x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐ CÁC QG CHÂU PHI

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐ Các QG Châu Phi

FT    0 - 0 Algeria  vs Senegal  0 : 1/20.910.91   1 3/41.000.80      
FT    0 - 1 Niger  vs Madagascar  1/4 : 00.70-0.89   20.900.90      
FT    1 - 0 Senegal  vs Madagascar                 
FT    5 - 0 Algeria  vs Niger                 
FT    2 - 0 Niger  vs Ghana                 
FT    3 - 1 Madagascar  vs Mozambique                 
FT    1 - 0 Senegal  vs Mauritania                 
FT    1 - 0 Algeria  vs B.B.Ngà                 
FT    1 - 0 Niger  vs Cameroon                 
FT    1 - 0 Mauritania  vs Mali                 
FT    3 - 0 Ghana  vs Ma Rốc                 
FT    0 - 3 Sudan  vs Madagascar                 
FT    3 - 0 Senegal  vs CHDC Congo                 
FT    1 - 3 Uganda  vs B.B.Ngà                 
FT    3 - 1 Libya  vs Ethiopia                 
FT    1 - 0 Algeria  vs Mozambique                 
FT    0 - 0 Congo  vs Niger                 
FT    0 - 0 Angola  vs Mauritania                 
FT    3 - 1 Ghana  vs Sudan                 
FT    0 - 3 Ma Rốc  vs Madagascar                 
FT    0 - 1 Senegal  vs Uganda                 
FT    0 - 0 CHDC Congo  vs B.B.Ngà                 
FT    1 - 0 Algeria  vs Ethiopia                 
FT    3 - 2 Mozambique  vs Libya                 
FT    1 - 0 Cameroon  vs Congo                 
FT    3 - 3 Mali  vs Angola                 
FT    2 - 1 Madagascar  vs Ghana                 
FT    0 - 3 Ma Rốc  vs Sudan                 
FT    0 - 1 B.B.Ngà  vs Senegal                 
FT    0 - 0 CHDC Congo  vs Uganda                 
FT    0 - 0 Ethiopia  vs Mozambique                 
FT    1 - 0 Algeria  vs Libya                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo