x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ CONCACAF GOLD CUP

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Concacaf Gold Cup

FT    1 - 0 Mexico  vs Panama  0 : 3/40.940.95   20.980.90      
FT    0 - 3 Jamaica  vs Mexico  1/2 : 00.82-0.93   20.980.89      
FT    0 - 0 Mỹ  vs Panama  0 : 3/4-0.970.85   2 1/40.990.87      
FT    1 - 1 Mỹ  vs Canada  0 : 3/40.900.98   20.85-0.99      
FT    0 - 1 Guatemala  vs Jamaica  1/2 : 00.980.90   20.900.96      
FT    2 - 0 Mexico  vs Costa Rica  0 : 1 1/40.950.93   2 1/2-0.950.81      
FT    4 - 0 Panama  vs Qatar  0 : 3/40.990.89   20.85-0.99      
FT    2 - 2 Panama  vs El Salvador  0 : 1/20.970.91   2 1/40.930.93      
FT    6 - 4 Costa Rica  vs Martinique  0 : 3/40.881.00   2 3/40.900.96      
FT    4 - 2 Canada  vs Cuba  0 : 30.940.94   40.970.89      
FT    2 - 3 Guadeloupe  vs Guatemala  1/2 : 00.86-0.98   2 1/41.000.86      
FT    2 - 1 Honduras  vs Haiti  1/4 : 00.920.96   2 1/40.82-0.96      
FT    0 - 1 Mexico  vs Qatar  0 : 1 1/2-0.960.84   2 3/40.950.91      
FT    5 - 0 Jamaica  vs St.Kitts and Nevis  0 : 40.950.93   4 3/40.990.87      
FT    6 - 0 Mỹ  vs Trinidad & T.  0 : 2 1/2-0.940.82   3 1/20.970.89      
FT    0 - 0 Canada  vs Guatemala  0 : 3/40.86-0.98   2 1/40.85-0.99      
FT    1 - 4 Cuba  vs Guadeloupe  1/2 : 00.960.92   20.950.91      
FT    0 - 0 El Salvador  vs Costa Rica  1/4 : 0-0.990.87   20.82-0.96      
FT    1 - 2 Martinique  vs Panama  1 3/4 : 00.920.96   30.80-0.94      
FT    1 - 3 Haiti  vs Mexico  1 1/2 : 00.920.96   3-0.960.82      
FT    1 - 1 Qatar  vs Honduras  0 : 0-0.960.84   20.970.89      
FT    6 - 0 Mỹ  vs St.Kitts and Nevis  3 3/4 : 00.64-0.92   50.920.80      
FT    4 - 1 Jamaica  vs Trinidad & T.  0 : 10.79-0.99   2 1/20.960.82      
FT    1 - 0 Guatemala  vs Cuba  0 : 1-0.980.86   20.83-0.97      
FT    2 - 2 Canada  vs Guadeloupe  0 : 1 3/40.930.95   30.930.93      
FT    1 - 2 Costa Rica  vs Panama  1/4 : 01.000.88   2-0.990.85      
FT    1 - 2 El Salvador  vs Martinique  0 : 3/4-0.930.80   20.880.98      
FT    4 - 0 Mexico  vs Honduras  0 : 1 1/20.970.91   2 1/20.970.89      
FT    2 - 1 Haiti  vs Qatar  0 : 0-0.970.85   2 1/4-0.990.85      
FT    3 - 0 Trinidad & T.  vs St.Kitts and Nevis  0 : 1-0.960.74   2 1/40.74-0.98      
FT    1 - 1 Mỹ  vs Jamaica  0 : 3/40.83-0.95   2 1/40.85-0.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo