x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS FB WEST PREMIER

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus FB West Premier

FT    1 - 0 Perth RedStar  vs Stirling Macedonia  0 : 1/21.000.86   3 1/4-0.970.81      
FT    0 - 3 Olympic Kingsway  vs Perth SC  0 : 1/40.950.91   30.980.86      
FT    3 - 3 Bayswater City  vs Perth SC  1/4 : 00.68-0.85   3 1/20.81-0.97      
FT    1 - 1 Olympic Kingsway  vs Perth RedStar  1/4 : 01.000.86   3 1/2-0.940.78      
FT    1 - 5 Sorrento  vs Armadale SC  0 : 00.910.95   3 1/20.890.95      
FT    1 - 1 Inglewood Utd  vs Stirling Macedonia  1/2 : 00.70-0.86   3 1/4-0.990.84      
FT    3 - 0 Balcatta  vs Cockburn City  0 : 1/4-0.910.76   30.910.93      
FT    2 - 2 Floreat Athena  vs Perth Glory U21  0 : 00.960.90   3 1/20.82-0.98      
FT    0 - 1 Olympic Kingsway  vs Sorrento  0 : 3/4-0.990.85   31.000.84      
FT    0 - 3 Stirling Macedonia  vs Perth SC  0 : 3/4-0.970.83   30.83-0.99      
FT    0 - 1 Balcatta  vs Armadale SC  1/4 : 00.870.99   3 3/4-0.990.83      
FT    3 - 0 Floreat Athena  vs Bayswater City  1/4 : 00.83-0.97   3 1/20.930.91      
FT    1 - 0 Inglewood Utd  vs Cockburn City  0 : 1/20.75-0.90   3 1/2-0.960.80      
FT    0 - 0 Perth Glory U21  vs Perth RedStar  3/4 : 00.980.88   40.920.92      
FT    3 - 1 Armadale SC  vs Floreat Athena  0 : 00.900.96   3 1/20.890.95      
FT    0 - 2 Perth SC  vs Olympic Kingsway  0 : 00.910.95   30.920.92      
FT    2 - 2 Bayswater City  vs Stirling Macedonia  1/2 : 00.910.95   3 1/40.80-0.96      
FT    1 - 0 Perth RedStar  vs Balcatta  0 : 1 1/40.960.90   3 1/20.890.95      
FT    0 - 3 Sorrento  vs Inglewood Utd  0 : 0-0.890.70   3 1/20.860.98      
FT    1 - 4 Cockburn City  vs Perth Glory U21  1/4 : 01.000.82   3 1/20.820.98      
FT    2 - 3 Olympic Kingsway  vs Stirling Macedonia  0 : 0-0.940.80   30.940.90      
FT    4 - 1 Perth RedStar  vs Armadale SC  0 : 10.960.86   3 3/40.75-0.95      
FT    0 - 0 Cockburn City  vs Olympic Kingsway  1/2 : 0-0.940.76   30.860.94      
FT    0 - 1 Floreat Athena  vs Perth SC  0 : 00.900.92   3 1/4-0.910.70      
FT    3 - 3 Perth Glory U21  vs Inglewood Utd  0 : 00.900.92   3 3/40.801.00      
FT    4 - 3 Bayswater City  vs Balcatta  0 : 1/40.930.89   3 1/2-0.830.60      
FT    1 - 1 Stirling Macedonia  vs Sorrento  0 : 10.80-0.98   3 1/4-0.950.75      
FT    1 - 3 Cockburn City  vs Floreat Athena  1/4 : 00.970.89   3 1/4-0.890.72      
FT    2 - 3 Perth Glory U21  vs Stirling Macedonia  3/4 : 0-0.960.82   3 1/21.000.84      
FT    2 - 0 Perth RedStar  vs Bayswater City  0 : 1-0.900.75   3 3/40.74-0.91      
FT    2 - 3 Balcatta  vs Sorrento                 
FT    1 - 4 Armadale SC  vs Perth SC  0 : 00.950.91   3 1/20.72-0.89      
FT    0 - 1 Inglewood Utd  vs Olympic Kingsway  1/4 : 00.910.95   3 1/40.940.90      
FT    1 - 1 Balcatta  vs Perth SC  0 : 0-0.850.65   3 1/4-0.930.72      
FT    3 - 3 Perth RedStar  vs Inglewood Utd                 
FT    1 - 0 Cockburn City  vs Stirling Macedonia                 
FT    1 - 6 Armadale SC  vs Bayswater City  0 : 1/20.930.89   3 3/40.70-0.91      
FT    2 - 1 Floreat Athena  vs Sorrento  0 : 1/4-0.930.75   3 1/40.870.93      
FT    0 - 1 Perth Glory U21  vs Olympic Kingsway  3/4 : 0-0.930.75   3 1/20.75-0.95      
FT    1 - 1 Floreat Athena  vs Balcatta  0 : 1/41.000.86   3-0.920.75      
FT    5 - 3 Perth Glory U21  vs Sorrento                 
FT    2 - 0 Stirling Macedonia  vs Armadale SC  0 : 1/20.920.94   3 1/40.850.99      
FT    0 - 0 Bayswater City  vs Olympic Kingsway  1/4 : 0-0.930.79   3 1/20.940.90      
FT    2 - 3 Cockburn City  vs Perth RedStar  1 : 00.910.95   3 1/40.78-0.94      
FT    4 - 2 Inglewood Utd  vs Perth SC  1/4 : 00.930.93   3 1/40.940.90      
FT    2 - 1 Bayswater City  vs Inglewood Utd  0 : 1/4-0.940.81   3 1/40.82-0.98      
FT    3 - 4 Perth Glory U21  vs Perth SC  1/4 : 00.82-0.96   3 3/40.75-0.92      
FT    1 - 1 Sorrento  vs Cockburn City  0 : 1/20.80-0.94   3 1/40.83-0.99      
FT    2 - 2 Armadale SC  vs Olympic Kingsway  0 : 1/40.960.90   40.890.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo