụy Điển Nữ  vs Thái Lan Nữ  0 : 5 1/40.970.87   5 3/40.990.83      
FT    2 - 0 Canada Nữ  vs New Zealand Nữ  0 : 10.79-0.95   2 1/40.950.87      
FT    3 - 1 Hà Lan Nữ  vs Cameroon Nữ  0 : 20.82-0.98   3 1/40.950.87      
FT    1 - 0 Anh Nữ  vs Argentina Nữ  0 : 2 3/40.880.96   3 1/40.850.97      
FT    0 - 5 Jamaica Nữ  vs Italia Nữ  2 1/4 : 01.000.84   3 3/40.980.84      
FT    2 - 1 Nhật Bản Nữ  vs Scotland Nữ  0 : 3/40.910.93   2 1/40.840.98      
FT    0 - 1 Nam Phi Nữ  vs Trung Quốc Nữ  1 1/4 : 00.970.87   2 1/20.940.88      
FT    3 - 2 Australia Nữ  vs Brazil Nữ  0 : 1/40.990.85   2 3/40.79-0.97      
FT    2 - 1 Pháp Nữ  vs Na Uy Nữ  0 : 1 1/40.910.93   2 3/4-0.990.81      
FT    1 - 0 Đức Nữ  vs T.B.Nha Nữ  0 : 1/20.930.91   2 1/40.970.85      
FT    2 - 0 Nigeria Nữ  vs Hàn Quốc Nữ  1/2 : 00.890.95   2 1/2-0.970.79      
FT    13 - 0 Mỹ Nữ  vs Thái Lan Nữ  0 : 5 1/40.890.95   5 3/40.880.94      
FT    0 - 2 Chile Nữ  vs Thụy Điển Nữ  1 3/4 : 00.990.85   2 3/40.920.90      
FT    0 - 1 New Zealand Nữ  vs Hà Lan Nữ  1 1/2 : 00.930.91   2 1/20.840.98      
FT    1 - 0 Canada Nữ  vs Cameroon Nữ  0 : 2-0.970.81   2 3/40.78-0.96      
FT    0 - 0 Argentina Nữ  vs Nhật Bản Nữ  2 1/2 : 00.81-0.97   3 1/20.960.86      
FT    2 - 1 Anh Nữ  vs Scotland Nữ  0 : 1 1/20.870.97   2 3/40.870.95      
FT    3 - 0 Brazil Nữ  vs Jamaica Nữ  0 : 2 1/20.910.93   3 3/40.890.93      
FT    1 - 2 Australia Nữ  vs Italia Nữ  0 : 1-0.980.82   30.860.96      
FT    3 - 0 Na Uy Nữ  vs Nigeria Nữ  0 : 1 1/20.950.89   30.81-0.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo