x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL MINEIRO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Mineiro

FT    2 - 0 Cruzeiro/MG  vs Uberlandia/MG                 
FT    2 - 1 Democrata-GV/MG  vs Villa Nova/MG                 
FT    0 - 1 Tombense FC/MG  vs America/MG                 
FT    3 - 0 America/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    0 - 1 Patrocinense/MG  vs Pouso Alegre/MG                 
FT    2 - 1 Athletic Club/MG  vs Itabirito/MG                 
FT    2 - 2 Itabirito/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1/40.800.90   2 1/40.970.73      
FT    0 - 2 Pouso Alegre/MG  vs Cruzeiro/MG                 
FT    2 - 1 Uberlandia/MG  vs Athletic Club/MG  1/4 : 00.950.75   2 1/40.820.88      
FT    1 - 1 America/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1/2 : 00.800.90   2 1/40.750.95      
FT    2 - 0 Ipatinga/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/40.850.85   2 1/40.950.75      
FT    0 - 3 Villa Nova/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.720.98   2 1/40.870.83      
FT    1 - 3 Democrata-GV/MG  vs Cruzeiro/MG                 
FT    4 - 0 Tombense FC/MG  vs Patrocinense/MG                 
FT    0 - 0 America/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1 1/40.870.83   2 3/40.940.76      
FT    0 - 1 Ipatinga/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 1/40.800.90   20.790.91      
FT    0 - 2 Itabirito/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 1/2 : 00.790.91   2 1/20.920.78      
FT    4 - 1 Athletic Club/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/20.740.96   2 1/40.970.73      
FT    0 - 2 Cruzeiro/MG  vs America/MG  0 : 1/20.800.90   2 1/40.870.83      
FT    1 - 4 Villa Nova/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1/40.910.79   2 1/40.900.80      
FT    1 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Tombense FC/MG                 
FT    1 - 2 Uberlandia/MG  vs Itabirito/MG                 
FT    2 - 1 Patrocinense/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    1 - 0 Pouso Alegre/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/40.800.90   2 1/40.800.90      
FT    3 - 0 Cruzeiro/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1 1/20.880.82   2 3/40.810.89      
FT    0 - 2 Athletic Club/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
FT    3 - 3 Villa Nova/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    2 - 0 Pouso Alegre/MG  vs Itabirito/MG                 
FT    2 - 2 Democrata-GV/MG  vs Tombense FC/MG                 
FT    2 - 0 America/MG  vs Uberlandia/MG                 
FT    0 - 1 Patrocinense/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1/40.960.74   2 1/4-0.940.64      
FT    0 - 2 Atl. Mineiro/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 10.940.76   2 1/40.900.80      
FT    1 - 0 Tombense FC/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1/40.880.82   2 1/40.770.93      
FT    0 - 1 Uberlandia/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/20.850.85   2 1/40.840.86      
FT    0 - 0 Itabirito/MG  vs America/MG  1 1/4 : 00.730.97   2 3/40.980.72      
FT    1 - 0 Ipatinga/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/40.730.97   20.710.99      
FT    1 - 1 Uberlandia/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1/40.970.73   2 1/40.900.80      
FT    1 - 6 Ipatinga/MG  vs America/MG  3/4 : 00.890.81   20.770.93      
FT    1 - 2 Pouso Alegre/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.800.90   2 1/20.870.83      
FT    4 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 2 1/40.900.80   30.950.75      
FT    0 - 2 Itabirito/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1/40.830.87   20.770.93      
FT    1 - 1 Cruzeiro/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1 1/40.970.73   2 1/40.800.90      
FT    6 - 0 America/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 10.760.94   2 1/40.770.93      
FT    2 - 1 Patrocinense/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
FT    1 - 3 Democrata-GV/MG  vs Itabirito/MG                 
FT    2 - 1 Athletic Club/MG  vs Ipatinga/MG                 
FT    1 - 2 Villa Nova/MG  vs Cruzeiro/MG                 
FT    2 - 2 Tombense FC/MG  vs Uberlandia/MG                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo