x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 SCOTLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Scotland

FT    5 - 0 Hamilton  vs Queen of South  0 : 1 1/40.750.95   30.900.80      
02/12  Hoãn Alloa Athletic  vs Annan Athletic  0 : 1/20.800.90   30.960.74      
02/12  Hoãn Falkirk  vs Cove Rangers  0 : 1 1/40.980.72   2 3/41.000.70      
02/12  Hoãn Kelty Hearts  vs Edinburgh City  0 : 10.860.84   30.790.91      
02/12  Hoãn Stirling Albion  vs Montrose  0 : 00.750.95   2 3/40.900.80      
FT    0 - 0 Montrose  vs Falkirk  1 1/2 : 00.790.91   30.840.86      
FT    1 - 2 Annan Athletic  vs Hamilton  3/4 : 00.990.71   30.910.79      
FT    3 - 0 Edinburgh City  vs Alloa Athletic  3/4 : 00.840.86   30.810.89      
FT    3 - 1 Cove Rangers  vs Stirling Albion  0 : 3/40.750.95   2 3/40.860.84      
FT    1 - 3 Queen of South  vs Kelty Hearts  0 : 1/40.62-0.93   30.990.71      
FT    1 - 0 Cove Rangers  vs Montrose  0 : 3/40.760.94   30.930.77      
FT    5 - 0 Hamilton  vs Stirling Albion  0 : 1 1/20.920.78   31.000.70      
FT    1 - 0 Alloa Athletic  vs Queen of South  0 : 1/40.960.74   2 3/40.810.89      
FT    2 - 1 Falkirk  vs Edinburgh City  0 : 2 1/20.850.85   3 3/40.860.84      
FT    0 - 1 Kelty Hearts  vs Cove Rangers  0 : 01.000.70   31.000.70      
FT    1 - 1 Montrose  vs Annan Athletic  0 : 1/20.730.97   30.730.97      
FT    1 - 5 Edinburgh City  vs Montrose  1/4 : 00.930.77   30.780.92      
FT    2 - 2 Annan Athletic  vs Kelty Hearts  0 : 00.880.82   30.910.79      
FT    1 - 0 Cove Rangers  vs Hamilton  3/4 : 00.750.95   2 3/40.810.89      
FT    1 - 1 Queen of South  vs Falkirk  1 1/4 : 00.930.77   30.940.76      
FT    0 - 2 Stirling Albion  vs Alloa Athletic  0 : 1/40.830.87   2 1/20.810.89      
FT    0 - 3 Montrose  vs Hamilton  1 : 00.950.75   2 3/40.701.00      
FT    1 - 0 Kelty Hearts  vs Stirling Albion  0 : 1/41.000.70   2 3/40.950.75      
FT    3 - 2 Edinburgh City  vs Annan Athletic  1/2 : 00.840.86   3 1/20.870.83      
FT    3 - 0 Falkirk  vs Alloa Athletic  0 : 1 1/20.790.91   3-0.890.58      
FT    0 - 1 Queen of South  vs Cove Rangers  0 : 00.840.86   2 3/40.850.85      
FT    3 - 1 Alloa Athletic  vs Kelty Hearts  0 : 01.000.70   2 3/40.940.76      
FT    1 - 2 Stirling Albion  vs Falkirk  1 : 0-0.930.62   2 3/40.810.89      
FT    1 - 1 Hamilton  vs Edinburgh City  0 : 2 1/40.960.74   3 1/20.740.96      
FT    0 - 1 Annan Athletic  vs Queen of South  0 : 0-0.980.68   30.960.74      
FT    0 - 0 Falkirk  vs Hamilton  0 : 1/20.920.78   2 3/40.860.84      
FT    3 - 2 Cove Rangers  vs Annan Athletic  0 : 10.900.80   30.830.87      
FT    0 - 1 Queen of South  vs Stirling Albion  0 : 1/40.730.97   2 3/40.870.83      
FT    2 - 1 Montrose  vs Alloa Athletic  0 : 1/20.930.77   2 3/40.770.93      
FT    1 - 4 Edinburgh City  vs Kelty Hearts  1/2 : 00.980.72   3 1/40.920.78      
FT    2 - 2 Stirling Albion  vs Cove Rangers  0 : 0-0.930.62   2 1/20.800.90      
FT    1 - 1 Alloa Athletic  vs Edinburgh City  0 : 3/40.840.86   30.890.81      
FT    3 - 1 Kelty Hearts  vs Queen of South  0 : 00.730.97   2 3/40.770.93      
FT    3 - 2 Falkirk  vs Montrose  0 : 1 1/20.701.00   30.760.94      
FT    5 - 0 Hamilton  vs Annan Athletic  0 : 1 1/20.850.85   3 1/40.760.94      
FT    1 - 5 Kelty Hearts  vs Falkirk  1 : 00.940.76   2 3/40.770.93      
FT    1 - 1 Annan Athletic  vs Alloa Athletic  0 : 00.830.87   2 3/40.810.89      
FT    1 - 2 Queen of South  vs Hamilton  1/4 : 00.870.83   2 3/40.810.89      
FT    1 - 0 Montrose  vs Stirling Albion  0 : 1/20.920.78   2 3/40.860.84      
FT    2 - 2 Edinburgh City  vs Cove Rangers  3/4 : 00.940.76   30.780.92      
FT    3 - 0 Annan Athletic  vs Stirling Albion  0 : 0-0.970.67   2 3/40.810.89      
FT    5 - 2 Montrose  vs Edinburgh City  0 : 10.800.90   2 3/40.770.93      
FT    2 - 1 Hamilton  vs Alloa Athletic  0 : 10.810.89   2 3/40.810.89      
FT    1 - 0 Falkirk  vs Queen of South  0 : 1 1/40.960.74   30.870.83      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo