x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ U20 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả U20 Châu Á

FT    1 - 0 Uzbekistan U20  vs Iraq U20  0 : 1/40.80-0.98   1 1/20.890.91      
FT    0 - 0 Uzbekistan U20  vs Hàn Quốc U20  1/4 : 00.77-0.95   1 3/40.840.96      
FT    1 - 1 Iraq U20  vs Nhật Bản U20  3/4 : 00.980.84   20.880.92      
FT    2 - 0 Nhật Bản U20  vs Jordan U20  0 : 1 1/40.940.94   2 1/2-0.980.84      
FT    1 - 1 Hàn Quốc U20  vs Trung Quốc U20  0 : 2-0.940.82   2 3/4-0.940.80      
FT    1 - 1 Uzbekistan U20  vs Australia U20  0 : 1/4-0.960.84   20.870.99      
FT    0 - 1 Iran U20  vs Iraq U20  0 : 1/21.000.88   1 3/40.84-0.98      
FT    1 - 2 Arập Xêut U20  vs Nhật Bản U20  3/4 : 00.78-0.97   20.850.95      
FT    1 - 1 Trung Quốc U20  vs Kyrgyzstan U20  0 : 3/40.78-0.96   20.920.88      
FT    0 - 0 Jordan U20  vs Oman U20  0 : 1 3/40.880.94   2 3/40.850.95      
FT    0 - 0 Hàn Quốc U20  vs Tajikistan U20  0 : 20.930.89   30.950.85      
FT    0 - 0 Uzbekistan U20  vs Indonesia U20  0 : 1 1/20.860.96   2 1/20.801.00      
FT    1 - 1 Iraq U20  vs Syria U20  0 : 1 1/20.850.97   2 3/40.900.90      
FT    1 - 9 Qatar U20  vs Australia U20  1 1/4 : 00.860.96   2 3/40.801.00      
FT    1 - 3 Việt Nam U20  vs Iran U20  3/4 : 01.000.83   20.801.00      
FT    2 - 0 Trung Quốc U20  vs Arập Xêut U20  1 : 00.850.97   2 1/20.940.86      
FT    0 - 3 Kyrgyzstan U20  vs Nhật Bản U20  2 : 00.990.83   30.801.00      
FT    0 - 1 Oman U20  vs Tajikistan U20  0 : 00.77-0.95   2 1/4-0.960.76      
FT    0 - 2 Jordan U20  vs Hàn Quốc U20  1 : 0-0.980.80   2 1/20.801.00      
FT    0 - 1 Iraq U20  vs Uzbekistan U20  3/4 : 00.910.91   2 1/40.870.93      
FT    2 - 1 Việt Nam U20  vs Qatar U20  1/4 : 00.79-0.97   20.910.89      
FT    0 - 1 Syria U20  vs Indonesia U20  0 : 10.880.94   2 1/40.79-0.99      
FT    2 - 3 Iran U20  vs Australia U20  0 : 1/40.860.96   20.870.93      
FT    1 - 0 Arập Xêut U20  vs Kyrgyzstan U20  0 : 1 1/40.840.98   2 3/40.850.95      
FT    2 - 1 Nhật Bản U20  vs Trung Quốc U20  0 : 2 1/40.80-0.98   3 1/4-0.970.77      
FT    0 - 2 Tajikistan U20  vs Jordan U20  3/4 : 01.000.82   2 1/41.000.80      
FT    4 - 0 Hàn Quốc U20  vs Oman U20  0 : 1 1/20.900.92   2 3/40.870.93      
FT    0 - 1 Qatar U20  vs Iran U20  1/2 : 00.840.98   2 1/40.820.98      
FT    2 - 0 Uzbekistan U20  vs Syria U20  0 : 1 1/20.880.94   2 3/40.78-0.98      
FT    0 - 2 Indonesia U20  vs Iraq U20  1 : 00.80-0.98   2 3/40.71-0.92      
FT    0 - 1 Australia U20  vs Việt Nam U20  0 : 1 1/2-0.990.81   30.950.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo