x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG NHẤT SCOTLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng Nhất Scotland

FT    1 - 2 Cove Rangers  vs Greenock Morton  1/4 : 00.81-0.97   2 1/20.890.93      
FT    2 - 5 Raith Rovers  vs Queen's Park  0 : 1/2-0.990.83   2 3/40.960.86      
FT    2 - 2 Inverness C.T.  vs Ayr Utd  1/4 : 00.870.97   2 1/20.880.94      
FT    1 - 0 Dundee  vs Hamilton  0 : 10.850.99   3-0.940.76      
FT    3 - 0 Partick Thistle  vs Arbroath  0 : 1/20.920.92   2 1/20.880.94      
FT    2 - 1 Queen's Park  vs Inverness C.T.  0 : 1/40.990.85   2 1/20.79-0.97      
FT    1 - 1 Arbroath  vs Cove Rangers  0 : 1/40.850.99   2 1/20.860.96      
FT    2 - 1 Greenock Morton  vs Partick Thistle  0 : 00.64-0.83   20.69-0.88      
FT    2 - 0 Dundee  vs Raith Rovers  0 : 1/2-0.950.79   2 1/40.930.89      
FT    2 - 3 Hamilton  vs Ayr Utd  1/2 : 0-0.970.81   2 3/40.920.90      
FT    1 - 1 Ayr Utd  vs Greenock Morton  0 : 1/40.841.00   2 1/20.960.86      
FT    3 - 1 Raith Rovers  vs Hamilton  0 : 3/4-0.970.81   2 1/20.980.84      
FT    1 - 1 Inverness C.T.  vs Arbroath  0 : 1/4-0.950.79   2 1/41.000.82      
FT    2 - 3 Partick Thistle  vs Dundee  0 : 0-0.930.76   2 1/20.870.95      
FT    2 - 0 Cove Rangers  vs Queen's Park  1/4 : 00.80-0.96   30.70-0.89      
FT    0 - 2 Arbroath  vs Ayr Utd  1/4 : 00.841.00   2 1/40.821.00      
FT    3 - 0 Raith Rovers  vs Partick Thistle  0 : 00.74-0.91   2 1/20.870.95      
FT    4 - 4 Hamilton  vs Cove Rangers  0 : 1/2-0.910.74   2 1/20.840.98      
FT    2 - 2 Queen's Park  vs Dundee  1/4 : 00.930.91   31.000.82      
FT    4 - 0 Greenock Morton  vs Inverness C.T.  0 : 1/40.880.96   20.74-0.93      
FT    4 - 2 Ayr Utd  vs Partick Thistle  0 : 1/21.000.84   2 1/20.840.98      
FT    1 - 0 Arbroath  vs Hamilton  0 : 1/40.960.88   2 1/2-0.980.80      
FT    0 - 4 Partick Thistle  vs Queen's Park  0 : 3/4-0.990.83   2 3/40.840.98      
FT    0 - 0 Dundee  vs Greenock Morton  0 : 1/20.870.97   2 1/20.960.86      
FT    2 - 2 Ayr Utd  vs Cove Rangers  0 : 10.980.86   2 1/20.890.93      
FT    1 - 1 Inverness C.T.  vs Raith Rovers  0 : 1/4-0.970.81   2 1/4-0.990.81      
FT    0 - 1 Arbroath  vs Raith Rovers  0 : 00.83-0.99   20.830.99      
FT    0 - 1 Inverness C.T.  vs Hamilton  0 : 1/20.940.90   2 1/20.980.84      
FT    1 - 0 Greenock Morton  vs Raith Rovers  0 : 00.80-0.96   2 1/4-0.990.81      
FT    0 - 1 Cove Rangers  vs Inverness C.T.  1/4 : 00.79-0.95   2 1/20.980.84      
FT    2 - 1 Dundee  vs Ayr Utd  0 : 1/2-0.890.72   2 1/20.890.93      
FT    1 - 2 Hamilton  vs Partick Thistle  1/2 : 00.950.89   2 1/20.920.90      
FT    1 - 1 Queen's Park  vs Arbroath  0 : 1/4-0.960.80   2 3/40.970.85      
FT    3 - 0 Raith Rovers  vs Cove Rangers  0 : 1/40.81-0.97   2 1/40.80-0.98      
FT    1 - 1 Arbroath  vs Dundee  1/2 : 00.841.00   2 1/40.960.86      
FT    5 - 0 Ayr Utd  vs Queen's Park  0 : 3/40.980.86   2 3/40.830.99      
FT    5 - 0 Greenock Morton  vs Hamilton  0 : 1/2-0.980.82   2 1/4-0.990.81      
FT    1 - 0 Inverness C.T.  vs Partick Thistle  1/4 : 00.860.98   2 1/20.950.87      
FT    1 - 2 Queen's Park  vs Greenock Morton  0 : 1/40.880.96   2 1/20.980.84      
FT    3 - 1 Cove Rangers  vs Dundee  1/2 : 0-0.990.83   2 1/20.850.97      
FT    1 - 0 Queen's Park  vs Raith Rovers  0 : 1/40.990.85   2 3/40.830.99      
FT    0 - 1 Ayr Utd  vs Inverness C.T.  0 : 1/20.910.93   2 1/20.930.89      
FT    2 - 0 Cove Rangers  vs Arbroath  0 : 00.890.95   2 1/40.930.89      
FT    5 - 1 Partick Thistle  vs Greenock Morton  0 : 3/4-0.980.82   2 1/40.900.92      
FT    0 - 2 Hamilton  vs Dundee  1/2 : 00.80-0.96   2 1/20.870.95      
FT    3 - 2 Raith Rovers  vs Ayr Utd  0 : 0-0.970.81   2 1/40.81-0.99      
FT    2 - 3 Dundee  vs Inverness C.T.  0 : 1/20.910.93   2 1/20.940.88      
FT    1 - 2 Greenock Morton  vs Arbroath  0 : 1/4-0.990.83   20.900.92      
FT    2 - 2 Partick Thistle  vs Cove Rangers  0 : 3/40.69-0.85   2 1/20.850.97      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo