x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL MINEIRO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Mineiro

FT    3 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 10.830.87   2 1/20.880.82      
FT    3 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Caldense/MG  0 : 20.900.80   2 3/40.940.76      
FT    1 - 3 Villa Nova/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/20.880.82   20.710.99      
FT    1 - 2 Athletic Club/MG  vs Cruzeiro/MG  1/2 : 00.930.77   20.950.77      
FT    1 - 1 America/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 1/20.800.90   20.870.83      
FT    1 - 2 Democrata-GV/MG  vs Villa Nova/MG                 
FT    3 - 1 Tombense FC/MG  vs America/MG                 
FT    0 - 2 Caldense/MG  vs Atl. Mineiro/MG  2 1/4 : 00.65-0.95   2 3/40.880.82      
FT    2 - 0 Cruzeiro/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1 1/40.860.84   20.830.87      
FT    2 - 1 Patrocinense/MG  vs Cruzeiro/MG  1/4 : 01.000.70   20.701.00      
FT    3 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Caldense/MG  0 : 20.780.92   2 3/40.750.95      
FT    1 - 0 Athletic Club/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1/20.950.75   2 1/40.950.75      
FT    1 - 2 URT/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 1/20.740.98   2 1/4-0.910.60      
FT    1 - 0 America/MG  vs Tombense FC/MG  0 : 1/20.950.75   1 3/40.62-0.93      
FT    2 - 0 Pouso Alegre/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 00.55-0.87   2 1/40.980.74      
FT    5 - 1 Cruzeiro/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 10.66-0.94   2 1/20.960.74      
FT    2 - 0 Villa Nova/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1/20.950.77   20.800.92      
FT    0 - 1 Caldense/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1/40.790.91   2 1/4-0.930.62      
FT    2 - 1 Uberlandia/MG  vs America/MG                 
FT    0 - 1 Democrata-GV/MG  vs Atl. Mineiro/MG                 
FT    2 - 0 Tombense FC/MG  vs URT/MG  0 : 3/40.800.90   20.790.93      
FT    2 - 1 Atl. Mineiro/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 1 1/40.940.76   2 1/20.940.76      
FT    1 - 0 Caldense/MG  vs Democrata-GV/MG  0 : 3/40.810.91   20.790.91      
FT    0 - 1 Patrocinense/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 00.710.99   20.850.85      
FT    0 - 1 America/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 10.970.75   2 1/40.890.83      
FT    0 - 0 Tombense FC/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 3/40.880.82   20.70-0.98      
FT    4 - 0 Athletic Club/MG  vs URT/MG  0 : 3/40.910.79   1 3/40.830.87      
FT    2 - 3 Pouso Alegre/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 3/4 : 00.950.75   2 1/40.790.91      
FT    0 - 1 Uberlandia/MG  vs Caldense/MG  0 : 00.760.96   2 1/4-0.930.63      
FT    2 - 1 Patrocinense/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.740.96   20.820.88      
FT    2 - 2 Cruzeiro/MG  vs Villa Nova/MG  0 : 1 1/20.860.84   2 1/20.830.87      
FT    0 - 0 URT/MG  vs America/MG                 
FT    1 - 0 Athletic Club/MG  vs Democrata-GV/MG                 
FT    2 - 1 Cruzeiro/MG  vs Uberlandia/MG  0 : 1 1/20.900.80   2 1/20.780.92      
FT    2 - 0 Villa Nova/MG  vs Caldense/MG  0 : 00.970.73   20.790.91      
FT    1 - 0 Democrata-GV/MG  vs Tombense FC/MG  1/4 : 00.840.86   20.790.91      
FT    1 - 1 Pouso Alegre/MG  vs URT/MG  0 : 1/40.880.82   20.850.87      
FT    2 - 0 America/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 1 1/20.780.92   2 1/40.800.90      
FT    1 - 0 Atl. Mineiro/MG  vs Athletic Club/MG  0 : 1 3/40.66-0.96   2 1/20.930.77      
FT    1 - 1 Villa Nova/MG  vs URT/MG  0 : 1/40.65-0.95   2 1/40.980.74      
FT    2 - 1 Caldense/MG  vs Pouso Alegre/MG  0 : 1/20.850.87   2 1/40.960.76      
FT    3 - 0 Democrata-GV/MG  vs Uberlandia/MG  1/4 : 00.800.90   20.780.94      
FT    0 - 3 Tombense FC/MG  vs Cruzeiro/MG  0 : 1/40.840.86   20.970.73      
FT    0 - 2 America/MG  vs Atl. Mineiro/MG  3/4 : 00.970.75   2 1/40.950.75      
FT    1 - 0 Athletic Club/MG  vs Patrocinense/MG  0 : 3/40.800.90   2 1/40.850.85      
FT    1 - 0 URT/MG  vs Atl. Mineiro/MG  1 3/4 : 00.900.80   2 1/20.740.96      
FT    0 - 0 Uberlandia/MG  vs Villa Nova/MG                 
FT    0 - 2 Patrocinense/MG  vs Caldense/MG                 
FT    1 - 0 Cruzeiro/MG  vs Democrata-GV/MG                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo