x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG AUSTRALIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Australia

FT    1 - 1 Newcastle Jets  vs Wellington Phoenix  1/4 : 00.920.97   30.86-0.98      
FT    3 - 3 Western United  vs Adelaide Utd  0 : 0-0.940.84   3 1/20.881.00      
FT    8 - 0 Melbourne City  vs Perth Glory  0 : 1 1/20.980.90   3 1/20.85-0.97      
FT    2 - 1 Sydney FC  vs WS Wanderers  0 : 3/40.891.00   3 1/40.950.93      
FT    0 - 2 Brisbane Roar  vs Newcastle Jets  0 : 3/40.910.98   3 1/20.960.92      
FT    0 - 2 Western United  vs Central Coast  1/2 : 00.980.91   30.910.97      
FT    1 - 2 Adelaide Utd  vs Macarthur FC  0 : 1-0.950.85   41.000.88      
FT    1 - 0 Wellington Phoenix  vs Melb. Victory  1/4 : 00.900.99   2 3/40.940.94      
FT    2 - 4 Perth Glory  vs Adelaide Utd  1/4 : 00.84-0.94   3 1/20.930.95      
FT    3 - 1 Newcastle Jets  vs Sydney FC  3/4 : 00.950.94   3 1/2-0.990.87      
FT    2 - 1 Melb. Victory  vs Melbourne City  0 : 00.82-0.93   2 3/40.970.91      
FT    2 - 1 Central Coast  vs Wellington Phoenix  0 : 3/4-0.940.84   2 3/40.950.93      
FT    4 - 2 Western United  vs Macarthur FC  0 : 1/2-0.960.86   3 1/20.990.89      
FT    1 - 2 WS Wanderers  vs Brisbane Roar  0 : 1/4-0.910.80   3 1/4-0.960.84      
FT    1 - 1 Perth Glory  vs Sydney FC  1 : 00.87-0.97   3 1/20.980.90      
FT    2 - 1 Central Coast  vs Melbourne City  0 : 1/40.950.94   2 3/40.900.98      
FT    1 - 3 Macarthur FC  vs WS Wanderers  1/4 : 00.83-0.95   3 1/40.970.91      
FT    2 - 1 Melb. Victory  vs Perth Glory  0 : 1 1/2-0.990.88   3 1/40.881.00      
FT    1 - 0 Wellington Phoenix  vs Brisbane Roar  0 : 1/40.980.91   3-0.960.84      
FT    2 - 0 Sydney FC  vs Central Coast  0 : 1/40.990.90   30.990.89      
FT    0 - 0 Melbourne City  vs Newcastle Jets  0 : 1 1/40.88-0.98   3 1/21.000.88      
FT    4 - 1 Adelaide Utd  vs Western United  0 : 1/20.920.97   3 1/20.970.91      
FT    1 - 2 Perth Glory  vs WS Wanderers  0 : 00.85-0.95   3 1/40.980.90      
FT    1 - 2 Brisbane Roar  vs Macarthur FC  0 : 1/20.89-0.99   3 1/20.950.93      
FT    2 - 1 Wellington Phoenix  vs Sydney FC  1/4 : 00.930.96   2 3/40.900.98      
FT    0 - 1 Newcastle Jets  vs Adelaide Utd  0 : 1/40.970.92   3 1/20.950.93      
FT    2 - 2 Western United  vs Melb. Victory  1/2 : 00.930.96   30.980.90      
FT    7 - 0 Melbourne City  vs WS Wanderers  0 : 1/20.920.97   3 1/4-0.940.82      
FT    0 - 3 Macarthur FC  vs Central Coast  1/4 : 0-0.960.86   3-0.970.85      
FT    1 - 1 Sydney FC  vs Brisbane Roar  0 : 10.900.99   3 1/20.960.92      
FT    2 - 2 Perth Glory  vs Newcastle Jets  0 : 1/40.930.96   3 1/40.890.99      
FT    1 - 2 Adelaide Utd  vs Melb. Victory  1/2 : 0-0.990.89   3 1/4-0.970.85      
FT    1 - 0 Melbourne City  vs Wellington Phoenix  0 : 1/40.85-0.95   2 3/40.920.96      
FT    1 - 3 WS Wanderers  vs Western United  0 : 3/40.950.94   3 1/40.920.96      
FT    3 - 2 Brisbane Roar  vs Melb. Victory  1/2 : 00.900.99   30.910.97      
FT    3 - 2 Wellington Phoenix  vs Adelaide Utd  0 : 1/20.88-0.98   3-0.960.84      
FT    1 - 4 WS Wanderers  vs Sydney FC  0 : 00.940.95   30.84-0.96      
FT    0 - 1 Newcastle Jets  vs Central Coast  1/2 : 00.88-0.98   3-0.970.85      
FT    1 - 0 Western United  vs Perth Glory  0 : 1/40.87-0.97   3 1/4-0.940.82      
FT    2 - 0 Macarthur FC  vs Melbourne City  1/4 : 00.84-0.94   30.86-0.98      
FT    2 - 2 Newcastle Jets  vs Macarthur FC  0 : 1/2-0.960.86   3 1/2-0.960.84      
FT    0 - 1 Melb. Victory  vs Central Coast  0 : 1/20.950.94   2 3/40.950.93      
FT    0 - 0 Perth Glory  vs Wellington Phoenix  0 : 1/40.900.99   2 3/40.84-0.96      
FT    1 - 2 Adelaide Utd  vs WS Wanderers  0 : 00.85-0.95   3 1/2-0.960.84      
FT    1 - 1 Sydney FC  vs Melbourne City  0 : 3/40.980.91   3 1/2-0.980.86      
FT    2 - 2 Brisbane Roar  vs Western United  0 : 3/40.990.90   3 1/40.940.94      
FT    2 - 1 Melb. Victory  vs Western United  0 : 1 1/4-0.980.88   3 1/4-0.950.83      
FT    1 - 2 Macarthur FC  vs Wellington Phoenix  0 : 1/4-0.930.82   30.85-0.97      
FT    1 - 0 Central Coast  vs WS Wanderers  0 : 1/20.84-0.94   30.990.89      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo