x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 THỤY SỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Thụy Sỹ

FT    1 - 1 Neuchatel Xamax  vs Vaduz  0 : 00.940.94   30.950.91      
FT    3 - 2 Lausanne Sports  vs Yverdon  0 : 1/20.881.00   30.861.00      
FT    5 - 1 Wil 1900  vs Bellinzona  0 : 1/40.85-0.97   2 3/40.83-0.97      
FT    2 - 2 Stade L. Ouchy  vs Thun  0 : 0-0.900.77   2 3/40.84-0.98      
FT    0 - 2 Schaffhausen  vs Aarau  1/2 : 00.85-0.97   3 1/40.950.91      
FT    1 - 1 Vaduz  vs Schaffhausen  0 : 1/40.65-0.81   2 3/40.920.94      
FT    2 - 1 Stade L. Ouchy  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/20.84-0.96   2 3/40.890.97      
FT    2 - 1 Aarau  vs Wil 1900  0 : 1/20.85-0.97   3 1/40.930.93      
FT    2 - 0 Thun  vs Lausanne Sports  0 : 0-0.940.82   30.890.97      
FT    0 - 1 Yverdon  vs Bellinzona  0 : 3/40.84-0.96   2 3/40.79-0.93      
FT    3 - 1 Lausanne Sports  vs Vaduz  0 : 10.72-0.86   3 1/4-0.980.84      
FT    3 - 3 Aarau  vs Stade L. Ouchy  0 : 1/40.82-0.94   30.940.92      
FT    3 - 1 Bellinzona  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/4-0.980.86   2 1/20.861.00      
FT    1 - 2 Schaffhausen  vs Yverdon  1/4 : 0-0.970.85   30.990.87      
FT    1 - 1 Wil 1900  vs Thun  0 : 00.881.00   3 1/20.950.91      
FT    2 - 4 Vaduz  vs Thun  1/4 : 00.890.99   3 1/4-0.980.84      
FT    0 - 2 Stade L. Ouchy  vs Schaffhausen  0 : 1/20.910.97   3-0.960.82      
FT    0 - 4 Bellinzona  vs Aarau  1/4 : 00.970.91   30.940.92      
FT    1 - 3 Yverdon  vs Wil 1900  0 : 1/20.960.92   3 1/40.940.92      
FT    0 - 1 Neuchatel Xamax  vs Lausanne Sports  3/4 : 00.930.95   3-0.960.82      
FT    0 - 0 Lausanne Sports  vs Stade L. Ouchy  0 : 1/20.881.00   30.870.99      
FT    2 - 3 Vaduz  vs Bellinzona  0 : 1/20.950.93   2 3/40.84-0.98      
FT    2 - 2 Thun  vs Aarau  0 : 1/40.910.97   3 1/40.960.90      
FT    2 - 3 Neuchatel Xamax  vs Yverdon  1/4 : 00.86-0.98   2 3/40.870.99      
FT    0 - 1 Schaffhausen  vs Wil 1900  0 : 1/4-0.950.83   3 1/20.970.89      
FT    2 - 0 Wil 1900  vs Vaduz  0 : 1/21.000.88   3 1/40.890.97      
FT    1 - 4 Bellinzona  vs Stade L. Ouchy  0 : 1/4-0.930.81   2 3/4-0.970.83      
FT    1 - 2 Aarau  vs Lausanne Sports  0 : 00.85-0.97   3 1/40.900.96      
FT    3 - 1 Yverdon  vs Thun  0 : 0-0.970.85   2 3/40.861.00      
FT    2 - 0 Schaffhausen  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/20.900.98   30.970.89      
FT    3 - 3 Vaduz  vs Yverdon  0 : 1/21.000.88   2 3/40.82-0.96      
FT    2 - 1 Stade L. Ouchy  vs Wil 1900  0 : 1/40.84-0.96   3 1/40.950.91      
FT    5 - 1 Lausanne Sports  vs Schaffhausen  0 : 1/2-0.980.86   30.990.87      
FT    1 - 1 Thun  vs Bellinzona  0 : 1/21.000.88   30.920.94      
FT    1 - 2 Neuchatel Xamax  vs Aarau  1/2 : 00.900.98   3 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 Wil 1900  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/20.83-0.95   3 1/4-0.930.79      
FT    1 - 0 Bellinzona  vs Lausanne Sports                 
FT    1 - 1 Aarau  vs Vaduz  0 : 1/20.980.90   3 1/40.940.92      
FT    2 - 1 Yverdon  vs Stade L. Ouchy  0 : 00.920.96   3-0.900.75      
FT    1 - 0 Schaffhausen  vs Thun  0 : 1/4-0.900.77   3 1/40.980.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo