x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ BRAZIL PAULISTA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Brazil Paulista

FT    4 - 0 Palmeiras/SP  vs Agua Santa/SP  0 : 1 1/20.70-0.86   2 1/20.80-0.96      
FT    2 - 1 Agua Santa/SP  vs Palmeiras/SP  1 1/4 : 00.890.97   2 1/40.910.93      
FT    0 - 0 Sao Bernardo/SP  vs Mirassol/SP  0 : 1/40.860.96   2 1/4-0.890.68      
FT    1 - 1 Agua Santa/SP  vs Bragantino/SP  1/4 : 0-0.890.74   2 1/4-0.830.63      
FT    1 - 0 Palmeiras/SP  vs Ituano/SP  0 : 1 3/40.79-0.97   3-0.910.70      
FT    0 - 0 Sao Paulo/SP  vs Agua Santa/SP  0 : 1 1/40.940.92   2 1/40.900.94      
FT    2 - 0 Bragantino/SP  vs Botafogo/SP  0 : 10.74-0.89   2 1/40.81-0.97      
FT    1 - 1 Corinthians/SP  vs Ituano/SP  0 : 1 1/4-0.920.77   2 1/2-0.940.78      
FT    1 - 0 Palmeiras/SP  vs Sao Bernardo/SP  0 : 1 1/2-0.940.80   2 3/4-0.880.70      
FT    1 - 3 Botafogo/SP  vs Sao Paulo/SP  1/2 : 0-0.790.60   2 1/40.930.91      
FT    0 - 1 Sao Bernardo/SP  vs Agua Santa/SP  0 : 1/20.980.88   2 1/40.990.85      
FT    0 - 0 Ferroviaria/SP  vs Inter Limeira/SP  0 : 1/21.000.86   20.78-0.94      
FT    3 - 0 Ituano/SP  vs Santos/SP  1/4 : 00.980.88   2 1/40.940.90      
FT    0 - 3 Sao Bento/SP  vs Bragantino/SP  1/2 : 00.84-0.98   2 1/40.920.92      
FT    0 - 0 Guarani/SP  vs Palmeiras/SP  1 1/4 : 00.970.79   2 1/20.900.86      
FT    1 - 2 Mirassol/SP  vs Portuguesa/SP  0 : 3/40.950.91   2 1/40.960.88      
FT    3 - 1 Corinthians/SP  vs Santo Andre/SP  0 : 1 1/4-0.940.80   2 1/40.78-0.94      
FT    0 - 1 Santo Andre/SP  vs Mirassol/SP  1/4 : 00.84-0.98   2 1/4-0.980.82      
FT    0 - 0 Portuguesa/SP  vs Sao Bento/SP  0 : 1/40.890.97   20.841.00      
FT    2 - 1 Palmeiras/SP  vs Ferroviaria/SP  0 : 20.80-0.94   30.75-0.92      
FT    2 - 2 Santos/SP  vs Corinthians/SP  0 : 00.861.00   20.83-0.99      
FT    0 - 1 Sao Paulo/SP  vs Sao Bernardo/SP  0 : 10.920.94   2 1/40.81-0.97      
FT    0 - 5 Inter Limeira/SP  vs Guarani/SP  0 : 0-0.840.67   20.860.98      
FT    5 - 1 Bragantino/SP  vs Ituano/SP  0 : 10.84-0.98   2 1/21.000.84      
FT    1 - 0 Agua Santa/SP  vs Botafogo/SP  0 : 1/40.81-0.95   20.970.87      
FT    2 - 0 Palmeiras/SP  vs Bragantino/SP  0 : 1 1/40.70-0.86   2 1/20.75-0.92      
FT    0 - 3 Sao Bento/SP  vs Sao Paulo/SP  1 : 00.940.92   2 1/40.940.90      
FT    2 - 0 Ituano/SP  vs Santo Andre/SP  0 : 1/40.82-0.96   20.890.95      
FT    3 - 0 Corinthians/SP  vs Mirassol/SP  0 : 10.79-0.93   2 1/40.920.92      
FT    2 - 1 Sao Bernardo/SP  vs Botafogo/SP  0 : 1/20.950.91   2-0.990.83      
FT    4 - 0 Santos/SP  vs Portuguesa/SP  0 : 10.920.94   2 1/40.83-0.99      
FT    1 - 0 Ferroviaria/SP  vs Guarani/SP  0 : 00.72-0.88   2-0.990.83      
FT    0 - 1 Inter Limeira/SP  vs Agua Santa/SP  0 : 0-0.930.79   2-0.990.83      
FT    2 - 2 Corinthians/SP  vs Palmeiras/SP  1/4 : 0-0.930.78   20.78-0.94      
FT    1 - 1 Santo Andre/SP  vs Santos/SP  1/4 : 0-0.990.85   2 1/4-0.920.75      
FT    1 - 0 Mirassol/SP  vs Ituano/SP  0 : 1/20.980.88   2 1/4-0.960.80      
FT    5 - 1 Sao Paulo/SP  vs Inter Limeira/SP  0 : 1 1/20.970.89   2 1/20.990.85      
FT    1 - 1 Portuguesa/SP  vs Ferroviaria/SP  0 : 1/40.80-0.94   2 1/40.980.86      
FT    1 - 5 Guarani/SP  vs Sao Bernardo/SP  0 : 1/4-0.930.78   2-0.980.82      
FT    1 - 0 Agua Santa/SP  vs Bragantino/SP  1/4 : 0-0.990.85   2 1/40.960.88      
FT    1 - 0 Botafogo/SP  vs Sao Bento/SP  0 : 1/2-0.980.80   2 1/4-0.950.75      
FT    0 - 2 Ituano/SP  vs Sao Bernardo/SP  0 : 00.900.96   20.990.85      
FT    0 - 1 Inter Limeira/SP  vs Santo Andre/SP  0 : 1/4-0.940.80   2-0.960.80      
FT    3 - 1 Sao Paulo/SP  vs Santos/SP  0 : 3/40.930.93   2 1/40.940.90      
FT    0 - 0 Portuguesa/SP  vs Corinthians/SP  1 : 0-0.970.83   2 1/40.940.90      
FT    0 - 1 Agua Santa/SP  vs Palmeiras/SP  1 : 0-0.900.75   2 1/20.850.99      
FT    0 - 0 Bragantino/SP  vs Mirassol/SP  0 : 1/20.861.00   2 1/40.870.97      
FT    0 - 1 Sao Bento/SP  vs Guarani/SP  0 : 0-0.910.76   20.940.90      
FT    1 - 2 Ferroviaria/SP  vs Botafogo/SP  0 : 00.970.89   20.900.94      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo