x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG JORDAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Jordan

FT    1 - 0 Sheikh Hussein  vs Al Salt  0 : 20.75-0.92   2 1/20.70-0.89      
FT    1 - 0 Moghayer Al Sarhan  vs Ma'an SC                 
FT    1 - 2 Ahli Amman  vs Al Aqaba SC                 
FT    1 - 0 S.Al.Ordon  vs Sahab  0 : 01.000.84   20.930.89      
FT    0 - 3 Al Salt  vs Faisaly (JOR)  1 1/4 : 0-0.990.83   2 1/40.78-0.96      
FT    0 - 0 Ahli Amman  vs Wehdat Amman  1 1/2 : 00.870.97   2 1/40.80-0.98      
FT    4 - 2 Ramtha  vs Moghayer Al Sarhan  0 : 3/4-0.980.82   2 1/40.821.00      
FT    0 - 0 Sahab  vs Al Aqaba SC                 
FT    0 - 1 S.Al.Ordon  vs Sheikh Hussein                 
FT    0 - 0 Ma'an SC  vs Jalil Club                 
FT    0 - 2 Moghayer Al Sarhan  vs Faisaly (JOR)  1 1/4 : 0-0.880.71   2 1/20.70-0.89      
FT    3 - 0 Wehdat Amman  vs Ramtha  0 : 3/4-0.960.80   20.900.92      
FT    2 - 1 Sheikh Hussein  vs Wehdat Amman                 
FT    0 - 0 Faisaly (JOR)  vs Al Aqaba SC                 
FT    1 - 0 Ramtha  vs Jalil Club  0 : 10.950.89   2 1/40.801.00      
FT    2 - 0 Ma'an SC  vs Ahli Amman  0 : 1/4-0.930.74   20.840.96      
FT    1 - 2 Al Salt  vs Moghayer Al Sarhan  0 : 00.830.93   20.761.00      
FT    2 - 2 Al Aqaba SC  vs Wehdat Amman  1 : 0-0.980.82   2 1/40.950.87      
FT    0 - 1 S.Al.Ordon  vs Faisaly (JOR)  1 : 0-0.940.78   2 1/40.821.00      
FT    2 - 0 Sheikh Hussein  vs Sahab  0 : 20.980.86   30.890.93      
FT    1 - 1 Ahli Amman  vs Ramtha  3/4 : 01.000.84   2 1/4-0.980.80      
FT    0 - 4 Sahab  vs Wehdat Amman  1 : 00.880.96   2 1/40.920.90      
FT    0 - 1 Jalil Club  vs Al Salt  0 : 0-0.880.71   20.70-0.89      
FT    1 - 1 Faisaly (JOR)  vs Sheikh Hussein  0 : 00.860.98   20.850.97      
FT    1 - 1 Ma'an SC  vs Al Aqaba SC  0 : 1/40.850.99   20.69-0.88      
FT    1 - 2 Moghayer Al Sarhan  vs S.Al.Ordon  0 : 1/40.900.94   2 1/40.900.92      
FT    2 - 0 Ramtha  vs Al Aqaba SC                 
FT    0 - 1 Al Salt  vs Ahli Amman                 
FT    1 - 1 Faisaly (JOR)  vs Sahab                 
FT    2 - 2 S.Al.Ordon  vs Jalil Club                 
FT    1 - 0 Wehdat Amman  vs Ma'an SC                 
FT    2 - 0 Sheikh Hussein  vs Moghayer Al Sarhan                 
FT    0 - 1 Jalil Club  vs Sheikh Hussein                 
FT    0 - 1 Ahli Amman  vs S.Al.Ordon                 
FT    2 - 0 Al Aqaba SC  vs Al Salt  0 : 00.920.92   20.80-0.98      
FT    3 - 1 Ma'an SC  vs Sahab  0 : 0-0.910.74   20.970.85      
FT    2 - 0 Sheikh Hussein  vs Ahli Amman                 
FT    0 - 1 Ramtha  vs Ma'an SC  0 : 1 1/40.75-0.92   2 1/20.79-0.97      
FT    1 - 1 Sahab  vs Moghayer Al Sarhan  0 : 0-0.980.82   2 1/40.990.83      
FT    4 - 0 Faisaly (JOR)  vs Jalil Club  0 : 1 1/40.78-0.94   2 1/20.930.89      
FT    0 - 1 S.Al.Ordon  vs Al Aqaba SC  0 : 00.920.92   20.78-0.96      
FT    0 - 1 Al Salt  vs Wehdat Amman  3/4 : 0-0.890.72   2 1/41.000.82      
FT    0 - 1 Ahli Amman  vs Faisaly (JOR)                 
FT    2 - 0 Wehdat Amman  vs S.Al.Ordon  0 : 1 1/20.930.91   2 1/20.890.93      
FT    1 - 2 Moghayer Al Sarhan  vs Jalil Club  0 : 00.79-0.95   20.78-0.98      
FT    2 - 2 Ma'an SC  vs Al Salt                 
FT    0 - 4 Al Aqaba SC  vs Sheikh Hussein  1 1/4 : 00.960.88   2 1/40.81-0.99      
FT    1 - 5 Sahab  vs Ramtha  1/4 : 00.76-0.93   2-0.990.81      
FT    3 - 0 S.Al.Ordon  vs Ma'an SC  0 : 1/20.841.00   2 1/21.000.82      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo