x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS FB WEST PREMIER

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus FB West Premier

FT    2 - 3 Floreat Athena  vs Perth RedStar  1/4 : 00.960.90   3 1/40.940.90      
FT    3 - 2 Perth RedStar  vs Sorrento                 
FT    2 - 1 Floreat Athena  vs Perth RedStar  0 : 0-0.880.72   3 1/40.900.94      
FT    0 - 2 Stirling Macedonia  vs Sorrento  0 : 1/2-0.960.82   3 1/4-0.840.65      
FT    4 - 0 Perth Glory U21  vs Gwelup Croatia  0 : 1/40.80-0.94   3 1/20.940.90      
FT    1 - 2 Stirling Macedonia  vs Sorrento  0 : 1/40.82-0.96   30.920.92      
FT    0 - 1 Bayswater City  vs Balcatta  0 : 10.940.92   3 1/20.80-0.96      
FT    2 - 3 Armadale SC  vs Floreat Athena  3/4 : 00.80-0.94   3 1/20.860.98      
FT    3 - 0 Perth RedStar  vs Cockburn City  0 : 1 1/20.960.90   3 1/20.73-0.90      
FT    1 - 0 Inglewood Utd  vs Perth SC  0 : 0-0.940.80   3 1/4-0.880.70      
FT    2 - 1 Sorrento  vs Inglewood Utd  0 : 10.910.95   3 1/20.990.85      
FT    0 - 1 Inglewood Utd  vs Armadale SC  0 : 1/20.900.92   3 1/40.850.95      
FT    0 - 0 Floreat Athena  vs Stirling Macedonia  0 : 00.970.85   2 3/40.900.90      
FT    1 - 4 Cockburn City  vs Perth Glory U21  0 : 1/40.920.90   3-0.920.71      
FT    5 - 2 Sorrento  vs Perth RedStar  1/4 : 0-0.980.80   3 1/40.801.00      
FT    2 - 1 Bayswater City  vs Perth SC  0 : 1/20.80-0.98   3 1/40.77-0.97      
FT    0 - 3 Gwelup Croatia  vs Balcatta  0 : 1/40.900.92   30.801.00      
FT    3 - 5 Armadale SC  vs Bayswater City  1/2 : 00.84-0.98   3 1/20.70-0.88      
FT    3 - 4 Perth Glory U21  vs Perth RedStar  1 1/4 : 00.85-0.99   3 1/40.841.00      
FT    2 - 0 Perth SC  vs Gwelup Croatia  0 : 1 1/2-0.790.60   3 1/40.940.90      
FT    1 - 0 Stirling Macedonia  vs Inglewood Utd  0 : 3/40.970.89   2 3/40.80-0.96      
FT    3 - 1 Floreat Athena  vs Sorrento  0 : 1/4-0.900.75   3 1/40.75-0.92      
FT    0 - 3 Balcatta  vs Cockburn City  1/4 : 00.940.92   30.850.99      
FT    2 - 2 Gwelup Croatia  vs Armadale SC  1/2 : 00.75-0.90   3 1/40.70-0.88      
FT    5 - 1 Perth RedStar  vs Balcatta  0 : 1 3/4-0.880.72   3 3/40.940.90      
FT    0 - 1 Inglewood Utd  vs Floreat Athena  1/4 : 00.900.96   3 1/40.82-0.98      
FT    3 - 3 Perth SC  vs Cockburn City  0 : 3/40.75-0.90   3 1/40.890.95      
FT    1 - 3 Bayswater City  vs Stirling Macedonia  0 : 00.960.90   3 1/40.940.90      
FT    1 - 5 Perth Glory U21  vs Sorrento  1/2 : 0-0.910.72   30.820.98      
FT    0 - 4 Perth SC  vs Perth RedStar  0 : 0-0.850.69   30.880.96      
FT    3 - 3 Floreat Athena  vs Bayswater City  0 : 00.900.96   3 1/4-0.980.82      
FT    3 - 1 Stirling Macedonia  vs Gwelup Croatia  0 : 1 1/20.85-0.99   3 1/40.910.93      
FT    3 - 0 Armadale SC  vs Cockburn City  0 : 1/4-0.930.78   3 1/40.960.88      
FT    0 - 2 Inglewood Utd  vs Sorrento  0 : 1/40.970.89   3 1/40.870.97      
FT    3 - 0 Balcatta  vs Perth Glory U21  1/2 : 0-0.980.84   30.980.86      
FT    0 - 1 Balcatta  vs Perth SC  1 1/4 : 00.900.92   30.860.94      
FT    0 - 0 Balcatta  vs Gwelup Croatia  0 : 00.85-0.99   3 1/4-0.840.65      
FT    2 - 0 Perth RedStar  vs Perth SC  0 : 1/2-0.860.70   3 1/40.990.85      
FT    3 - 0 Cockburn City  vs Stirling Macedonia  1/4 : 00.880.98   2 3/40.80-0.96      
FT    1 - 1 Sorrento  vs Balcatta  0 : 1 1/20.83-0.97   3 1/20.950.89      
FT    0 - 2 Perth SC  vs Perth Glory U21  0 : 3/40.880.98   3 1/41.000.84      
FT    1 - 4 Gwelup Croatia  vs Floreat Athena  3/4 : 00.950.91   3 1/20.960.88      
FT    1 - 1 Bayswater City  vs Inglewood Utd  0 : 1/20.84-0.98   3 1/40.870.97      
FT    5 - 1 Perth RedStar  vs Armadale SC  0 : 1 1/40.920.94   3 1/20.850.99      
FT    3 - 3 Floreat Athena  vs Cockburn City  0 : 3/4-0.930.81   30.970.87      
FT    3 - 2 Inglewood Utd  vs Gwelup Croatia  0 : 3/40.85-0.97   3 1/4-0.980.82      
FT    4 - 2 Bayswater City  vs Sorrento  0 : 00.70-0.86   3 1/40.65-0.84      
FT    2 - 1 Stirling Macedonia  vs Perth RedStar  0 : 1/4-0.910.76   3-0.920.75      
FT    1 - 5 Armadale SC  vs Perth Glory U21  0 : 3/40.84-0.98   30.980.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo