x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL CARIOCA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Carioca

FT    4 - 1 Fluminense/RJ  vs Flamengo/RJ  0 : 1/40.950.75   2 1/20.850.85      
09/04  Hoãn Botafogo/RJ  vs Audax Rio/RJ                 
FT    1 - 2 Audax Rio/RJ  vs Botafogo/RJ  3/4 : 00.950.75   2 1/41.000.70      
FT    2 - 0 Flamengo/RJ  vs Fluminense/RJ  0 : 1/40.900.80   2 1/40.800.90      
FT    3 - 1 Botafogo/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 1 1/41.000.70   2 1/40.930.77      
FT    1 - 0 Audax Rio/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 1/40.850.85   2 1/40.970.73      
FT    1 - 3 Vasco DG/RJ  vs Flamengo/RJ  3/4 : 00.930.77   2 3/4-0.990.69      
FT    0 - 0 Portuguesa/RJ  vs Botafogo/RJ  3/4 : 00.740.96   2 1/40.950.75      
FT    7 - 0 Fluminense/RJ  vs Volta Redonda/RJ  0 : 1 1/20.940.76   2 1/20.780.92      
FT    1 - 1 Nova Iguacu/RJ  vs Audax Rio/RJ  0 : 1/40.910.79   20.940.76      
FT    3 - 2 Flamengo/RJ  vs Vasco DG/RJ  0 : 1/20.58-0.89   2 1/40.850.85      
FT    2 - 1 Volta Redonda/RJ  vs Fluminense/RJ  1 : 00.810.89   2 1/20.810.89      
FT    2 - 0 Vasco DG/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 20.870.83   2 3/40.860.84      
FT    4 - 0 Nova Iguacu/RJ  vs Madureira/RJ  0 : 1/20.910.79   20.820.88      
FT    3 - 3 Boavista/RJ  vs Volta Redonda/RJ                 
FT    0 - 2 Resende/RJ  vs Audax Rio/RJ                 
FT    0 - 1 Botafogo/RJ  vs Portuguesa/RJ                 
FT    1 - 2 Flamengo/RJ  vs Fluminense/RJ                 
FT    0 - 1 Flamengo/RJ  vs Vasco DG/RJ  0 : 3/40.920.78   2 1/20.950.75      
FT    0 - 2 Resende/RJ  vs Botafogo/RJ  1 1/4 : 00.850.85   2 1/40.69-0.99      
FT    1 - 0 Boavista/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 00.950.75   20.860.84      
FT    0 - 5 Bangu/RJ  vs Fluminense/RJ  1 1/4 : 01.000.70   2 1/40.66-0.96      
FT    0 - 6 Madureira/RJ  vs Volta Redonda/RJ  1/4 : 00.900.80   20.820.88      
FT    1 - 1 Portuguesa/RJ  vs Audax Rio/RJ  0 : 1/20.950.75   20.810.89      
FT    4 - 1 Vasco DG/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 20.701.00   2 3/40.68-0.98      
FT    3 - 1 Audax Rio/RJ  vs Madureira/RJ  0 : 1/40.900.80   20.880.82      
FT    0 - 4 Bangu/RJ  vs Volta Redonda/RJ  1/4 : 00.701.00   20.910.79      
FT    0 - 1 Botafogo/RJ  vs Flamengo/RJ  0 : 1/40.860.84   2 1/40.950.75      
FT    3 - 0 Fluminense/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 1 1/20.820.88   2 1/20.940.76      
FT    1 - 0 Nova Iguacu/RJ  vs Resende/RJ  0 : 1/40.730.97   20.900.80      
FT    0 - 2 Resende/RJ  vs Flamengo/RJ  1 1/4 : 00.800.90   2 1/20.790.91      
FT    2 - 0 Vasco DG/RJ  vs Botafogo/RJ  0 : 00.970.73   2 1/4-0.980.68      
FT    1 - 3 Volta Redonda/RJ  vs Flamengo/RJ  1 1/4 : 0-0.830.50   2 3/40.800.90      
FT    2 - 0 Fluminense/RJ  vs Vasco DG/RJ  0 : 1/20.800.90   2 1/40.850.85      
FT    3 - 2 Audax Rio/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 1/20.960.74   20.820.88      
FT    2 - 0 Botafogo/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 1 1/20.960.74   2 1/40.850.85      
FT    1 - 0 Madureira/RJ  vs Resende/RJ  0 : 1/40.840.86   20.920.78      
FT    1 - 1 Nova Iguacu/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 00.980.72   20.920.78      
FT    0 - 2 Nova Iguacu/RJ  vs Vasco DG/RJ  1 : 00.960.74   2 1/40.870.83      
FT    3 - 1 Portuguesa/RJ  vs Volta Redonda/RJ  0 : 00.960.74   20.860.84      
FT    3 - 0 Fluminense/RJ  vs Audax Rio/RJ  0 : 1 3/40.900.80   2 1/20.910.79      
FT    0 - 4 Boavista/RJ  vs Botafogo/RJ  1 1/4 : 00.900.80   2 1/40.770.93      
FT    1 - 0 Bangu/RJ  vs Madureira/RJ  0 : 1/40.950.75   2-0.900.59      
FT    1 - 0 Volta Redonda/RJ  vs Fluminense/RJ  3/4 : 01.000.70   2 1/20.930.77      
FT    5 - 0 Vasco DG/RJ  vs Resende/RJ  0 : 10.64-0.94   2 1/20.910.79      
FT    1 - 1 Madureira/RJ  vs Portuguesa/RJ  0 : 00.730.97   1 3/40.850.85      
FT    1 - 0 Flamengo/RJ  vs Boavista/RJ  0 : 2 1/40.65-0.95   30.67-0.97      
FT    0 - 0 Botafogo/RJ  vs Nova Iguacu/RJ  0 : 10.810.89   2 1/20.970.73      
FT    0 - 0 Audax Rio/RJ  vs Bangu/RJ  0 : 1/40.830.87   1 3/40.720.98      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo