x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS QUEENSLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Queensland

FT    2 - 0 Gold Coast Knights  vs Olympic FC QLD  0 : 00.990.85   30.940.88      
FT    3 - 1 Gold Coast Knights  vs Peninsula Power  0 : 00.960.88   30.860.96      
FT    2 - 3 Queensland Lion  vs Olympic FC QLD  0 : 3/40.850.99   3 1/40.81-0.99      
FT    2 - 1 Eastern Suburbs  vs Gold Coast Knights  3/4 : 00.880.96   3 3/40.880.94      
FT    1 - 4 Logan Light.  vs Brisbane City  1/4 : 01.000.84   3 3/40.920.90      
FT    0 - 0 Gold Coast Utd  vs SC Wanderers  0 : 1/40.940.90   3 3/40.920.90      
FT    1 - 3 Gold Coast Utd  vs Peninsula Power  1/4 : 0-0.980.82   3 1/4-0.850.65      
FT    4 - 0 Brisbane City  vs Brisbane Roar U21  0 : 10.940.90   3 3/40.80-0.98      
FT    3 - 2 Gold Coast Utd  vs Eastern Suburbs  0 : 3/4-0.980.82   3 1/20.970.85      
FT    0 - 2 Gold Coast Knights  vs Moreton Bay Utd  0 : 10.970.87   3 3/4-0.930.74      
FT    2 - 2 Capalaba  vs Peninsula Power                 
FT    1 - 3 Queensland Lion  vs Logan Light.  0 : 20.850.99   40.77-0.95      
FT    0 - 4 Olympic FC QLD  vs SC Wanderers  0 : 1 1/40.81-0.97   3 3/40.920.90      
FT    1 - 2 Peninsula Power  vs Logan Light.  0 : 1 1/40.960.80   40.910.85      
FT    1 - 3 Brisbane Roar U21  vs Gold Coast Knights  1 : 00.70-0.88   3 3/4-0.930.75      
FT    4 - 0 Brisbane City  vs Capalaba  0 : 20.65-0.84   4 1/40.65-0.85      
FT    3 - 1 Queensland Lion  vs Moreton Bay Utd  0 : 1 3/40.841.00   4 1/4-0.890.70      
FT    2 - 2 Gold Coast Knights  vs Olympic FC QLD  1/4 : 00.970.87   3 1/40.880.94      
FT    1 - 0 Eastern Suburbs  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/2-0.840.65   3 3/4-0.970.79      
FT    0 - 0 SC Wanderers  vs Gold Coast Utd  1/4 : 00.83-0.99   3 1/2-0.890.70      
FT    1 - 2 Brisbane City  vs Gold Coast Knights  1/4 : 00.65-0.84   3 1/20.950.87      
FT    3 - 1 Eastern Suburbs  vs Gold Coast Utd  0 : 1/4-0.910.60   3 1/40.750.95      
FT    2 - 3 Olympic FC QLD  vs Queensland Lion  0 : 0-0.970.81   3 3/4-0.930.75      
FT    4 - 2 Brisbane Roar U21  vs SC Wanderers  1/4 : 00.75-0.92   3 3/4-0.890.70      
FT    1 - 2 Moreton Bay Utd  vs Peninsula Power  1/2 : 00.75-0.92   3 3/40.900.92      
FT    1 - 4 Eastern Suburbs  vs Brisbane City  1/2 : 0-0.890.72   3 3/40.900.92      
FT    3 - 2 Logan Light.  vs Capalaba  0 : 1 1/20.75-0.92   40.821.00      
FT    2 - 2 Gold Coast Utd  vs Gold Coast Knights  1/4 : 00.850.99   3 1/4-0.850.65      
FT    1 - 0 Brisbane Roar U21  vs Capalaba  0 : 1 1/20.920.92   40.830.99      
FT    0 - 3 SC Wanderers  vs Queensland Lion  1 1/4 : 00.930.91   3 1/20.840.98      
FT    3 - 2 SC Wanderers  vs Eastern Suburbs  0 : 00.841.00   3 3/40.890.93      
FT    4 - 1 Brisbane City  vs Logan Light.  0 : 10.870.97   3 1/40.80-0.98      
FT    0 - 4 Capalaba  vs Moreton Bay Utd  1 1/4 : 0-0.990.83   40.840.98      
FT    1 - 2 Queensland Lion  vs Gold Coast Utd  0 : 1 3/4-0.920.75   4-0.990.81      
FT    1 - 0 Peninsula Power  vs Olympic FC QLD  0 : 00.890.95   3 1/40.840.98      
FT    0 - 0 Gold Coast Knights  vs Brisbane Roar U21  0 : 1 1/20.900.94   40.870.95      
FT    2 - 2 Eastern Suburbs  vs Moreton Bay Utd  1/4 : 00.81-0.97   41.000.82      
FT    1 - 2 SC Wanderers  vs Brisbane City  0 : 1/4-0.880.70   3 1/2-0.930.75      
FT    1 - 3 Brisbane Roar U21  vs Queensland Lion  2 1/4 : 0-0.990.83   4 1/40.920.90      
FT    2 - 3 Moreton Bay Utd  vs Logan Light.  0 : 10.850.99   3 3/40.75-0.93      
FT    3 - 3 Olympic FC QLD  vs Capalaba  0 : 3 1/2-0.880.70   5-0.980.80      
FT    2 - 1 Eastern Suburbs  vs Peninsula Power  1 : 00.60-0.81   3 3/40.990.83      
FT    5 - 2 Olympic FC QLD  vs Moreton Bay Utd  0 : 1-0.810.60   3 3/40.990.83      
FT    2 - 2 Gold Coast Knights  vs Logan Light.  0 : 1 3/40.940.90   3 3/4-0.950.77      
FT    1 - 0 SC Wanderers  vs Olympic FC QLD  1 : 00.920.92   3 3/4-0.980.80      
FT    0 - 4 Logan Light.  vs Queensland Lion  1 3/4 : 00.960.88   4-0.890.70      
FT    0 - 2 Moreton Bay Utd  vs Gold Coast Knights  1/2 : 00.79-0.95   3 3/4-0.980.80      
FT    0 - 5 Brisbane Roar U21  vs Brisbane City  1/4 : 0-0.890.72   3 3/40.950.87      
FT    0 - 4 Eastern Suburbs  vs Olympic FC QLD  1 : 0-0.890.72   3 3/40.77-0.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo