x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ JAPAN FOOTBALL LEAGUE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Japan Football League

FT    1 - 0 Reinmeer Aomori  vs Honda FC                 
FT    5 - 0 Nara Club  vs FC Osaka  1/4 : 00.79-0.93   20.841.00      
FT    1 - 1 Suzuka Point Getters  vs Tokyo Musashino                 
FT    1 - 1 Kagura Shimane  vs Honda Lock                 
FT    1 - 1 Veertien Mie  vs Honda FC                 
FT    1 - 2 MIO Biwako  vs Criacao Shinjuku                 
FT    0 - 0 Reinmeer Aomori  vs Maruyasu Okazaki                 
FT    1 - 3 Nara Club  vs Verspah Oita  0 : 1/40.910.95   2 1/2-0.930.76      
FT    2 - 0 FC Osaka  vs Sony Sendai  0 : 1 1/4-0.940.80   2 3/40.880.96      
FT    2 - 1 Kochi United SC  vs TIAMO Hirakata                 
FT    4 - 1 Tokyo Musashino  vs MIO Biwako  0 : 3/40.81-0.99   2 1/2-0.990.79      
FT    0 - 1 Criacao Shinjuku  vs Reinmeer Aomori  3/4 : 00.73-0.88   2 1/40.920.92      
FT    1 - 2 TIAMO Hirakata  vs FC Osaka  1/4 : 0-0.970.83   2 1/40.850.99      
18/09  Hoãn Verspah Oita  vs Veertien Mie                 
FT    2 - 0 Honda FC  vs Kochi United SC  0 : 10.880.94   2 1/20.970.83      
FT    0 - 3 Sony Sendai  vs Kagura Shimane  0 : 1/4-0.990.81   20.830.97      
FT    2 - 2 Maruyasu Okazaki  vs Nara Club  0 : 1/4-0.910.72   2 1/40.920.88      
FT    1 - 0 Honda Lock  vs Suzuka Point Getters                 
FT    2 - 0 Honda FC  vs Suzuka Point Getters  0 : 10.970.89   2 1/40.83-0.99      
FT    3 - 1 Honda FC  vs Maruyasu Okazaki  0 : 1/40.930.93   2 1/4-0.960.80      
FT    1 - 1 Sony Sendai  vs Tokyo Musashino                 
FT    1 - 0 Veertien Mie  vs MIO Biwako  0 : 10.900.96   2 1/20.960.88      
FT    2 - 0 TIAMO Hirakata  vs Criacao Shinjuku                 
FT    2 - 0 Kochi United SC  vs Suzuka Point Getters                 
FT    2 - 1 FC Osaka  vs Kagura Shimane                 
FT    0 - 1 Verspah Oita  vs Reinmeer Aomori                 
FT    1 - 2 Honda Lock  vs Nara Club  1/4 : 0-0.990.81   20.920.88      
FT    1 - 1 Criacao Shinjuku  vs Sony Sendai  1/4 : 00.910.91   2 1/40.960.84      
FT    4 - 1 Maruyasu Okazaki  vs TIAMO Hirakata                 
FT    2 - 0 Suzuka Point Getters  vs Veertien Mie                 
FT    1 - 2 Kagura Shimane  vs Kochi United SC                 
FT    0 - 3 MIO Biwako  vs Verspah Oita  1 : 00.81-0.99   2 1/4-0.970.77      
FT    2 - 0 Tokyo Musashino  vs Honda Lock  0 : 1/4-0.930.79   2 1/40.910.93      
FT    0 - 1 Sony Sendai  vs Verspah Oita  1/4 : 00.80-0.94   20.841.00      
FT    2 - 1 Maruyasu Okazaki  vs Honda Lock  0 : 1/4-0.990.85   20.960.88      
FT    0 - 1 Veertien Mie  vs Kagura Shimane                 
FT    1 - 1 Tokyo Musashino  vs Nara Club  1/4 : 00.80-0.94   2 1/4-0.990.83      
FT    1 - 2 Kochi United SC  vs FC Osaka                 
FT    0 - 1 TIAMO Hirakata  vs Reinmeer Aomori  1/4 : 00.75-0.90   2 1/40.83-0.99      
FT    0 - 1 Verspah Oita  vs Suzuka Point Getters  0 : 1/2-0.960.82   2 1/40.890.95      
FT    1 - 0 Honda FC  vs MIO Biwako  0 : 1-0.980.80   2 1/40.820.98      
FT    0 - 0 Sony Sendai  vs Maruyasu Okazaki  0 : 1/4-0.960.78   2 1/40.801.00      
FT    2 - 0 Honda Lock  vs Criacao Shinjuku                 
FT    3 - 1 Nara Club  vs TIAMO Hirakata  0 : 1/20.920.90   2 1/40.72-0.93      
FT    0 - 3 Honda Lock  vs Verspah Oita                 
FT    2 - 4 Criacao Shinjuku  vs Tokyo Musashino  1/4 : 00.910.95   2 1/40.940.90      
FT    0 - 1 MIO Biwako  vs TIAMO Hirakata  0 : 00.970.89   2 1/20.990.85      
FT    2 - 2 Reinmeer Aomori  vs Sony Sendai  0 : 1/40.980.88   2 1/40.950.85      
FT    2 - 0 Nara Club  vs Kochi United SC  0 : 1/40.970.89   20.990.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo