x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 SCOTLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Scotland

FT    2 - 0 Edinburgh City  vs Peterhead  0 : 10.970.73   2 3/40.810.89      
FT    4 - 2 Montrose  vs Airdrieonians  0 : 00.850.85   2 1/20.870.83      
FT    1 - 1 Queen of South  vs Alloa Athletic  0 : 1/40.870.83   2 3/40.860.84      
FT    2 - 2 Dunfermline  vs Peterhead  0 : 1 1/20.54-0.86   30.910.79      
FT    1 - 2 Montrose  vs Edinburgh City  0 : 3/40.970.73   2 3/40.770.93      
FT    2 - 0 Falkirk  vs Clyde  0 : 3/40.65-0.95   2 3/40.64-0.94      
FT    1 - 0 Kelty Hearts  vs Airdrieonians  1/2 : 00.720.98   2 3/40.860.84      
FT    4 - 1 Queen of South  vs Edinburgh City  0 : 1/20.830.87   31.000.70      
FT    5 - 0 Airdrieonians  vs Clyde  0 : 3/40.860.84   2 3/40.860.84      
FT    2 - 1 Peterhead  vs Kelty Hearts  1/2 : 00.830.87   2 3/40.770.93      
FT    2 - 1 Alloa Athletic  vs Montrose  0 : 00.730.97   2 3/40.940.76      
FT    1 - 1 Dunfermline  vs Falkirk  0 : 1/20.770.93   2 3/40.950.75      
FT    0 - 2 Queen of South  vs Dunfermline  1/4 : 00.810.89   2 1/20.780.92      
FT    0 - 6 Airdrieonians  vs Edinburgh City  0 : 1 1/40.730.97   2 3/40.750.95      
FT    0 - 2 Peterhead  vs Montrose  3/4 : 00.910.79   2 1/20.810.89      
FT    2 - 4 Clyde  vs Alloa Athletic  0 : 0-0.980.68   2 3/40.930.77      
FT    2 - 0 Kelty Hearts  vs Falkirk  1/4 : 00.790.91   2 1/20.830.87      
FT    3 - 0 Montrose  vs Kelty Hearts  0 : 1/20.850.85   2 3/40.940.76      
FT    5 - 0 Alloa Athletic  vs Peterhead  0 : 3/40.750.95   2 3/40.740.96      
FT    3 - 1 Falkirk  vs Queen of South  0 : 1/40.920.78   2 1/20.760.94      
FT    1 - 1 Dunfermline  vs Airdrieonians  0 : 1/40.880.82   2 1/20.830.87      
FT    2 - 0 Edinburgh City  vs Clyde  1/4 : 00.740.96   2 3/40.810.89      
FT    1 - 4 Peterhead  vs Queen of South  1/2 : 00.940.76   2 3/40.950.75      
FT    2 - 0 Airdrieonians  vs Alloa Athletic  0 : 3/40.890.81   2 3/40.900.80      
FT    2 - 1 Montrose  vs Clyde  0 : 1/20.900.80   2 3/40.950.75      
FT    0 - 3 Edinburgh City  vs Falkirk  3/4 : 00.770.93   2 3/40.810.89      
FT    0 - 0 Kelty Hearts  vs Dunfermline  1/4 : 00.960.74   2 3/40.950.75      
FT    1 - 0 Dunfermline  vs Montrose  0 : 3/4-0.880.57   2 3/40.950.75      
FT    1 - 1 Queen of South  vs Airdrieonians  0 : 0-0.950.65   2 1/20.900.80      
FT    2 - 4 Alloa Athletic  vs Edinburgh City  0 : 10.790.91   2 3/40.950.75      
FT    3 - 1 Falkirk  vs Peterhead  0 : 3/40.60-0.91   2 1/20.840.86      
FT    3 - 0 Clyde  vs Kelty Hearts  0 : 00.770.93   2 3/40.950.75      
FT    0 - 0 Montrose  vs Queen of South  0 : 00.740.96   2 1/20.920.78      
FT    4 - 0 Airdrieonians  vs Falkirk  0 : 1/40.730.97   2 1/20.940.76      
FT    0 - 3 Edinburgh City  vs Dunfermline  3/4 : 00.850.85   2 1/20.880.82      
FT    3 - 1 Alloa Athletic  vs Kelty Hearts  0 : 1/40.820.88   2 1/20.930.77      
FT    2 - 2 Clyde  vs Peterhead  0 : 1/20.850.85   2 1/20.920.78      
FT    1 - 4 Queen of South  vs Clyde  0 : 10.840.86   2 3/40.950.75      
FT    0 - 2 Peterhead  vs Airdrieonians  3/4 : 00.920.78   2 1/20.830.87      
FT    0 - 0 Falkirk  vs Montrose  0 : 1/40.780.92   2 1/20.870.83      
FT    1 - 0 Dunfermline  vs Alloa Athletic  0 : 1/20.820.88   2 1/20.940.76      
FT    0 - 2 Kelty Hearts  vs Edinburgh City  0 : 3/40.780.92   2 1/20.780.92      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo