x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL GAUCHO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Gaucho

FT    2 - 1 Gremio/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 10.770.93   2 1/40.820.88      
FT    0 - 1 Ypiranga/RS  vs Gremio/RS  1/2 : 00.960.74   20.740.96      
FT    0 - 1 Gremio/RS  vs Internacional/RS  0 : 00.930.79   20.910.79      
FT    3 - 1 Ypiranga/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 3/40.950.77   1 3/40.740.98      
FT    1 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 00.800.90   20.810.89      
FT    0 - 3 Internacional/RS  vs Gremio/RS  0 : 1/20.701.00   20.950.75      
FT    1 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Juventude/RS  1/4 : 00.930.77   20.920.80      
FT    3 - 0 Caxias/RS  vs Uniao Fred/RS  0 : 1/20.810.89   20.820.88      
FT    1 - 1 Guarany/RS  vs Internacional/RS  2 : 00.860.86   2 1/20.880.82      
FT    1 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 1/20.790.91   20.970.75      
FT    1 - 0 Aimore/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1/40.840.86   20.980.72      
FT    2 - 0 Gremio/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 3/40.790.91   2 1/20.870.83      
FT    1 - 0 Internacional/RS  vs Gremio/RS  0 : 00.701.00   20.790.91      
FT    2 - 0 Juventude/RS  vs Guarany/RS  0 : 1 1/20.60-0.91   2 3/40.67-0.94      
FT    1 - 1 Sao Luiz/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 00.64-0.94   20.980.74      
FT    1 - 0 Internacional/RS  vs Aimore/RS  0 : 1 1/20.970.75   2 1/20.850.85      
FT    0 - 0 Uniao Fred/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 00.740.98   20.950.75      
FT    2 - 0 Ypiranga/RS  vs Caxias/RS  0 : 1/40.65-0.95   2 1/41.000.70      
FT    1 - 1 Novo Hamburgo/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.980.74   20.740.98      
FT    3 - 1 Ypiranga/RS  vs Guarany/RS  0 : 1 1/40.790.91   2 1/20.800.90      
FT    1 - 1 Uniao Fred/RS  vs Brasil Pelotas/RS  1/4 : 00.60-0.91   20.920.78      
FT    2 - 1 Novo Hamburgo/RS  vs Aimore/RS  0 : 1/40.850.85   20.960.74      
FT    0 - 0 Juventude/RS  vs Caxias/RS  0 : 1/20.800.90   20.870.83      
FT    0 - 3 Sao Luiz/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 1/40.780.92   20.980.72      
FT    1 - 1 Aimore/RS  vs Juventude/RS  1/2 : 00.860.86   20.820.88      
FT    3 - 2 Sao Jose PoA/RS  vs Internacional/RS  1 : 00.800.90   2 1/40.950.75      
FT    3 - 1 Caxias/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 1/20.800.90   20.990.71      
FT    1 - 1 Brasil Pelotas/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 1/40.990.71   20.920.78      
FT    1 - 0 Guarany/RS  vs Uniao Fred/RS  0 : 1/40.980.74   20.760.96      
FT    4 - 0 Gremio/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1 1/40.970.75   2 1/20.970.75      
FT    2 - 0 Juventude/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 3/40.810.89   20.820.88      
FT    3 - 0 Ypiranga/RS  vs Aimore/RS  0 : 1/20.800.90   2 1/40.920.78      
FT    1 - 1 Internacional/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 1 1/40.780.94   2 1/40.780.94      
FT    2 - 0 Novo Hamburgo/RS  vs Guarany/RS  0 : 3/40.840.86   20.970.75      
FT    3 - 1 Uniao Fred/RS  vs Gremio/RS  1 1/4 : 00.710.99   2 1/40.840.86      
FT    1 - 0 Sao Luiz/RS  vs Caxias/RS                 
FT    1 - 1 Gremio/RS  vs Juventude/RS  0 : 10.950.75   2 1/20.960.74      
FT    0 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 00.790.93   20.810.89      
FT    1 - 1 Brasil Pelotas/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 1/40.850.87   20.900.80      
FT    2 - 0 Aimore/RS  vs Uniao Fred/RS  0 : 1/40.65-0.95   20.860.84      
FT    2 - 2 Guarany/RS  vs Sao Luiz/RS  1/4 : 00.760.96   20.950.77      
FT    0 - 1 Caxias/RS  vs Internacional/RS  3/4 : 01.000.72   2 1/40.860.86      
FT    0 - 0 Juventude/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 1/20.950.75   20.820.88      
FT    1 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 1/40.940.76   20.980.72      
FT    1 - 1 Internacional/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 10.66-0.94   2 1/40.780.92      
FT    1 - 1 Guarany/RS  vs Caxias/RS  1/2 : 00.950.75   2 1/40.900.80      
FT    1 - 2 Aimore/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.920.78   2 1/40.800.90      
FT    1 - 0 Sao Luiz/RS  vs Uniao Fred/RS  0 : 3/41.000.70   2 1/41.000.70      
FT    2 - 0 Gremio/RS  vs Guarany/RS                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo