x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 3 HÀN QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

FT    1 - 1 Gimhae City  vs Yangju Citizen  0 : 3/40.880.98   2 1/40.860.98      
FT    2 - 1 Gyeongju KHNP  vs Paju Citizen  0 : 1/40.940.92   2 1/40.870.97      
FT    1 - 1 Dangjin Citizen  vs Siheung Citizen  1/2 : 00.920.94   2 1/2-0.960.80      
FT    1 - 0 Hwaseong FC  vs Cheongju FC  0 : 1/20.81-0.95   2 1/4-0.950.79      
FT    0 - 1 Ulsan Citizen  vs Mokpo City  0 : 1/40.75-0.90   2 1/4-0.930.77      
FT    2 - 3 Pocheon Citizen  vs Busan Transp.  0 : 00.861.00   2 1/40.970.87      
FT    0 - 0 Daejeon Korail  vs Cheonan City  0 : 00.930.93   2 1/4-0.940.78      
FT    2 - 0 Changwon City  vs Gangneung City  0 : 3/40.861.00   2 1/40.950.89      
FT    1 - 2 Paju Citizen  vs Cheonan City  0 : 1/40.83-0.97   20.83-0.99      
FT    1 - 2 Siheung Citizen  vs Daejeon Korail  0 : 1/2-0.940.80   20.80-0.96      
FT    3 - 0 Busan Transp.  vs Dangjin Citizen  0 : 3/40.940.92   2 1/4-0.920.75      
FT    0 - 2 Ulsan Citizen  vs Changwon City  1/4 : 00.950.91   20.70-0.86      
FT    0 - 0 Cheongju FC  vs Gyeongju KHNP  1/4 : 01.000.86   2 1/20.880.96      
FT    0 - 0 Gangneung City  vs Gimhae City  1/4 : 0-0.890.74   20.910.93      
FT    2 - 1 Yangju Citizen  vs Hwaseong FC  1/4 : 00.870.99   2 1/40.950.89      
FT    1 - 0 Mokpo City  vs Pocheon Citizen  1/4 : 00.960.90   2 1/40.900.94      
FT    2 - 1 Paju Citizen  vs Siheung Citizen  0 : 1/4-0.970.83   20.940.90      
FT    2 - 2 Cheongju FC  vs Paju Citizen  1/4 : 00.850.97   2 1/4-0.930.73      
FT    3 - 1 Dangjin Citizen  vs Mokpo City  0 : 0-0.890.70   2 1/40.980.82      
FT    2 - 1 Gimhae City  vs Ulsan Citizen  0 : 1/20.79-0.97   2 1/4-0.930.73      
FT    1 - 0 Hwaseong FC  vs Gangneung City  0 : 1/20.990.83   2 1/4-0.950.75      
FT    1 - 1 Gyeongju KHNP  vs Yangju Citizen  0 : 1/20.73-0.88   2 1/4-0.950.79      
FT    0 - 0 Pocheon Citizen  vs Changwon City  0 : 00.920.94   2 1/4-0.950.79      
FT    1 - 2 Siheung Citizen  vs Cheonan City  0 : 1/2-0.930.78   2 1/4-0.980.82      
FT    0 - 3 Daejeon Korail  vs Busan Transp.  0 : 00.74-0.89   2 1/40.950.89      
FT    0 - 1 Mokpo City  vs Daejeon Korail  0 : 00.850.97   2 1/40.930.87      
FT    0 - 0 Ulsan Citizen  vs Hwaseong FC  0 : 00.79-0.97   2 1/40.920.88      
FT    1 - 0 Yangju Citizen  vs Cheongju FC  0 : 1/4-0.890.70   2 1/4-0.980.82      
FT    0 - 0 Pocheon Citizen  vs Gimhae City  1/4 : 00.76-0.91   2 1/40.75-0.95      
FT    1 - 1 Cheonan City  vs Busan Transp.  0 : 1/41.000.82   20.860.94      
FT    1 - 3 Gangneung City  vs Gyeongju KHNP  1/4 : 00.940.88   2 1/40.75-0.95      
FT    2 - 1 Changwon City  vs Dangjin Citizen  0 : 10.80-0.98   2 1/40.801.00      
FT    1 - 2 Hwaseong FC  vs Pocheon Citizen  0 : 1/40.83-0.97   2 1/40.930.91      
FT    2 - 0 Cheonan City  vs Mokpo City  0 : 1/20.940.92   2 1/41.000.84      
FT    3 - 4 Yangju Citizen  vs Paju Citizen  1/4 : 00.72-0.88   20.880.96      
FT    1 - 1 Cheongju FC  vs Gangneung City  0 : 1/4-0.960.82   2 1/4-0.810.60      
FT    1 - 2 Dangjin Citizen  vs Gimhae City                 
FT    2 - 0 Gyeongju KHNP  vs Ulsan Citizen  0 : 1/40.81-0.95   2 1/40.990.85      
FT    2 - 1 Siheung Citizen  vs Busan Transp.  0 : 1/40.930.93   20.930.91      
FT    1 - 0 Daejeon Korail  vs Changwon City  1/4 : 00.79-0.97   20.820.98      
FT    0 - 1 Cheongju FC  vs Cheonan City  0 : 0-0.930.79   2 1/40.940.90      
FT    0 - 1 Ulsan Citizen  vs Cheongju FC  0 : 1/40.80-0.94   2 1/40.83-0.99      
FT    2 - 1 Gangneung City  vs Yangju Citizen  0 : 1/4-0.910.76   20.75-0.92      
FT    1 - 3 Dangjin Citizen  vs Hwaseong FC  1/4 : 00.960.90   2 1/40.920.92      
FT    1 - 0 Gimhae City  vs Daejeon Korail                 
FT    1 - 1 Paju Citizen  vs Busan Transp.  0 : 1/40.980.88   20.970.87      
FT    0 - 1 Pocheon Citizen  vs Gyeongju KHNP  1/4 : 00.960.90   2 1/40.950.89      
FT    0 - 2 Mokpo City  vs Siheung Citizen  0 : 00.920.90   20.75-0.95      
FT    2 - 0 Changwon City  vs Cheonan City  0 : 1/20.970.85   20.950.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo