x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 ITALIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Italia

FT    3 - 0 Ternana  vs Reggiana  0 : 1/40.87-0.97   2 1/40.85-0.98      
FT    1 - 2 Pisa  vs Cosenza  0 : 1/2-0.930.82   2 1/4-0.940.81      
FT    1 - 2 Feralpisalo  vs Spezia  1/4 : 01.000.89   2 1/4-0.940.81      
FT    1 - 3 Modena  vs Venezia  0 : 1/4-0.930.82   2 1/40.82-0.95      
FT    1 - 1 Brescia  vs Ascoli  0 : 1/4-0.990.89   2 1/4-0.930.80      
FT    2 - 1 Parma  vs Bari  0 : 1/2-0.980.88   2 1/4-0.980.85      
FT    1 - 0 Como  vs Sampdoria  0 : 1/40.950.94   2 1/40.85-0.98      
FT    1 - 1 Catanzaro  vs Cittadella  0 : 1/40.980.91   2 1/40.990.88      
FT    0 - 0 Reggiana  vs Pisa  0 : 1/40.950.94   20.80-0.93      
FT    2 - 0 Ascoli  vs Ternana  0 : 1/4-0.950.85   2 1/4-0.970.84      
FT    0 - 0 Alto Adige  vs Modena  0 : 00.900.99   2-0.990.86      
FT    1 - 3 Venezia  vs Palermo  0 : 1/4-0.910.80   2 1/2-0.980.85      
FT    0 - 0 Spezia  vs Brescia  0 : 3/4-0.930.82   2 1/40.940.93      
FT    1 - 2 Lecco  vs Feralpisalo  0 : 1/4-0.910.80   2 1/4-0.950.82      
FT    1 - 2 Cosenza  vs Cremonese  1/4 : 00.980.91   2 1/40.880.99      
FT    0 - 3 Cittadella  vs Como  0 : 1/4-0.950.85   20.900.97      
FT    1 - 1 Parma  vs Sampdoria  0 : 1/2-0.980.87   2 1/40.871.00      
FT    2 - 2 Bari  vs Catanzaro  0 : 1/40.940.95   2 1/4-0.950.82      
FT    1 - 2 Spezia  vs Reggiana  0 : 3/40.990.90   2 1/20.970.90      
FT    0 - 1 Feralpisalo  vs Pisa  0 : 0-0.880.77   20.86-0.99      
FT    1 - 1 Ternana  vs Alto Adige  0 : 1/2-0.930.82   20.900.97      
FT    0 - 0 Brescia  vs Venezia  1/4 : 00.930.96   2 1/40.920.95      
FT    0 - 0 Modena  vs Lecco  0 : 10.990.90   2 1/20.900.97      
FT    2 - 2 Cremonese  vs Ascoli  0 : 1-0.920.81   2 1/2-0.930.80      
FT    0 - 1 Palermo  vs Cosenza  0 : 3/40.980.91   2 1/20.880.99      
FT    1 - 2 Sampdoria  vs Cittadella  0 : 1/40.950.94   2 1/4-0.980.85      
FT    2 - 1 Como  vs Ternana  0 : 1/40.85-0.95   2 1/40.890.98      
FT    0 - 5 Catanzaro  vs Parma  0 : 1/4-0.930.83   2 1/2-0.960.83      
FT    2 - 2 Reggiana  vs Cremonese  0 : 0-0.910.79   2 1/40.930.94      
FT    0 - 1 Ascoli  vs Palermo  1/4 : 00.88-0.98   2 1/40.970.90      
FT    0 - 2 Lecco  vs Brescia  1/4 : 00.88-0.99   2 1/40.970.90      
FT    1 - 1 Feralpisalo  vs Modena  1/4 : 00.920.98   2 1/4-0.930.80      
FT    1 - 1 Pisa  vs Bari  0 : 1/40.930.96   20.950.92      
FT    2 - 2 Cosenza  vs Alto Adige  0 : 1/40.86-0.97   2-0.990.86      
FT    1 - 0 Venezia  vs Spezia  0 : 1/40.990.90   2 1/2-0.940.81      
FT    0 - 0 Cittadella  vs Venezia  0 : 00.89-0.99   2 1/40.940.93      
FT    3 - 4 Lecco  vs Catanzaro  1/2 : 00.84-0.94   2 1/40.880.99      
FT    0 - 1 Spezia  vs Como  0 : 1/2-0.900.79   2 1/2-0.970.84      
FT    1 - 1 Cremonese  vs Sampdoria  0 : 1/2-0.970.87   2 1/40.84-0.97      
FT    0 - 0 Ternana  vs Bari  0 : 1/4-0.950.85   20.81-0.94      
FT    1 - 0 Brescia  vs Cosenza  0 : 1/40.990.90   2 1/4-0.930.79      
FT    3 - 0 Palermo  vs Feralpisalo  0 : 10.980.91   2 1/40.871.00      
FT    0 - 0 Parma  vs Reggiana  0 : 1/20.980.91   2 1/40.940.93      
FT    2 - 0 Modena  vs Pisa  0 : 1/40.990.90   2 1/40.910.96      
FT    3 - 1 Alto Adige  vs Ascoli  0 : 1/40.980.91   1 3/40.80-0.93      
FT    3 - 0 Catanzaro  vs Spezia  0 : 00.990.90   2 1/2-0.990.86      
FT    1 - 2 Sampdoria  vs Venezia  0 : 1/4-0.920.81   2 1/40.83-0.96      
FT    0 - 1 Ternana  vs Cremonese  1/4 : 00.78-0.89   2 1/20.940.93      
FT    1 - 1 Bari  vs Cittadella  0 : 1/4-0.890.78   2-0.980.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo