x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐ NỮ CHÂU PHI

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐ Nữ Châu Phi

FT    1 - 2 Ma Rốc Nữ  vs Nam Phi Nữ  0 : 00.920.90   1 1/20.900.90      
FT    0 - 1 Nigeria Nữ  vs Zambia Nữ  0 : 1/40.980.78   2-0.930.68      
FT    1 - 1 Ma Rốc Nữ  vs Nigeria Nữ  0 : 00.990.77   1 3/40.780.98      
FT    0 - 1 Zambia Nữ  vs Nam Phi Nữ  1/4 : 00.880.88   20.990.77      
FT    0 - 1 Botswana Nữ  vs Cameroon Nữ                 
FT    0 - 0 Senegal Nữ  vs Tunisia Nữ                 
FT    1 - 0 Nam Phi Nữ  vs Tunisia Nữ  0 : 1/20.720.98   2 1/40.990.71      
FT    0 - 1 Cameroon Nữ  vs Nigeria Nữ  1/4 : 00.880.82   1 3/40.730.97      
FT    2 - 1 Ma Rốc Nữ  vs Botswana Nữ  0 : 1 1/20.970.73   2 1/21.000.70      
FT    1 - 1 Zambia Nữ  vs Senegal Nữ  0 : 1/40.850.85   20.910.79      
FT    4 - 0 Nigeria Nữ  vs Burundi Nữ  0 : 2 3/40.58-0.89   3 1/20.61-0.92      
FT    1 - 0 Nam Phi Nữ  vs Botswana Nữ  0 : 1 3/40.950.75   30.970.75      
FT    2 - 0 Cameroon Nữ  vs Tunisia Nữ  0 : 1/20.761.00   2 1/40.850.91      
FT    4 - 1 Zambia Nữ  vs Togo Nữ  0 : 1 1/40.840.92   20.70-0.94      
FT    1 - 0 Ma Rốc Nữ  vs Senegal Nữ  0 : 1/20.67-0.92   2-0.920.69      
FT    2 - 2 Burkina Faso Nữ  vs Uganda Nữ  1/4 : 00.880.88   2-0.860.62      
FT    0 - 2 Botswana Nữ  vs Nigeria Nữ  1 3/4 : 00.800.96   2 3/40.860.84      
FT    3 - 1 Nam Phi Nữ  vs Burundi Nữ  0 : 2 1/20.800.96   3 1/40.920.86      
FT    1 - 1 Togo Nữ  vs Cameroon Nữ  2 : 00.75-0.93   31.000.80      
FT    1 - 0 Zambia Nữ  vs Tunisia Nữ  1/4 : 00.78-0.96   2 1/2-0.910.70      
FT    1 - 3 Uganda Nữ  vs Ma Rốc Nữ  1 1/4 : 00.930.79   2 3/40.950.77      
FT    0 - 1 Burkina Faso Nữ  vs Senegal Nữ  1 : 00.750.95   2 1/21.000.70      
FT    2 - 4 Burundi Nữ  vs Botswana Nữ                 
FT    1 - 2 Nigeria Nữ  vs Nam Phi Nữ                 
FT    4 - 1 Tunisia Nữ  vs Togo Nữ                 
FT    0 - 0 Cameroon Nữ  vs Zambia Nữ                 
FT    2 - 0 Senegal Nữ  vs Uganda Nữ                 
FT    1 - 0 Ma Rốc Nữ  vs Burkina Faso Nữ                 
FT    1 - 1 Algeria Nữ  vs Nam Phi Nữ  3/4 : 00.940.90   2 1/40.840.96      
FT    1 - 0 Burkina Faso Nữ  vs Guinea Bissau Nữ                 
FT    0 - 1 B.B.Ngà Nữ  vs Nigeria Nữ                 
FT    1 - 2 Gambia Nữ  vs Cameroon Nữ                 
FT    0 - 2 Botswana Nữ  vs Zimbabwe Nữ                 
FT    1 - 2 Gabon Nữ  vs Togo Nữ                 
FT    1 - 0 Mali Nữ  vs Senegal Nữ                 
FT    1 - 1 Namibia Nữ  vs Zambia Nữ                 
FT    0 - 3 Kenya Nữ  vs Uganda Nữ                 
FT    0 - 5 Djibouti Nữ  vs Burundi Nữ                 
FT    2 - 0 Nigeria Nữ  vs B.B.Ngà Nữ                 
FT    8 - 0 Cameroon Nữ  vs Gambia Nữ                 
FT    5 - 0 Tunisia Nữ  vs Equatorial Guinea Nữ                 
FT    1 - 3 Zimbabwe Nữ  vs Botswana Nữ                 
FT    2 - 0 Nam Phi Nữ  vs Algeria Nữ                 
FT    3 - 0 Uganda Nữ  vs Kenya Nữ                 
FT    2 - 1 Togo Nữ  vs Gabon Nữ                 
FT    0 - 6 Guinea Bissau Nữ  vs Burkina Faso Nữ                 
FT    1 - 0 Senegal Nữ  vs Mali Nữ                 
FT    0 - 0 Zambia Nữ  vs Namibia Nữ                 
FT    6 - 1 Burundi Nữ  vs Djibouti Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo