x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG NEW ZEALAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG New Zealand

FT    2 - 4 Auckland City  vs Team Wellington  0 : 1/20.890.95   3 1/2-0.900.71      
FT    2 - 1 Auckland City  vs Eastern Suburbs (NZL)  0 : 1 1/40.860.98   3 1/40.910.91      
FT    4 - 1 Team Wellington  vs Wanderers SC  0 : 3/40.79-0.95   3 3/40.81-0.99      
FT    1 - 2 Hawke's Bay  vs Eastern Suburbs (NZL)                 
FT    2 - 2 Auckland City  vs Waitakare Utd  0 : 1 1/4-0.980.82   3 1/40.63-0.84      
FT    5 - 1 Canterbury  vs Wellington Phoenix (R)  0 : 1 1/40.880.96   3 3/40.72-0.91      
FT    3 - 2 Team Wellington  vs Wanderers SC  0 : 3/40.84-0.96   3 1/20.910.95      
FT    1 - 1 Eastern Suburbs (NZL)  vs Wanderers SC                 
FT    2 - 0 Waitakare Utd  vs Hawke's Bay  0 : 3/40.73-0.90   40.960.86      
FT    1 - 1 Wellington Phoenix (R)  vs Auckland City  2 1/4 : 01.000.84   40.990.83      
FT    0 - 2 Canterbury  vs Team Wellington  3/4 : 01.000.84   3 1/40.830.99      
FT    3 - 2 Wanderers SC  vs Waitakare Utd                 
FT    2 - 0 Auckland City  vs Canterbury  0 : 1 1/20.841.00   3 1/20.930.89      
FT    3 - 2 Hawke's Bay  vs Wellington Phoenix (R)  0 : 3/40.900.94   3 3/40.880.94      
FT    7 - 0 Team Wellington  vs Eastern Suburbs (NZL)  0 : 1/20.81-0.97   3 3/40.910.91      
FT    3 - 1 Auckland City  vs Team Wellington  0 : 1/20.880.96   3 1/40.75-0.93      
FT    2 - 1 Canterbury  vs Hawke's Bay  0 : 1/20.71-0.88   3 1/40.71-0.90      
FT    4 - 0 Waitakare Utd  vs Eastern Suburbs (NZL)  1/2 : 00.930.91   3 1/20.950.87      
FT    1 - 2 Wellington Phoenix (R)  vs Wanderers SC  1 1/2 : 00.940.90   3 3/40.71-0.90      
FT    8 - 0 Eastern Suburbs (NZL)  vs Wellington Phoenix (R)  0 : 1 1/20.900.94   3 3/40.960.86      
FT    0 - 4 Hawke's Bay  vs Auckland City  1 1/4 : 00.860.98   3 1/40.830.99      
FT    1 - 1 Wanderers SC  vs Canterbury  0 : 3/40.990.85   3 3/40.950.87      
FT    3 - 4 Team Wellington  vs Waitakare Utd  0 : 1 1/20.990.85   3 3/40.980.84      
FT    5 - 2 Team Wellington  vs Wellington Phoenix (R)                 
FT    1 - 1 Eastern Suburbs (NZL)  vs Auckland City  1/2 : 00.980.86   3-0.960.78      
FT    1 - 4 Wanderers SC  vs Hawke's Bay  0 : 1 1/40.61-0.81   3 1/40.66-0.86      
FT    3 - 3 Waitakare Utd  vs Canterbury  0 : 1/40.900.98   3 1/2-0.830.61      
FT    1 - 1 Wellington Phoenix (R)  vs Waitakare Utd  1/2 : 00.81-0.93   3 1/20.960.86      
FT    2 - 2 Hawke's Bay  vs Team Wellington  1 1/4 : 00.880.96   3 1/2-0.990.81      
FT    1 - 0 Canterbury  vs Eastern Suburbs (NZL)  1/2 : 00.85-0.97   3 1/40.950.91      
FT    2 - 1 Auckland City  vs Wanderers SC  0 : 1-0.900.73   3 1/2-0.860.66      
FT    0 - 3 Waitakare Utd  vs Auckland City                 
FT    1 - 2 Eastern Suburbs (NZL)  vs Hawke's Bay  0 : 1 1/20.870.97   3 1/20.821.00      
FT    1 - 1 Wanderers SC  vs Team Wellington  0 : 0-0.920.75   30.67-0.87      
FT    1 - 1 Wellington Phoenix (R)  vs Canterbury  3/4 : 00.81-0.97   3 1/20.940.88      
FT    1 - 2 Wanderers SC  vs Eastern Suburbs (NZL)  0 : 1/4-0.970.81   3 1/40.890.93      
FT    2 - 0 Hawke's Bay  vs Waitakare Utd  3/4 : 00.68-0.86   3 1/2-0.970.79      
FT    4 - 1 Auckland City  vs Wellington Phoenix (R)  0 : 10.44-0.78   3 1/20.56-0.86      
FT    3 - 1 Team Wellington  vs Canterbury  0 : 1 1/40.64-0.83   3 1/20.76-0.94      
FT    1 - 0 Canterbury  vs Auckland City  1 1/4 : 0-0.930.76   3 1/40.76-0.94      
FT    1 - 1 Eastern Suburbs (NZL)  vs Team Wellington  1/4 : 00.930.91   30.830.99      
FT    3 - 0 Wellington Phoenix (R)  vs Hawke's Bay  0 : 1/4-0.940.78   3 1/20.860.96      
FT    1 - 1 Waitakare Utd  vs Wanderers SC  0 : 00.940.90   3 1/20.68-0.88      
FT    2 - 2 Team Wellington  vs Auckland City                 
FT    2 - 2 Eastern Suburbs (NZL)  vs Waitakare Utd  0 : 3/4-0.930.64   3 3/40.810.91      
FT    0 - 3 Hawke's Bay  vs Canterbury  0 : 1/4-0.910.74   3 1/20.81-0.99      
FT    1 - 1 Wanderers SC  vs Wellington Phoenix (R)  0 : 1 1/2-0.950.79   40.78-0.96      
FT    2 - 3 Canterbury  vs Wanderers SC  1 : 00.900.94   3 3/40.70-0.89      
FT    2 - 1 Auckland City  vs Hawke's Bay  0 : 20.990.85   3 1/20.76-0.94      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo