x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 ITALIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Italia

FT    1 - 0 Venezia  vs Cremonese  0 : 1/4-0.980.86   2 1/20.900.97      
FT    0 - 0 Cremonese  vs Venezia  0 : 1/4-0.990.86   2 1/2-0.980.85      
FT    4 - 1 Cremonese  vs Catanzaro  0 : 3/40.930.95   2 3/40.880.99      
FT    2 - 1 Venezia  vs Palermo  0 : 1/40.86-0.98   2 1/20.960.91      
FT    0 - 3 Ternana  vs Bari  0 : 00.900.98   2 1/40.900.97      
FT    2 - 2 Catanzaro  vs Cremonese  1/4 : 00.881.00   2 1/40.880.99      
FT    0 - 1 Palermo  vs Venezia  0 : 00.76-0.88   2 1/20.990.88      
FT    2 - 2 Catanzaro  vs Brescia  0 : 1/4-0.970.85   2 1/40.86-0.99      
FT    2 - 0 Palermo  vs Sampdoria  0 : 1/4-0.940.82   2 1/4-0.930.80      
FT    1 - 1 Bari  vs Ternana  0 : 1/20.960.92   2 1/4-0.930.80      
FT    1 - 1 Como  vs Cosenza  0 : 1 3/4-0.960.84   3 1/40.871.00      
FT    1 - 1 Reggiana  vs Parma  1/2 : 00.82-0.94   30.85-0.98      
FT    2 - 3 Lecco  vs Modena  1/4 : 00.87-0.99   2 3/4-0.950.82      
FT    2 - 0 Bari  vs Brescia  0 : 3/40.82-0.94   2 1/20.86-0.99      
FT    3 - 0 Cremonese  vs Cittadella  0 : 3/40.86-0.98   30.79-0.93      
FT    2 - 1 Spezia  vs Venezia  0 : 1/40.970.91   2 3/41.000.87      
FT    0 - 1 Alto Adige  vs Palermo  1/2 : 00.881.00   2 1/20.970.90      
FT    1 - 3 Catanzaro  vs Sampdoria  1/2 : 0-0.970.85   2 3/40.960.91      
FT    2 - 1 Ascoli  vs Pisa  0 : 3/4-0.960.84   2 1/40.970.90      
FT    0 - 1 Feralpisalo  vs Ternana  3/4 : 00.910.97   3 1/40.871.00      
FT    4 - 1 Brescia  vs Lecco  0 : 10.82-0.94   2 3/40.880.99      
FT    1 - 0 Sampdoria  vs Reggiana  0 : 1/20.950.93   2 1/40.880.99      
FT    1 - 1 Cittadella  vs Bari  0 : 00.84-0.96   2 1/40.890.98      
FT    2 - 1 Venezia  vs Feralpisalo  0 : 1 1/4-0.980.86   3 1/40.980.89      
FT    0 - 0 Modena  vs Como  1/2 : 00.900.98   2 1/40.890.98      
FT    1 - 0 Ternana  vs Catanzaro  0 : 00.990.89   3-0.930.80      
FT    2 - 2 Palermo  vs Ascoli  0 : 1/40.990.89   2 1/4-0.970.84      
FT    2 - 2 Cosenza  vs Spezia  1/4 : 00.86-0.98   2 1/40.970.90      
FT    2 - 2 Pisa  vs Alto Adige  0 : 1/2-0.940.82   2 1/40.990.88      
FT    1 - 1 Parma  vs Cremonese  0 : 1/40.910.97   3-0.990.86      
FT    2 - 2 Feralpisalo  vs Brescia  0 : 00.85-0.97   2 1/20.970.90      
FT    1 - 0 Reggiana  vs Modena  0 : 0-0.960.78   20.801.00      
FT    0 - 1 Lecco  vs Sampdoria  3/4 : 00.920.96   2 3/40.960.91      
FT    1 - 1 Bari  vs Parma  1/2 : 00.85-0.97   2 1/20.920.95      
FT    2 - 1 Como  vs Cittadella  0 : 3/40.84-0.96   2 1/20.970.90      
FT    1 - 0 Spezia  vs Palermo  0 : 1/2-0.980.86   2 1/20.930.94      
FT    4 - 3 Alto Adige  vs Ternana  0 : 1/40.900.98   2 1/4-0.930.80      
FT    3 - 2 Catanzaro  vs Venezia  1/4 : 00.940.94   2 3/40.880.99      
FT    0 - 1 Ascoli  vs Cosenza  0 : 1/40.980.90   20.970.90      
FT    2 - 1 Cremonese  vs Pisa  0 : 1/20.950.93   2 1/20.86-0.99      
FT    4 - 1 Cosenza  vs Bari  0 : 1/40.910.97   20.83-0.96      
FT    1 - 1 Sampdoria  vs Como  0 : 0-0.940.82   2 1/2-0.960.83      
FT    1 - 1 Cittadella  vs Feralpisalo  0 : 1/20.980.90   2 1/2-0.990.86      
FT    1 - 2 Palermo  vs Reggiana  0 : 1/20.960.92   2 1/2-0.990.86      
FT    0 - 0 Brescia  vs Spezia  0 : 00.940.94   2 1/40.880.99      
FT    1 - 0 Modena  vs Alto Adige  0 : 1/2-0.930.81   2-0.950.82      
FT    0 - 1 Ternana  vs Ascoli  0 : 00.950.93   2 1/40.960.91      
FT    4 - 0 Parma  vs Lecco  0 : 1 1/20.960.92   30.82-0.95      
FT    2 - 2 Pisa  vs Catanzaro  0 : 1/40.950.93   2 1/20.950.92      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo