x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS QUEENSLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Queensland

FT    1 - 0 Gold Coast Knights  vs Moreton Bay Utd  0 : 1 1/40.940.90   30.78-0.96      
FT    2 - 1 Moreton Bay Utd  vs Brisbane City  1/4 : 00.860.90   3 1/40.75-0.93      
FT    5 - 0 Gold Coast Knights  vs Peninsula Power  0 : 1 1/4-0.960.80   3 1/40.850.97      
FT    2 - 1 Brisbane City  vs Queensland Lion  0 : 1/20.880.96   3 1/40.940.88      
FT    1 - 1 Queensland Lion  vs Moreton Bay Utd  0 : 3/40.970.87   3 1/20.970.85      
FT    6 - 1 Olympic FC QLD  vs Eastern Suburbs  0 : 1 1/40.910.93   40.890.93      
FT    2 - 2 SC Wanderers  vs Brisbane Roar U21  0 : 10.75-0.92   3 3/40.840.98      
FT    4 - 1 Brisbane City  vs Gold Coast Utd  0 : 1/20.910.93   3 1/40.970.85      
FT    3 - 1 Peninsula Power  vs Redlands Utd  0 : 3/40.960.88   30.870.95      
FT    1 - 2 Rochedale Rovers  vs Gold Coast Knights  1 : 00.860.98   3 1/40.970.85      
FT    1 - 1 Eastern Suburbs  vs Queensland Lion  2 1/4 : 0-0.950.79   40.830.99      
FT    0 - 2 Gold Coast Utd  vs Rochedale Rovers  0 : 3/40.74-0.91   30.990.83      
FT    0 - 1 Moreton Bay Utd  vs Peninsula Power  0 : 1/20.970.87   30.970.85      
FT    1 - 2 SC Wanderers  vs Brisbane City  3/4 : 0-0.940.78   3 1/40.920.90      
FT    4 - 2 Gold Coast Knights  vs Olympic FC QLD  0 : 2 1/40.83-0.99   3 3/40.900.92      
FT    3 - 0 Redlands Utd  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/20.900.94   3 1/40.920.90      
FT    1 - 0 Olympic FC QLD  vs Rochedale Rovers  0 : 00.890.95   30.920.90      
FT    0 - 3 Brisbane Roar U21  vs Moreton Bay Utd  1/2 : 00.79-0.95   3 1/20.970.85      
FT    3 - 1 SC Wanderers  vs Gold Coast Utd  1/2 : 00.73-0.90   3-0.920.73      
FT    6 - 0 Peninsula Power  vs Eastern Suburbs  0 : 1 1/20.75-0.92   3 1/20.860.96      
FT    1 - 1 Gold Coast Knights  vs Queensland Lion  0 : 1-0.990.83   3 1/40.980.84      
FT    2 - 2 Redlands Utd  vs Brisbane City  3/4 : 00.860.98   3 1/40.880.94      
FT    0 - 0 Gold Coast Utd  vs Olympic FC QLD  0 : 3/40.890.95   3 1/4-0.910.72      
FT    0 - 0 Gold Coast Knights  vs Peninsula Power  0 : 1 1/20.930.91   3 1/40.930.89      
FT    2 - 3 Eastern Suburbs  vs Brisbane Roar U21  1 : 0-0.950.79   3 3/40.840.98      
FT    0 - 1 Redlands Utd  vs SC Wanderers  0 : 1/20.910.93   3 1/4-0.900.71      
FT    1 - 1 Rochedale Rovers  vs Queensland Lion  3/4 : 00.940.88   3 1/2-0.980.78      
FT    3 - 2 Moreton Bay Utd  vs Brisbane City  1/4 : 00.78-0.96   3 1/40.68-0.89      
FT    3 - 2 SC Wanderers  vs Moreton Bay Utd  1/2 : 00.79-0.95   3 1/2-0.960.78      
FT    0 - 2 Olympic FC QLD  vs Queensland Lion  3/4 : 0-0.880.71   3 1/40.860.96      
FT    1 - 1 Redlands Utd  vs Gold Coast Utd  1/4 : 00.72-0.89   30.970.85      
FT    0 - 4 Eastern Suburbs  vs Brisbane City  1 1/2 : 0-0.960.80   3 1/20.78-0.96      
FT    2 - 3 Brisbane Roar U21  vs Gold Coast Knights  1 3/4 : 0-0.830.63   3 1/20.75-0.93      
FT    0 - 0 Peninsula Power  vs Rochedale Rovers  0 : 1/2-0.920.75   30.870.95      
FT    0 - 1 Eastern Suburbs  vs SC Wanderers  1/2 : 00.990.85   3 1/40.80-0.98      
FT    0 - 1 Gold Coast Knights  vs Brisbane City  0 : 1 1/4-0.880.68   3 1/40.870.93      
FT    2 - 0 Gold Coast Utd  vs Queensland Lion  0 : 0-0.960.80   3 1/4-0.850.65      
FT    0 - 4 Rochedale Rovers  vs Brisbane Roar U21  0 : 1/21.000.84   3 1/4-0.980.80      
FT    2 - 1 Moreton Bay Utd  vs Redlands Utd  0 : 3/40.900.94   3 1/40.75-0.93      
FT    2 - 0 Olympic FC QLD  vs Peninsula Power                 
FT    3 - 0 Gold Coast Knights  vs Redlands Utd  0 : 20.900.94   3 1/2-0.850.65      
FT    0 - 3 SC Wanderers  vs Gold Coast Knights  1 1/4 : 0-0.910.74   3 1/2-0.930.74      
FT    0 - 4 Olympic FC QLD  vs Brisbane Roar U21                 
FT    1 - 0 Rochedale Rovers  vs Brisbane City  1/2 : 00.900.94   3 1/2-0.890.70      
FT    2 - 2 Peninsula Power  vs Queensland Lion  1/4 : 00.75-0.92   3 1/4-0.910.72      
FT    2 - 2 Moreton Bay Utd  vs Gold Coast Utd  0 : 1/40.980.86   3 1/40.970.85      
FT    2 - 1 Redlands Utd  vs Eastern Suburbs  0 : 1 1/40.80-0.96   3 1/20.940.88      
FT    1 - 1 Olympic FC QLD  vs Brisbane City  1 : 00.990.85   3 1/40.890.93      
FT    2 - 2 Rochedale Rovers  vs SC Wanderers  0 : 3/4-0.960.80   3 1/4-0.960.78      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo