x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 CHI LÊ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Chi Lê

FT    1 - 1 San. Wanderers  vs Iquique  0 : 1/40.80-0.93   2 1/2-0.990.85      
FT    1 - 0 San. Wanderers  vs Temuco  0 : 1/40.990.83   2 1/20.810.99      
FT    3 - 0 Iquique  vs Antofagasta  0 : 1/4-0.990.81   2 3/40.860.94      
FT    2 - 3 Temuco  vs San. Wanderers  0 : 1/40.920.96   2 1/40.890.97      
FT    2 - 2 Antofagasta  vs Iquique  0 : 1/40.77-0.90   2 3/40.940.86      
FT    2 - 0 San. Wanderers  vs U. San Felipe  0 : 1/40.930.95   2 1/2-0.900.75      
FT    1 - 0 Temuco  vs La Serena  0 : 3/40.900.92   2 1/20.890.91      
FT    1 - 1 Antofagasta  vs San Luis Qui.  0 : 1/40.881.00   2 1/21.000.86      
FT    2 - 1 U. San Felipe  vs San. Wanderers  0 : 1/4-0.930.80   20.83-0.97      
FT    1 - 1 San Luis Qui.  vs Antofagasta  0 : 1/40.73-0.87   2 1/40.79-0.93      
FT    1 - 0 La Serena  vs Temuco  0 : 1/4-0.980.80   2 1/20.970.89      
FT    0 - 1 Antofagasta  vs La Serena                 
FT    1 - 2 Rangers Talca  vs Cobreloa                 
FT    2 - 1 Temuco  vs Deportes Santa Cruz                 
FT    3 - 2 Iquique  vs San. Wanderers                 
FT    2 - 3 San Luis Qui.  vs U.Concepcion                 
FT    0 - 1 U. San Felipe  vs Puerto Montt                 
FT    0 - 1 San.Morning  vs Deportes Recoleta  0 : 00.950.75   2 1/20.850.85      
FT    3 - 3 Barnechea  vs San Marcos A.                 
FT    1 - 0 Cobreloa  vs San Luis Qui.  0 : 3/40.830.99   2 1/40.801.00      
FT    1 - 2 Deportes Santa Cruz  vs Iquique  0 : 00.75-0.93   2 1/20.801.00      
FT    1 - 0 San. Wanderers  vs Temuco  0 : 1/20.980.84   2 1/40.820.98      
FT    4 - 3 San Marcos A.  vs Antofagasta  0 : 0-0.930.75   2 3/40.850.95      
FT    1 - 2 Deportes Recoleta  vs Rangers Talca  0 : 1/40.890.93   2 1/20.870.93      
FT    0 - 3 Puerto Montt  vs Barnechea  0 : 1/20.890.93   2 1/20.970.83      
FT    0 - 1 La Serena  vs San.Morning                 
FT    0 - 0 U.Concepcion  vs U. San Felipe                 
FT    1 - 2 Iquique  vs Rangers Talca  0 : 11.000.82   2 3/40.79-0.99      
FT    3 - 2 San Marcos A.  vs Deportes Santa Cruz  0 : 1/40.840.98   2 1/20.810.99      
FT    0 - 1 Barnechea  vs San. Wanderers  0 : 00.830.99   2 1/40.820.98      
FT    5 - 0 San Luis Qui.  vs La Serena  0 : 3/40.960.86   2 1/2-0.950.75      
FT    3 - 1 San.Morning  vs U.Concepcion  0 : 00.850.97   2 1/20.950.85      
FT    1 - 1 Antofagasta  vs Puerto Montt                 
FT    2 - 1 Temuco  vs Cobreloa  0 : 1/40.930.89   2 1/40.920.88      
FT    1 - 2 U. San Felipe  vs Deportes Recoleta                 
FT    1 - 1 Deportes Santa Cruz  vs San Luis Qui.  0 : 00.78-0.96   2 1/40.920.88      
FT    1 - 1 Puerto Montt  vs San Marcos A.                 
FT    1 - 0 Cobreloa  vs U. San Felipe                 
FT    3 - 0 San. Wanderers  vs Antofagasta                 
FT    0 - 0 La Serena  vs Iquique  0 : 1/4-0.970.79   2 3/40.930.87      
FT    1 - 2 Deportes Recoleta  vs Barnechea                 
FT    1 - 1 U.Concepcion  vs Temuco  0 : 1/40.74-0.93   2 3/4-0.960.76      
FT    0 - 2 Rangers Talca  vs San.Morning  0 : 1/40.890.93   2 1/40.820.98      
FT    2 - 0 Cobreloa  vs Deportes Santa Cruz                 
FT    1 - 0 Deportes Santa Cruz  vs Antofagasta                 
FT    2 - 1 Cobreloa  vs San.Morning  0 : 10.930.89   2 3/4-0.830.60      
FT    1 - 2 San Marcos A.  vs San. Wanderers  0 : 1/40.920.90   2 3/40.880.92      
FT    4 - 3 Barnechea  vs La Serena  0 : 1/4-0.960.78   2 1/20.980.82      
FT    0 - 0 U. San Felipe  vs Deportes Santa Cruz  0 : 1/20.960.86   2 3/41.000.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo