x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS BRISBANE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Brisbane

FT    1 - 5 St George Willawong  vs Magic United                 
FT    0 - 2 Broadbeach United  vs Magic United                 
FT    4 - 2 St George Willawong  vs Grange Thistle  0 : 1/40.70-0.89   30.60-0.83      
FT    1 - 1 Grange Thistle  vs Taringa Rovers  0 : 1/20.810.95   3 3/40.72-0.96      
FT    3 - 0 Magic United  vs Ipswich Knights  0 : 10.73-0.97   3 3/40.780.98      
FT    5 - 3 North Star  vs Broadbeach United  3/4 : 00.890.87   3 1/40.66-0.91      
FT    2 - 1 Souths Utd  vs Holland Park Hawks                 
FT    6 - 1 Samford Rang.  vs North Lakes United                 
FT    3 - 3 St George Willawong  vs Maroochydore Swans  0 : 2 1/4-0.900.65   40.790.97      
FT    1 - 5 North Lakes United  vs St George Willawong                 
FT    0 - 2 Holland Park Hawks  vs Grange Thistle  0 : 1/4-0.940.70   3 1/40.73-0.97      
FT    3 - 1 Ipswich Knights  vs Samford Rang.  1/4 : 00.900.86   3 3/40.70-0.94      
FT    1 - 0 Maroochydore Swans  vs Souths Utd                 
FT    1 - 3 Broadbeach United  vs Magic United  0 : 3/40.70-0.94   3 3/40.970.79      
FT    1 - 2 Taringa Rovers  vs North Star  1/4 : 00.73-0.97   30.48-0.78      
FT    3 - 2 St George Willawong  vs Ipswich Knights  0 : 1 1/40.920.90   3 1/40.62-0.85      
FT    2 - 1 Maroochydore Swans  vs Holland Park Hawks                 
FT    2 - 0 Magic United  vs Taringa Rovers  0 : 10.74-0.93   3 1/20.70-0.91      
FT    3 - 1 Souths Utd  vs North Lakes United  0 : 1/20.75-0.93   3 1/40.70-0.91      
FT    6 - 2 Samford Rang.  vs Broadbeach United  2 1/2 : 00.67-0.87   3 3/40.870.93      
FT    2 - 2 North Star  vs Grange Thistle  1/4 : 00.70-0.89   30.70-0.91      
FT    1 - 1 Taringa Rovers  vs Samford Rang.  1/4 : 00.840.92   3 3/40.780.98      
FT    2 - 0 Broadbeach United  vs St George Willawong  0 : 1 1/20.980.78   3 1/40.840.92      
FT    3 - 1 North Lakes United  vs Maroochydore Swans  1/4 : 0-0.940.70   3 1/20.770.99      
FT    2 - 1 Grange Thistle  vs Magic United  0 : 0-0.940.70   3 1/4-0.990.75      
FT    1 - 1 Ipswich Knights  vs Souths Utd  0 : 3/4-0.940.70   3 1/2-0.940.70      
FT    2 - 1 Holland Park Hawks  vs North Star  0 : 1/4-0.860.60   30.850.91      
FT    3 - 0 Magic United  vs North Star  0 : 1/20.910.79   3 1/40.880.82      
FT    3 - 0 St George Willawong  vs Taringa Rovers  0 : 1 1/20.980.72   3 1/2-0.930.63      
FT    2 - 1 Maroochydore Swans  vs Ipswich Knights                 
FT    3 - 3 Samford Rang.  vs Grange Thistle  1/4 : 00.800.90   3 1/20.970.73      
FT    1 - 1 North Lakes United  vs Holland Park Hawks                 
FT    1 - 5 Souths Utd  vs Broadbeach United                 
FT    3 - 1 Ipswich Knights  vs North Lakes United                 
FT    0 - 0 Grange Thistle  vs St George Willawong  0 : 0-0.860.60   3 1/20.890.87      
FT    2 - 2 Holland Park Hawks  vs Magic United                 
FT    5 - 0 Broadbeach United  vs Maroochydore Swans                 
FT    1 - 0 Taringa Rovers  vs Souths Utd  0 : 1/2-0.940.70   3 3/4-0.880.63      
FT    5 - 1 North Star  vs Samford Rang.  0 : 00.850.91   3 1/20.910.85      
FT    2 - 3 Maroochydore Swans  vs Taringa Rovers                 
FT    2 - 2 St George Willawong  vs North Star  0 : 1 1/4-0.990.75   3 1/40.840.92      
FT    1 - 1 Ipswich Knights  vs Holland Park Hawks  1 : 00.70-0.94   40.890.87      
FT    0 - 2 North Lakes United  vs Broadbeach United                 
FT    1 - 5 Souths Utd  vs Grange Thistle                 
FT    3 - 2 Magic United  vs Samford Rang.                 
FT    3 - 5 Taringa Rovers  vs North Lakes United                 
FT    3 - 0 Magic United  vs St George Willawong                 
FT    5 - 0 Grange Thistle  vs Maroochydore Swans                 
FT    1 - 2 Holland Park Hawks  vs Samford Rang.                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo