x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐ BẮC MỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐ Bắc Mỹ

FT    2 - 0 SF Deltas  vs New York Cosmos  0 : 1/4-0.990.89   2 1/4-0.890.76      
FT    1 - 0 SF Deltas  vs North Carolina                 
FT    2 - 2 Indy Eleven  vs North Carolina  0 : 0-0.880.77   2 1/20.76-0.89      
FT    0 - 2 SF Deltas  vs Jacksonville Armada  0 : 3/4-0.910.80   2 1/40.66-0.82      
FT    2 - 1 Miami FC  vs Edmonton  0 : 1 1/40.72-0.85   2 1/20.71-0.85      
FT    2 - 5 Puerto Rico Islanders  vs New York Cosmos                 
FT    4 - 4 Jacksonville Armada  vs New York Cosmos  0 : 0-0.910.80   2 1/20.83-0.95      
FT    0 - 2 Edmonton  vs Miami FC  1/2 : 00.940.96   2 1/2-0.850.71      
FT    1 - 1 North Carolina  vs SF Deltas  0 : 00.71-0.84   2 1/40.930.95      
FT    1 - 2 Puerto Rico Islanders  vs Indy Eleven                 
FT    1 - 4 Puerto Rico Islanders  vs New York Cosmos  3/4 : 0-0.930.83   2 1/2-0.930.81      
FT    1 - 1 Jacksonville Armada  vs Edmonton  0 : 1/20.67-0.81   20.76-0.89      
FT    3 - 0 SF Deltas  vs Puerto Rico Islanders  0 : 3/40.69-0.83   2 1/40.990.89      
FT    0 - 0 New York Cosmos  vs Edmonton  0 : 3/40.61-0.78   2 1/20.76-0.89      
FT    0 - 3 Indy Eleven  vs Miami FC  1/4 : 0-0.920.81   2 1/20.76-0.89      
FT    1 - 1 Jacksonville Armada  vs North Carolina  0 : 00.57-0.75   2 1/20.990.89      
FT    2 - 1 SF Deltas  vs Indy Eleven  0 : 3/40.85-0.95   2 1/20.881.00      
FT    2 - 2 Indy Eleven  vs New York Cosmos  0 : 1/4-0.830.69   2 1/20.76-0.89      
FT    0 - 3 Miami FC  vs SF Deltas  0 : 1/20.84-0.94   2 3/4-0.910.78      
FT    0 - 1 Puerto Rico Islanders  vs North Carolina  1/2 : 0-0.880.77   2 1/40.84-0.96      
FT    0 - 1 Edmonton  vs Jacksonville Armada  0 : 1/40.990.91   2 1/4-0.830.68      
FT    1 - 1 Miami FC  vs SF Deltas  0 : 1/20.920.92   2 3/40.900.92      
FT    2 - 1 Indy Eleven  vs Puerto Rico Islanders  0 : 1/2-0.850.72   2 1/40.900.98      
FT    1 - 0 Miami FC  vs Jacksonville Armada  0 : 1-0.930.83   2 1/20.81-0.93      
FT    0 - 1 Edmonton  vs SF Deltas  0 : 00.79-0.90   2 1/4-0.850.71      
FT    1 - 0 New York Cosmos  vs Puerto Rico Islanders  0 : 3/40.69-0.83   2 3/40.83-0.95      
FT    5 - 0 North Carolina  vs Indy Eleven  0 : 1/2-0.930.83   2 1/40.86-0.98      
FT    0 - 0 Jacksonville Armada  vs Indy Eleven  0 : 1/40.89-0.99   2 1/40.85-0.97      
FT    0 - 3 Jacksonville Armada  vs Miami FC  1/4 : 00.87-0.97   2 1/40.910.97      
FT    2 - 1 SF Deltas  vs Edmonton  0 : 1/2-0.920.81   2 1/40.930.95      
FT    0 - 2 New York Cosmos  vs North Carolina  0 : 1/20.81-0.92   2 1/20.890.99      
FT    2 - 2 New York Cosmos  vs SF Deltas  0 : 3/40.950.95   2 1/20.950.93      
21/09  Hoãn Puerto Rico Islanders  vs Edmonton                 
FT    2 - 0 Edmonton  vs Indy Eleven  0 : 00.71-0.84   2 1/2-0.960.84      
FT    3 - 3 New York Cosmos  vs Jacksonville Armada  0 : 3/40.76-0.88   2 3/4-0.980.86      
17/09  Hoãn Miami FC  vs SF Deltas                 
FT    0 - 0 North Carolina  vs Puerto Rico Islanders                 
FT    1 - 0 Indy Eleven  vs North Carolina                 
FT    0 - 3 Edmonton  vs North Carolina  0 : 1/40.990.85   2 1/40.850.97      
09/09  Hoãn SF Deltas  vs Miami FC                 
FT    3 - 3 Miami FC  vs New York Cosmos  0 : 1/20.77-0.93   2 3/4-0.940.76      
FT    0 - 2 New York Cosmos  vs Jacksonville Armada  0 : 3/40.77-0.88   2 1/20.74-0.88      
FT    0 - 2 Indy Eleven  vs SF Deltas  0 : 1/20.970.87   2 1/40.980.84      
FT    1 - 1 North Carolina  vs Edmonton  0 : 1/20.85-0.97   2 1/21.000.82      
FT    1 - 0 Miami FC  vs Puerto Rico Islanders  0 : 1-0.970.87   2 1/20.77-0.90      
FT    1 - 2 SF Deltas  vs Edmonton  0 : 1/20.71-0.84   2 1/4-0.850.70      
FT    2 - 3 Indy Eleven  vs Jacksonville Armada                 
FT    2 - 2 North Carolina  vs New York Cosmos  1/4 : 00.83-0.93   2 1/20.81-0.93      
FT    0 - 2 Puerto Rico Islanders  vs Miami FC  1/4 : 00.89-0.99   2 1/40.890.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo