x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG IRELAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Ireland

FT    1 - 1 Waterford Utd  vs Cork City  0 : 0-0.930.80   2 1/40.83-0.97      
FT    1 - 5 UC Dublin  vs Dundalk  2 : 00.87-0.97   3 1/40.85-0.99      
FT    2 - 4 Drogheda Utd  vs Shelbourne  3/4 : 0-0.950.85   2 1/20.920.94      
FT    4 - 0 Bohemians  vs Cork City  0 : 20.900.99   3 1/40.890.97      
FT    4 - 2 Shamrock Rovers  vs Sligo Rovers  0 : 1 3/40.970.92   31.000.86      
FT    3 - 0 Derry City  vs St. Patrick's  0 : 1 1/40.950.94   2 3/4-0.980.84      
FT    0 - 0 Cork City  vs Shamrock Rovers  3/4 : 00.970.92   2 3/40.970.89      
FT    0 - 0 Sligo Rovers  vs Drogheda Utd  0 : 1/20.920.97   2 1/20.970.89      
FT    0 - 2 St. Patrick's  vs Shamrock Rovers  3/4 : 00.980.91   2 1/40.82-0.96      
FT    2 - 0 Dundalk  vs Bohemians  1/4 : 0-0.950.85   2 3/40.82-0.96      
FT    3 - 2 Shelbourne  vs UC Dublin  0 : 20.891.00   30.930.93      
FT    0 - 1 Cork City  vs Derry City  1 : 00.940.95   2 1/20.960.90      
FT    1 - 0 St. Patrick's  vs Sligo Rovers  0 : 10.970.92   2 1/20.910.95      
FT    5 - 0 Shamrock Rovers  vs Drogheda Utd  0 : 20.83-0.93   3 1/40.880.98      
FT    0 - 2 UC Dublin  vs Cork City  1 : 00.86-0.96   2 1/20.920.94      
FT    0 - 2 Sligo Rovers  vs Dundalk  1/4 : 00.80-0.93   2 1/2-0.990.85      
FT    0 - 2 Bohemians  vs St. Patrick's  0 : 3/40.930.96   2 1/20.84-0.98      
FT    0 - 0 Derry City  vs Shelbourne  0 : 3/40.891.00   2 1/40.940.92      
FT    1 - 2 UC Dublin  vs Bohemians  2 1/4 : 0-0.980.88   3 1/40.880.98      
FT    0 - 0 Drogheda Utd  vs Derry City  1 1/4 : 0-0.910.80   2 3/40.900.96      
FT    1 - 0 Shelbourne  vs Dundalk  0 : 1/40.920.97   2 1/2-0.950.81      
FT    1 - 0 Shamrock Rovers  vs Shelbourne  0 : 3/40.940.95   2 1/40.890.97      
FT    6 - 0 Derry City  vs UC Dublin  0 : 30.80-0.91   3 3/40.900.96      
FT    3 - 1 Bohemians  vs Sligo Rovers  0 : 3/40.81-0.92   2 1/20.83-0.97      
FT    3 - 1 Dundalk  vs Drogheda Utd  0 : 10.970.92   30.980.88      
FT    0 - 1 Cork City  vs St. Patrick's  1/4 : 0-0.930.82   2 1/20.83-0.97      
FT    1 - 2 St. Patrick's  vs Drogheda Utd  0 : 10.920.97   2 3/40.80-0.94      
FT    5 - 0 Dundalk  vs Cork City  0 : 3/4-0.940.84   2 1/20.861.00      
FT    1 - 1 Bohemians  vs Shelbourne  0 : 1/40.83-0.93   2 1/40.84-0.98      
FT    1 - 0 Sligo Rovers  vs Derry City  3/4 : 00.940.96   2 1/40.76-0.91      
FT    3 - 1 St. Patrick's  vs Dundalk  0 : 1/2-0.990.89   2 3/4-0.970.83      
FT    0 - 0 Drogheda Utd  vs Bohemians  3/4 : 00.990.90   2 3/40.85-0.99      
FT    0 - 0 UC Dublin  vs Shamrock Rovers  2 3/4 : 00.950.94   3 1/40.83-0.97      
FT    2 - 1 Shelbourne  vs Cork City  0 : 3/40.920.97   2 1/40.900.96      
FT    2 - 0 Sligo Rovers  vs UC Dublin  0 : 1 3/40.910.98   2 3/40.870.99      
FT    1 - 1 Derry City  vs Shamrock Rovers  0 : 1/40.970.92   2 1/40.990.87      
FT    0 - 5 UC Dublin  vs Derry City  2 1/4 : 00.920.97   3 1/4-0.980.84      
FT    1 - 3 Dundalk  vs Derry City  1/4 : 00.950.94   2 1/40.960.90      
FT    3 - 0 Shamrock Rovers  vs Bohemians  0 : 1/20.980.91   2 1/40.80-0.94      
FT    2 - 1 Shelbourne  vs St. Patrick's  0 : 1/4-0.920.81   2 1/40.960.90      
FT    3 - 0 Cork City  vs Sligo Rovers  0 : 00.82-0.93   2 1/4-0.990.85      
FT    3 - 0 Drogheda Utd  vs UC Dublin  0 : 1 1/20.950.94   3-0.960.82      
FT    0 - 1 Sligo Rovers  vs Shelbourne  1/4 : 00.80-0.91   20.82-0.96      
FT    2 - 2 Bohemians  vs Derry City  0 : 0-0.920.81   2 1/40.990.87      
FT    0 - 1 UC Dublin  vs St. Patrick's  2 : 00.86-0.96   3 1/40.890.97      
FT    1 - 0 Shamrock Rovers  vs Dundalk  0 : 10.990.90   2 1/20.940.92      
FT    3 - 1 Drogheda Utd  vs Cork City  0 : 1/2-0.960.86   2 1/20.861.00      
FT    3 - 0 Derry City  vs Drogheda Utd  0 : 10.82-0.93   2 1/20.900.96      
FT    1 - 0 Dundalk  vs Sligo Rovers  0 : 3/40.960.93   2 1/20.980.88      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo