x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG PARAGUAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Paraguay

FT    0 - 2 Sportivo Ameliano  vs 2 de Mayo  0 : 1/40.920.94   2 1/20.950.89      
FT    1 - 1 Guarani CA  vs Cerro Porteno  1/2 : 0-0.900.75   2 1/20.960.88      
FT    1 - 1 Libertad  vs Tacuary FBC  0 : 1 1/20.970.89   3-0.970.81      
FT    1 - 3 Guarani CA  vs Olimpia Asuncion  1/4 : 00.80-0.94   2 1/40.940.90      
FT    0 - 1 Sportivo Trinidense  vs Sportivo Ameliano  0 : 00.980.88   2 1/20.910.89      
FT    0 - 0 Cerro Porteno  vs Sol de America  0 : 1 1/21.000.86   2 3/40.880.96      
FT    2 - 0 2 de Mayo  vs Nacional(PAR)  0 : 1/4-0.930.79   2 1/40.80-0.96      
FT    1 - 1 Sportivo Luqueno  vs General Caballero  0 : 3/40.950.91   2 1/20.980.86      
FT    1 - 1 Tacuary FBC  vs 2 de Mayo  0 : 1/2-0.930.79   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 1 Nacional(PAR)  vs Sportivo Trinidense  0 : 1/2-0.950.81   2 1/40.79-0.95      
FT    1 - 2 Sol de America  vs Libertad  1 : 00.970.89   2 3/40.910.89      
FT    1 - 1 Olimpia Asuncion  vs Cerro Porteno  1/4 : 0-0.880.72   2 1/20.920.88      
FT    1 - 3 Sportivo Ameliano  vs Sportivo Luqueno                 
FT    0 - 0 General Caballero  vs Guarani CA                 
FT    2 - 0 Sportivo Luqueno  vs Nacional(PAR)  0 : 1/40.81-0.95   20.78-0.94      
FT    1 - 1 Cerro Porteno  vs Libertad  0 : 1/40.980.88   2 1/20.970.83      
FT    1 - 1 Olimpia Asuncion  vs General Caballero  0 : 1-0.940.80   2 1/20.940.90      
FT    0 - 0 Guarani CA  vs Sportivo Ameliano  0 : 1/2-0.950.81   2 1/20.920.92      
FT    1 - 3 Sportivo Trinidense  vs Tacuary FBC  0 : 1/2-0.960.82   2 1/20.940.90      
FT    3 - 0 2 de Mayo  vs Sol de America  0 : 01.000.86   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 1 Sportivo Ameliano  vs Olimpia Asuncion  1/2 : 00.81-0.95   2 1/20.890.91      
FT    3 - 0 Libertad  vs 2 de Mayo  0 : 1 1/20.830.99   2 3/40.860.94      
FT    2 - 2 General Caballero  vs Cerro Porteno  1 : 0-0.930.78   2 1/20.82-0.98      
FT    1 - 1 Tacuary FBC  vs Sportivo Luqueno  1/4 : 00.85-0.99   2 1/40.920.92      
FT    2 - 3 Sol de America  vs Sportivo Trinidense  0 : 1/4-0.980.84   2 1/20.960.88      
FT    1 - 4 Nacional(PAR)  vs Guarani CA  0 : 1/4-0.950.81   2 1/40.940.90      
30/01  Hoãn Cerro Porteno  vs 2 de Mayo  0 : 1 1/20.81-0.95   30.990.85      
FT    1 - 2 Sportivo Trinidense  vs Libertad  1 : 00.82-0.96   2 3/4-0.950.79      
FT    3 - 0 Guarani CA  vs Tacuary FBC  0 : 1/2-0.950.81   2 1/40.860.94      
FT    1 - 1 General Caballero  vs Sportivo Ameliano  0 : 0-0.980.84   2 1/2-0.970.81      
FT    2 - 2 Olimpia Asuncion  vs Nacional(PAR)  0 : 1/40.85-0.99   2 1/40.940.90      
FT    1 - 1 Sportivo Luqueno  vs Sol de America  0 : 1/20.960.90   2 1/2-0.970.81      
FT    1 - 4 Sportivo Ameliano  vs Cerro Porteno  3/4 : 00.84-0.98   2 3/40.910.93      
FT    2 - 1 2 de Mayo  vs Sportivo Trinidense  1/4 : 00.82-0.96   2 1/40.850.99      
FT    2 - 1 Libertad  vs Sportivo Luqueno  0 : 11.000.86   2 1/2-0.990.83      
FT    2 - 2 Sol de America  vs Guarani CA  1/4 : 00.70-0.86   2 1/40.870.97      
FT    0 - 1 Tacuary FBC  vs Olimpia Asuncion  3/4 : 00.960.90   2 1/20.860.98      
FT    2 - 2 Nacional(PAR)  vs General Caballero  0 : 3/40.920.94   2 1/40.900.94      
FT    1 - 1 Guarani CA  vs Libertad  1/2 : 00.890.97   2 1/2-0.970.81      
FT    3 - 1 Cerro Porteno  vs Sportivo Trinidense  0 : 10.79-0.93   2 3/40.890.95      
FT    2 - 1 General Caballero  vs Tacuary FBC  0 : 00.84-0.98   2 1/40.960.88      
FT    2 - 0 Sportivo Luqueno  vs 2 de Mayo                 
FT    1 - 1 Olimpia Asuncion  vs Sol de America  0 : 10.970.85   2 1/20.850.99      
FT    1 - 0 Sportivo Ameliano  vs Nacional(PAR)  0 : 00.990.87   2 1/40.83-0.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo