x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL PARANAENSE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Paranaense

FT    4 - 2 Coritiba/PR  vs Maringa/PR                 
FT    1 - 2 Maringa/PR  vs Coritiba/PR                 
FT    0 - 0 Maringa/PR  vs Operario/PR  0 : 00.850.91   1 3/40.810.95      
FT    1 - 1 Coritiba/PR  vs Athletico/PR  0 : 1/4-0.990.77   20.880.88      
FT    5 - 0 Maringa/PR  vs Cascavel/PR  0 : 1/40.870.89   1 3/40.781.00      
FT    2 - 1 Athletico/PR  vs Londrina/PR  0 : 10.73-0.97   20.74-0.98      
FT    2 - 0 Operario/PR  vs Independente SJ/PR                 
FT    3 - 0 Coritiba/PR  vs Cianorte/PR                 
FT    0 - 1 Cianorte/PR  vs Coritiba/PR                 
FT    2 - 1 Independente SJ/PR  vs Operario/PR                 
FT    1 - 0 Londrina/PR  vs Athletico/PR                 
FT    0 - 1 Cascavel/PR  vs Maringa/PR                 
FT    1 - 0 Londrina/PR  vs Cianorte/PR  0 : 1/20.970.81   1 3/40.830.93      
FT    0 - 2 Uniao/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 0-0.940.70   20.910.85      
FT    3 - 4 Cascavel/PR  vs Athletico/PR  0 : 1/40.900.86   20.930.83      
FT    3 - 1 Coritiba/PR  vs Maringa/PR  0 : 10.960.80   20.810.95      
FT    4 - 0 Rio Branco/PR  vs Parana/PR  0 : 1 1/40.920.86   20.75-0.99      
FT    3 - 0 Operario/PR  vs Azuriz FC/PR  0 : 1/20.75-0.99   20.860.90      
FT    1 - 0 Azuriz FC/PR  vs Coritiba/PR  1/4 : 00.66-0.94   1 3/40.740.96      
FT    1 - 2 Athletico/PR  vs Operario/PR  0 : 1/40.910.91   1 3/40.820.98      
FT    2 - 0 Cianorte/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 1/40.900.92   1 3/40.910.89      
FT    1 - 0 Maringa/PR  vs Cascavel/PR                 
FT    1 - 3 Parana/PR  vs Uniao/PR  0 : 3/40.800.90   2 1/40.900.80      
FT    2 - 1 Rio Branco/PR  vs Londrina/PR  1/4 : 00.950.75   2-0.930.62      
FT    1 - 1 Operario/PR  vs Londrina/PR  0 : 1/20.850.85   20.950.75      
FT    0 - 2 Uniao/PR  vs Maringa/PR  1/4 : 00.810.89   2 1/4-0.990.69      
FT    1 - 2 Parana/PR  vs Coritiba/PR  1/2 : 00.930.79   20.770.95      
FT    2 - 1 Independente SJ/PR  vs Rio Branco/PR  0 : 3/40.860.84   1 3/40.860.84      
FT    0 - 0 Azuriz FC/PR  vs Cascavel/PR                 
FT    5 - 1 Athletico/PR  vs Cianorte/PR                 
FT    4 - 2 Londrina/PR  vs Uniao/PR  0 : 10.930.91   2 1/40.930.77      
FT    2 - 1 Cascavel/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 1/20.870.85   20.870.85      
FT    0 - 0 Coritiba/PR  vs Athletico/PR  0 : 00.73-0.92   20.940.86      
FT    2 - 0 Maringa/PR  vs Operario/PR                 
FT    3 - 0 Cianorte/PR  vs Parana/PR  0 : 1/20.980.72   1 3/40.810.91      
FT    2 - 0 Rio Branco/PR  vs Azuriz FC/PR  1/4 : 00.980.72   20.990.73      
FT    0 - 2 Azuriz FC/PR  vs Athletico/PR  1/4 : 00.750.95   1 3/40.750.95      
FT    3 - 2 Uniao/PR  vs Rio Branco/PR  0 : 1/20.810.91   2 1/40.980.74      
FT    0 - 0 Coritiba/PR  vs Cascavel/PR  0 : 3/40.760.94   2 1/40.780.92      
FT    1 - 1 Cianorte/PR  vs Operario/PR  1/4 : 00.790.93   2-0.990.69      
FT    2 - 0 Independente SJ/PR  vs Maringa/PR  0 : 1/40.920.78   1 3/40.920.78      
FT    0 - 0 Parana/PR  vs Londrina/PR  1/4 : 00.870.85   20.870.85      
FT    2 - 0 Athletico/PR  vs Rio Branco/PR                 
FT    1 - 1 Operario/PR  vs Independente SJ/PR  0 : 10.970.73   2 1/40.980.74      
FT    2 - 1 Azuriz FC/PR  vs Uniao/PR  0 : 3/40.710.99   2 1/40.980.74      
FT    2 - 1 Cascavel/PR  vs Parana/PR  0 : 3/40.750.95   20.820.88      
FT    1 - 0 Maringa/PR  vs Cianorte/PR  0 : 1/40.860.86   2-0.990.71      
FT    1 - 3 Londrina/PR  vs Coritiba/PR  1/4 : 00.68-0.96   20.800.92      
FT    2 - 2 Athletico/PR  vs Uniao/PR                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo