x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG IRELAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Ireland

FT    4 - 4 Shelbourne  vs St. Patrick's  1/4 : 00.84-0.94   20.970.90      
FT    1 - 3 Sligo Rovers  vs Shamrock Rovers  1/2 : 0-0.950.85   2 1/40.920.95      
FT    1 - 1 Finn Harps  vs Shelbourne  0 : 1/4-0.890.78   20.900.97      
FT    0 - 1 St. Patrick's  vs Derry City  0 : 0-0.890.78   2 1/4-0.950.82      
FT    1 - 0 Bohemians  vs UC Dublin  0 : 3/40.84-0.94   2 3/4-0.990.86      
FT    2 - 0 Dundalk  vs Drogheda Utd  0 : 1-0.930.83   2 3/4-0.960.83      
FT    1 - 0 Shamrock Rovers  vs UC Dublin  0 : 1 3/40.86-0.96   30.930.94      
FT    0 - 2 Finn Harps  vs Bohemians  0 : 00.900.99   2 1/2-0.980.85      
FT    0 - 0 Shelbourne  vs Shamrock Rovers  1/2 : 0-0.930.82   20.85-0.98      
FT    1 - 0 Derry City  vs Sligo Rovers  0 : 10.88-0.99   2 1/20.900.97      
FT    5 - 1 Shamrock Rovers  vs Finn Harps  0 : 1 3/40.930.96   3-0.980.85      
FT    0 - 2 Drogheda Utd  vs St. Patrick's  3/4 : 0-0.940.84   2 3/40.86-0.99      
FT    1 - 0 Derry City  vs Bohemians  0 : 1-0.950.85   2 1/20.86-0.99      
FT    0 - 2 Shelbourne  vs Sligo Rovers  0 : 0-0.970.87   2 1/4-0.930.80      
FT    3 - 2 UC Dublin  vs Dundalk  1 : 00.920.97   2 3/41.000.87      
FT    2 - 0 Sligo Rovers  vs Drogheda Utd  0 : 3/40.920.97   2 1/20.930.94      
FT    2 - 1 St. Patrick's  vs Finn Harps  0 : 1 1/2-0.960.86   30.990.88      
FT    1 - 0 Bohemians  vs Shamrock Rovers  1/2 : 0-0.920.81   2 1/40.83-0.96      
FT    0 - 0 Dundalk  vs Shelbourne  0 : 3/4-0.930.82   2 1/40.990.88      
FT    3 - 0 Derry City  vs UC Dublin  0 : 20.910.98   3 1/4-0.980.85      
FT    1 - 3 Bohemians  vs St. Patrick's  1/4 : 00.81-0.92   2 1/40.82-0.95      
FT    2 - 0 Sligo Rovers  vs Dundalk  0 : 00.960.93   2 1/4-0.950.82      
FT    0 - 1 Shelbourne  vs Derry City  1/2 : 00.940.95   2-0.970.84      
FT    3 - 0 Shamrock Rovers  vs Dundalk  0 : 1/20.891.00   2 1/40.970.90      
FT    3 - 2 Finn Harps  vs Sligo Rovers  1/4 : 00.84-0.94   2 1/40.85-0.98      
FT    1 - 2 UC Dublin  vs St. Patrick's  1 : 00.84-0.94   2 1/20.940.93      
FT    1 - 1 Shelbourne  vs Bohemians  0 : 00.910.98   20.80-0.93      
FT    1 - 1 Drogheda Utd  vs Derry City  3/4 : 0-0.930.83   2 1/20.880.99      
FT    1 - 0 St. Patrick's  vs Sligo Rovers  0 : 3/40.87-0.97   2 1/20.940.93      
FT    3 - 1 Drogheda Utd  vs Shelbourne  1/2 : 00.83-0.93   2 1/41.000.87      
FT    0 - 0 Derry City  vs Shamrock Rovers  0 : 1/40.950.94   2 1/4-0.990.86      
FT    0 - 1 Bohemians  vs Dundalk  0 : 0-0.930.83   2 1/2-0.970.84      
FT    2 - 1 UC Dublin  vs Finn Harps  1/4 : 00.990.90   2 1/40.920.95      
FT    2 - 1 Sligo Rovers  vs Bohemians  1/4 : 00.86-0.96   2 1/40.82-0.95      
FT    3 - 0 Finn Harps  vs Drogheda Utd  0 : 1/40.910.98   2 1/2-0.970.84      
FT    1 - 1 Dundalk  vs Derry City  0 : 1/40.970.92   2 1/40.900.97      
FT    1 - 1 Drogheda Utd  vs UC Dublin  0 : 3/40.960.93   2 1/2-0.950.82      
FT    1 - 1 Shamrock Rovers  vs Drogheda Utd  0 : 1 3/40.83-0.93   3-0.980.85      
FT    3 - 0 Dundalk  vs Finn Harps  0 : 1 1/40.990.90   2 3/40.920.95      
FT    0 - 2 UC Dublin  vs Shelbourne  3/4 : 00.89-0.99   2 1/4-0.930.79      
FT    1 - 2 Finn Harps  vs Derry City  1 : 00.83-0.93   2 1/20.990.88      
FT    0 - 2 Sligo Rovers  vs UC Dublin  0 : 10.85-0.96   2 1/40.85-0.98      
FT    1 - 1 St. Patrick's  vs Dundalk  0 : 00.76-0.88   2 1/40.970.90      
FT    0 - 1 Drogheda Utd  vs Bohemians  3/4 : 00.920.97   2 1/20.930.94      
FT    1 - 0 Drogheda Utd  vs Dundalk  1 : 00.980.91   2 1/40.85-0.96      
FT    3 - 1 Shelbourne  vs Finn Harps  0 : 1/20.910.98   2 1/4-0.960.83      
FT    1 - 3 UC Dublin  vs Bohemians  1 1/4 : 00.82-0.94   2 3/4-0.980.87      
FT    3 - 1 Sligo Rovers  vs Shelbourne  0 : 1/4-0.960.86   1 3/40.81-0.94      
FT    0 - 1 Finn Harps  vs Shamrock Rovers  1 : 00.930.96   2 1/2-0.970.86      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo