x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 THỤY SỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Thụy Sỹ

FT    0 - 3 Neuchatel Xamax  vs Sion  1/4 : 00.890.93   2 1/20.84-0.98      
FT    0 - 2 Wil 1900  vs Aarau  0 : 1/40.990.89   30.970.89      
FT    0 - 0 Schaffhausen  vs Bellinzona  0 : 1/40.970.91   2 3/40.990.87      
FT    1 - 2 Neuchatel Xamax  vs Baden  0 : 1 1/20.77-0.90   3 1/40.900.96      
FT    2 - 0 Stade Nyonnais  vs Wil 1900  1/4 : 00.81-0.93   31.000.86      
FT    2 - 3 Sion  vs Thun  0 : 3/4-0.930.81   2 3/40.84-0.98      
FT    3 - 2 Aarau  vs Vaduz  0 : 00.881.00   3 1/40.85-0.99      
FT    2 - 0 Baden  vs Stade Nyonnais  1/2 : 0-0.970.85   30.890.97      
FT    2 - 0 Thun  vs Aarau  0 : 3/40.990.89   3 1/40.950.91      
FT    0 - 4 Bellinzona  vs Vaduz  1/4 : 00.910.97   30.920.94      
FT    2 - 0 Wil 1900  vs Neuchatel Xamax  0 : 00.83-0.95   2 3/40.880.98      
FT    1 - 1 Schaffhausen  vs Sion  1 : 00.900.98   2 3/40.83-0.97      
FT    6 - 0 Vaduz  vs Schaffhausen  0 : 3/4-0.910.78   3 1/4-0.940.80      
FT    3 - 1 Thun  vs Wil 1900  0 : 1/21.000.88   30.84-0.98      
FT    0 - 2 Aarau  vs Stade Nyonnais  0 : 10.85-0.97   3 1/40.83-0.97      
FT    1 - 1 Sion  vs Baden  0 : 20.910.97   3 1/20.950.91      
FT    1 - 1 Neuchatel Xamax  vs Bellinzona  0 : 10.82-0.94   30.990.87      
FT    0 - 5 Baden  vs Wil 1900  1 : 00.82-0.94   30.950.91      
FT    1 - 1 Vaduz  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/4-0.980.86   30.77-0.92      
FT    0 - 3 Bellinzona  vs Thun  1/2 : 00.930.95   2 3/40.84-0.98      
FT    2 - 2 Schaffhausen  vs Aarau  1/2 : 00.881.00   30.890.97      
FT    1 - 2 Stade Nyonnais  vs Sion  3/4 : 00.950.93   30.990.87      
FT    1 - 3 Bellinzona  vs Aarau  1/4 : 0-0.930.80   2 3/40.900.96      
FT    2 - 3 Baden  vs Vaduz  1/4 : 00.930.95   30.880.98      
FT    0 - 0 Wil 1900  vs Sion  0 : 0-0.930.81   2 3/40.82-0.96      
FT    2 - 1 Stade Nyonnais  vs Schaffhausen  0 : 1/40.940.94   30.890.97      
FT    4 - 0 Neuchatel Xamax  vs Thun  0 : 00.890.99   30.940.92      
FT    2 - 3 Aarau  vs Neuchatel Xamax  0 : 1/4-0.990.87   3 1/4-0.870.71      
FT    2 - 1 Vaduz  vs Stade Nyonnais  0 : 1/20.84-0.96   30.75-0.90      
FT    1 - 3 Schaffhausen  vs Wil 1900  0 : 00.960.92   30.920.94      
FT    1 - 0 Sion  vs Bellinzona  0 : 1 1/20.920.96   3 1/4-0.940.80      
FT    6 - 0 Thun  vs Baden  0 : 1 1/20.970.91   3 1/21.000.86      
FT    1 - 1 Baden  vs Bellinzona  0 : 1/40.80-0.98   30.860.94      
FT    3 - 2 Wil 1900  vs Vaduz  0 : 1/40.940.94   3-0.990.85      
FT    1 - 0 Sion  vs Aarau  0 : 1/2-0.930.74   30.860.94      
FT    1 - 0 Stade Nyonnais  vs Neuchatel Xamax  0 : 00.83-0.95   30.940.92      
FT    0 - 1 Schaffhausen  vs Thun  1/4 : 0-0.930.81   30.940.92      
FT    0 - 2 Bellinzona  vs Wil 1900  1/4 : 0-0.970.85   2 3/40.890.97      
FT    0 - 2 Vaduz  vs Sion  0 : 00.960.92   2 3/40.83-0.97      
FT    1 - 0 Aarau  vs Baden  0 : 1 1/20.890.99   3 1/40.910.95      
FT    3 - 0 Neuchatel Xamax  vs Schaffhausen  0 : 1/2-0.950.83   2 3/40.84-0.98      
FT    1 - 1 Thun  vs Stade Nyonnais  0 : 3/40.82-0.94   30.861.00      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo