x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL GAUCHO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Gaucho

FT    1 - 0 Gremio/RS  vs Caxias/RS                 
FT    1 - 1 Caxias/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.870.83   2 1/40.800.90      
FT    1 - 1 Internacional/RS  vs Caxias/RS  0 : 1 1/40.850.85   2 1/20.990.71      
FT    2 - 1 Gremio/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 1 1/20.780.92   30.890.81      
FT    2 - 1 Ypiranga/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.850.85   2 1/40.820.88      
FT    1 - 1 Caxias/RS  vs Internacional/RS  1/2 : 00.770.93   2 1/40.970.73      
FT    4 - 1 Internacional/RS  vs Esportivo/RS  0 : 20.880.82   30.990.71      
FT    1 - 2 Novo Hamburgo/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 00.920.78   20.920.78      
FT    0 - 0 Ypiranga/RS  vs Gremio/RS                 
FT    2 - 1 Sao Luiz/RS  vs Aimore/RS                 
FT    0 - 1 Avenida/RS  vs Caxias/RS  1/2 : 00.740.96   20.930.77      
FT    1 - 0 Juventude/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 1/20.840.86   20.860.84      
FT    2 - 1 Gremio/RS  vs Internacional/RS  0 : 1/40.720.98   20.66-0.96      
FT    0 - 1 Aimore/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 1/40.730.97   20.930.77      
FT    1 - 0 Brasil Pelotas/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 1/20.950.75   20.900.80      
FT    1 - 3 Esportivo/RS  vs Juventude/RS  1/2 : 00.701.00   20.760.94      
FT    2 - 2 Sao Jose PoA/RS  vs Avenida/RS  0 : 1/20.850.85   20.930.77      
FT    3 - 0 Caxias/RS  vs Ypiranga/RS  0 : 1/2-0.970.67   20.67-0.97      
FT    0 - 3 Esportivo/RS  vs Ypiranga/RS  1/4 : 00.850.85   20.840.86      
FT    2 - 2 Caxias/RS  vs Juventude/RS  0 : 1/40.950.75   20.860.84      
FT    1 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Sao Luiz/RS                 
FT    0 - 2 Aimore/RS  vs Internacional/RS  1 1/4 : 00.850.85   2 1/40.770.93      
FT    6 - 1 Gremio/RS  vs Novo Hamburgo/RS                 
FT    1 - 1 Brasil Pelotas/RS  vs Avenida/RS  0 : 1/40.60-0.91   1 3/40.800.90      
FT    2 - 2 Ypiranga/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 3/40.940.76   2 1/40.970.73      
FT    1 - 2 Avenida/RS  vs Esportivo/RS  0 : 1/2-0.910.60   2-0.910.60      
FT    0 - 0 Sao Luiz/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.740.96   2 1/40.870.83      
FT    2 - 1 Juventude/RS  vs Aimore/RS  0 : 3/40.800.90   20.701.00      
FT    2 - 0 Internacional/RS  vs Sao Jose PoA/RS  0 : 1 3/40.990.71   2 1/20.68-0.98      
FT    1 - 1 Novo Hamburgo/RS  vs Caxias/RS  1/4 : 00.701.00   1 3/40.870.83      
FT    1 - 1 Sao Jose PoA/RS  vs Juventude/RS  1/4 : 00.710.99   20.820.88      
FT    1 - 2 Aimore/RS  vs Ypiranga/RS  1/4 : 00.810.89   1 3/40.60-0.91      
FT    2 - 0 Gremio/RS  vs Avenida/RS  0 : 1 3/40.740.96   2 3/40.840.86      
FT    3 - 1 Caxias/RS  vs Sao Luiz/RS  0 : 3/40.960.74   20.820.88      
FT    0 - 1 Brasil Pelotas/RS  vs Internacional/RS  3/4 : 0-0.830.50   2 1/40.990.71      
FT    0 - 0 Esportivo/RS  vs Novo Hamburgo/RS  0 : 00.720.98   20.950.75      
FT    2 - 3 Juventude/RS  vs Gremio/RS  3/4 : 00.850.85   2 1/40.850.85      
FT    3 - 1 Ypiranga/RS  vs Sao Jose PoA/RS                 
FT    0 - 1 Avenida/RS  vs Aimore/RS  0 : 1/40.830.87   20.980.72      
FT    2 - 2 Internacional/RS  vs Caxias/RS  0 : 1 1/20.940.76   2 3/40.870.83      
FT    0 - 0 Sao Luiz/RS  vs Esportivo/RS                 
FT    2 - 0 Novo Hamburgo/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 1/40.790.91   1 3/40.980.72      
FT    0 - 0 Novo Hamburgo/RS  vs Internacional/RS  1 : 0-0.830.50   2 1/40.880.82      
FT    0 - 0 Sao Jose PoA/RS  vs Brasil Pelotas/RS  0 : 1/40.730.97   21.000.70      
FT    1 - 0 Avenida/RS  vs Sao Luiz/RS                 
FT    3 - 2 Ypiranga/RS  vs Juventude/RS  0 : 00.69-0.99   20.900.80      
FT    3 - 1 Caxias/RS  vs Esportivo/RS  0 : 10.980.72   20.900.80      
FT    3 - 0 Gremio/RS  vs Aimore/RS  0 : 1 3/40.710.99   2 1/20.780.92      
FT    1 - 0 Juventude/RS  vs Avenida/RS  0 : 1-0.940.64   20.770.93      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo