x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 3 HÀN QUỐC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 3 Hàn Quốc

FT    2 - 0 Changwon City  vs Jinju Citizen                 
FT    0 - 0 Changwon City  vs Pocheon Citizen  0 : 10.71-0.87   2 1/20.930.91      
FT    0 - 0 Ulsan Citizen  vs Yangpyeong  1/4 : 00.81-0.95   2 1/20.970.87      
FT    2 - 2 Siheung Citizen  vs Chuncheon FC  0 : 1/40.79-0.93   2 1/40.75-0.92      
FT    0 - 1 Paju Citizen  vs Mokpo City  1/4 : 0-0.930.79   2 1/20.970.87      
FT    2 - 3 Gangneung City  vs Busan Transp.  0 : 00.830.99   2 1/20.950.85      
FT    2 - 0 Gimhae City  vs Daejeon Korail  0 : 1/20.850.97   2 1/2-0.990.83      
11/11  Hoãn Gyeongju KHNP  vs Hwaseong FC  0 : 00.71-0.87   2 1/40.950.89      
FT    2 - 3 Pocheon Citizen  vs Ulsan Citizen  1/4 : 00.80-0.94   2 1/4-0.940.78      
FT    4 - 0 Paju Citizen  vs Yangju Citizen  0 : 3/40.880.98   2 1/20.910.93      
FT    3 - 1 Gyeongju KHNP  vs Busan Transp.  0 : 1/40.960.90   2 1/40.890.95      
FT    1 - 3 Chuncheon FC  vs Gimhae City  1/4 : 01.000.86   2 1/40.940.90      
FT    1 - 0 Siheung Citizen  vs Gangneung City  0 : 1/4-0.890.71   2 1/4-0.980.78      
FT    1 - 2 Changwon City  vs Hwaseong FC  1 : 0-0.970.83   2 1/20.920.92      
FT    3 - 1 Daejeon Korail  vs Mokpo City  1/4 : 00.990.87   2 1/40.890.95      
FT    0 - 5 Gangneung City  vs Gimhae City  1/4 : 00.85-0.99   2 1/4-0.900.73      
FT    1 - 1 Hwaseong FC  vs Ulsan Citizen  0 : 10.980.88   2 1/40.940.90      
FT    3 - 1 Gyeongju KHNP  vs Siheung Citizen  0 : 1/40.79-0.93   2 1/40.890.95      
FT    3 - 3 Mokpo City  vs Chuncheon FC  0 : 1 1/40.950.91   2 1/40.75-0.92      
FT    1 - 2 Pocheon Citizen  vs Yangpyeong  0 : 00.83-0.97   2 1/40.980.86      
FT    1 - 2 Yangju Citizen  vs Daejeon Korail  1/4 : 00.880.98   2 1/40.960.88      
FT    1 - 2 Changwon City  vs Busan Transp.  0 : 0-0.980.84   2 1/40.990.85      
FT    0 - 0 Hwaseong FC  vs Pocheon Citizen  0 : 10.990.83   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 1 Chuncheon FC  vs Yangju Citizen  0 : 1/20.970.89   20.79-0.95      
FT    0 - 1 Gimhae City  vs Gyeongju KHNP  0 : 1/4-0.980.84   2 1/40.940.90      
FT    1 - 3 Ulsan Citizen  vs Busan Transp.  0 : 00.85-0.99   2 1/40.960.88      
FT    1 - 1 Yangpyeong  vs Paju Citizen  1/4 : 00.870.99   20.850.99      
FT    1 - 0 Changwon City  vs Siheung Citizen  0 : 00.80-0.94   2 1/2-0.970.81      
FT    1 - 0 Gangneung City  vs Mokpo City  1/2 : 00.900.96   2 1/40.910.93      
FT    1 - 2 Ulsan Citizen  vs Siheung Citizen  0 : 1/40.880.98   2 1/40.880.96      
FT    1 - 0 Gangneung City  vs Yangju Citizen  0 : 1/20.76-0.91   2 1/40.940.90      
FT    1 - 1 Mokpo City  vs Gyeongju KHNP  0 : 1/20.880.98   2 1/40.81-0.97      
FT    3 - 1 Hwaseong FC  vs Yangpyeong  0 : 1 1/4-0.940.80   2 1/40.81-0.97      
FT    2 - 1 Pocheon Citizen  vs Busan Transp.  0 : 00.930.93   2 1/4-0.950.79      
FT    1 - 0 Daejeon Korail  vs Paju Citizen  0 : 00.900.96   20.940.90      
FT    3 - 2 Changwon City  vs Gimhae City  1 : 00.85-0.99   2 1/40.870.97      
FT    0 - 2 Chuncheon FC  vs Gangneung City  0 : 00.870.99   2-0.970.77      
FT    4 - 3 Gyeongju KHNP  vs Yangju Citizen  0 : 3/4-0.950.81   2 1/40.930.91      
FT    0 - 0 Siheung Citizen  vs Pocheon Citizen  0 : 1/40.85-0.99   2 1/2-0.990.83      
FT    2 - 2 Gimhae City  vs Ulsan Citizen  0 : 1/20.861.00   2 1/40.980.86      
FT    4 - 0 Mokpo City  vs Changwon City  0 : 10.78-0.93   2 1/20.990.85      
FT    1 - 0 Chuncheon FC  vs Paju Citizen  0 : 0-0.810.62   1 3/40.950.89      
FT    2 - 0 Yangpyeong  vs Daejeon Korail  1/4 : 00.83-0.97   2 1/4-0.920.75      
FT    1 - 1 Busan Transp.  vs Hwaseong FC  1/2 : 01.000.86   2 1/40.950.89      
FT    2 - 0 Hwaseong FC  vs Siheung Citizen  0 : 3/40.940.92   2 1/40.841.00      
FT    1 - 1 Yangju Citizen  vs Changwon City  1/4 : 00.77-0.95   20.78-0.98      
FT    1 - 1 Ulsan Citizen  vs Mokpo City  0 : 0-0.950.81   2 1/40.990.85      
FT    2 - 0 Gimhae City  vs Pocheon Citizen  0 : 3/40.960.90   2 1/40.980.86      
FT    1 - 0 Paju Citizen  vs Gangneung City  0 : 1/2-0.960.82   2 1/4-0.920.75      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo