x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL PARANAENSE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Paranaense

FT    0 - 0 Athletico/PR  vs Cascavel/PR                 
FT    1 - 2 Cascavel/PR  vs Athletico/PR                 
FT    1 - 0 Athletico/PR  vs Maringa/PR  0 : 1 1/20.950.75   2 3/40.950.75      
FT    1 - 0 Operario/PR  vs Cascavel/PR  0 : 10.830.87   2 1/20.870.83      
FT    2 - 1 Cascavel/PR  vs Operario/PR                 
FT    0 - 2 Maringa/PR  vs Athletico/PR                 
FT    4 - 0 Athletico/PR  vs Independente SJ/PR                 
FT    3 - 0 Operario/PR  vs Aruko Sports/PR                 
FT    2 - 0 Maringa/PR  vs Cianorte/PR                 
FT    0 - 0 Coritiba/PR  vs Cascavel/PR  0 : 1 1/40.900.80   2 1/20.920.78      
FT    1 - 0 Cianorte/PR  vs Maringa/PR                 
FT    1 - 1 Aruko Sports/PR  vs Operario/PR                 
FT    3 - 1 Cascavel/PR  vs Coritiba/PR                 
FT    2 - 5 Independente SJ/PR  vs Athletico/PR                 
FT    0 - 1 Londrina/PR  vs Athletico/PR  1/4 : 0-0.920.61   20.740.96      
FT    3 - 0 Operario/PR  vs Coritiba/PR  0 : 00.930.77   20.740.96      
FT    4 - 0 Azuriz FC/PR  vs Rio Branco/PR  0 : 20.65-0.95   30.760.94      
FT    3 - 0 Cascavel/PR  vs Foz do Iguaçu/PR  0 : 1 1/40.710.99   2 1/20.860.84      
FT    3 - 1 Maringa/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 3/40.740.96   2 1/40.820.88      
FT    0 - 2 Cianorte/PR  vs Aruko Sports/PR  0 : 1/40.980.72   2 1/40.800.90      
FT    0 - 0 Cascavel/PR  vs Coritiba/PR  3/4 : 00.760.94   2 1/40.870.83      
FT    0 - 3 Cianorte/PR  vs Maringa/PR  0 : 1/4-0.910.60   20.710.99      
FT    1 - 0 Athletico/PR  vs Cascavel/PR  0 : 1 1/20.730.97   2 3/40.760.94      
FT    2 - 0 Independente SJ/PR  vs Rio Branco/PR  0 : 10.710.99   2 1/40.820.88      
FT    0 - 2 Foz do Iguaçu/PR  vs Operario/PR  1 1/2 : 00.65-0.95   2 1/20.900.80      
FT    1 - 0 Coritiba/PR  vs Londrina/PR  0 : 3/40.65-0.95   2 1/40.900.80      
FT    1 - 1 Aruko Sports/PR  vs Azuriz FC/PR  0 : 3/40.63-0.93   20.760.94      
FT    2 - 1 Aruko Sports/PR  vs Cascavel/PR  0 : 00.850.85   20.820.88      
FT    2 - 0 Azuriz FC/PR  vs Foz do Iguaçu/PR  0 : 3/40.750.95   2 1/40.740.96      
FT    0 - 0 Coritiba/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 10.60-0.91   2 1/40.740.96      
FT    1 - 1 Londrina/PR  vs Maringa/PR  0 : 1/40.980.72   2 1/40.900.80      
FT    0 - 3 Rio Branco/PR  vs Cianorte/PR  1 : 00.750.95   2 1/40.820.88      
FT    3 - 1 Athletico/PR  vs Operario/PR  0 : 1-0.870.55   2 1/20.950.75      
FT    1 - 3 Foz do Iguaçu/PR  vs Londrina/PR  3/4 : 00.850.85   2 1/40.750.95      
FT    0 - 1 Cianorte/PR  vs Athletico/PR  1/4 : 00.970.73   20.830.87      
FT    3 - 0 Maringa/PR  vs Azuriz FC/PR  0 : 10.850.85   20.840.86      
FT    2 - 0 Operario/PR  vs Rio Branco/PR                 
FT    1 - 1 Independente SJ/PR  vs Aruko Sports/PR                 
FT    0 - 3 Azuriz FC/PR  vs Cianorte/PR                 
FT    1 - 1 Athletico/PR  vs Coritiba/PR                 
FT    1 - 0 Independente SJ/PR  vs Londrina/PR  1/4 : 00.720.98   2 1/40.920.78      
FT    2 - 1 Rio Branco/PR  vs Foz do Iguaçu/PR  0 : 00.950.75   2 1/40.760.94      
FT    1 - 1 Aruko Sports/PR  vs Maringa/PR                 
FT    0 - 1 Cascavel/PR  vs Operario/PR                 
FT    3 - 1 Coritiba/PR  vs Cianorte/PR  0 : 11.000.70   2 1/40.950.75      
FT    1 - 1 Londrina/PR  vs Rio Branco/PR  0 : 1 3/41.000.70   2 1/20.900.80      
FT    2 - 1 Operario/PR  vs Aruko Sports/PR  0 : 10.940.76   2 1/40.920.78      
FT    4 - 2 Maringa/PR  vs Cascavel/PR  0 : 3/4-0.950.65   20.730.97      
FT    5 - 0 Athletico/PR  vs Azuriz FC/PR  0 : 1 1/20.780.92   2 1/20.870.83      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo