x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG VENEZUELA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Venezuela

FT    0 - 0 Dep.Guaira  vs UCV FC  0 : 1/4-0.990.69   2 1/40.900.80      
FT    0 - 0 Rayo Zuliano  vs Caracas  1/4 : 00.68-0.98   2 1/20.940.76      
FT    1 - 2 Angostura  vs Portuguesa  3/4 : 0-0.970.67   2 1/20.850.85      
FT    1 - 0 Dep.Tachira  vs Hermanos Colmenares  0 : 1 1/20.860.84   2 1/20.860.84      
FT    0 - 2 Zamora Barinas  vs Carabobo  1/2 : 00.960.74   2 1/40.870.83      
FT    1 - 0 Puerto Cabello  vs Estu.Merida  0 : 3/40.830.87   2 1/20.830.87      
FT    2 - 1 Mineros Guayana  vs Monagas  3/4 : 00.760.94   2 1/20.780.92      
FT    1 - 2 Monagas  vs Dep.Tachira  0 : 00.920.78   20.740.96      
FT    2 - 2 Metropolitano  vs Dep.Guaira  0 : 1/40.960.74   2 1/40.740.96      
FT    2 - 0 Portuguesa  vs Mineros Guayana  0 : 1 1/20.940.76   2 1/20.60-0.91      
FT    2 - 3 UCV FC  vs Puerto Cabello  1/2 : 00.60-0.91   2 1/41.000.70      
FT    2 - 1 Rayo Zuliano  vs Angostura  0 : 1/20.68-0.98   2 1/40.790.91      
FT    2 - 2 Estu.Merida  vs Zamora Barinas  0 : 1/20.850.85   2 3/40.950.75      
FT    0 - 0 Hermanos Colmenares  vs Caracas  3/4 : 00.900.80   2 1/40.850.85      
FT    4 - 1 Puerto Cabello  vs Portuguesa  0 : 1/20.701.00   20.780.92      
FT    1 - 0 Dep.Tachira  vs Carabobo  0 : 1/40.740.96   20.950.75      
FT    0 - 0 Caracas  vs UCV FC  0 : 3/40.740.96   2 1/20.870.83      
FT    4 - 1 Zamora Barinas  vs Metropolitano  1/4 : 00.850.85   2 1/40.940.76      
FT    1 - 0 Mineros Guayana  vs Rayo Zuliano  1/4 : 00.850.85   2 1/20.850.85      
FT    2 - 2 Dep.Guaira  vs Hermanos Colmenares  0 : 1/20.68-0.98   2 1/20.830.87      
FT    2 - 0 Angostura  vs Monagas  1/2 : 00.850.85   2 1/40.900.80      
FT    2 - 1 Hermanos Colmenares  vs Monagas  1/2 : 00.800.90   2 1/40.870.83      
FT    1 - 2 Rayo Zuliano  vs Dep.Tachira  1/4 : 00.800.90   2 1/41.000.70      
FT    2 - 1 Metropolitano  vs Puerto Cabello  0 : 0-0.970.67   20.770.93      
FT    1 - 1 Portuguesa  vs Caracas  0 : 00.910.79   2 1/40.950.75      
FT    2 - 1 Estu.Merida  vs Dep.Guaira  0 : 1/40.930.77   2 1/40.850.85      
FT    2 - 0 UCV FC  vs Mineros Guayana  0 : 3/40.720.98   2 1/20.980.72      
FT    1 - 1 Carabobo  vs Angostura  0 : 1 1/2-0.980.68   2 1/20.950.75      
FT    1 - 0 Monagas  vs UCV FC  0 : 1/20.750.95   20.790.91      
FT    2 - 1 Rayo Zuliano  vs Estu.Merida  0 : 1/40.950.75   2 1/40.800.90      
FT    1 - 2 Mineros Guayana  vs Zamora Barinas  0 : 00.890.81   2 1/20.940.76      
FT    2 - 2 Dep.Guaira  vs Portuguesa  0 : 00.760.94   20.890.81      
FT    2 - 0 Dep.Tachira  vs Metropolitano  0 : 10.890.81   2 1/40.920.78      
FT    0 - 0 Puerto Cabello  vs Carabobo  0 : 1/20.810.89   20.870.83      
FT    0 - 0 Angostura  vs Hermanos Colmenares  0 : 1/40.750.95   2 1/20.950.75      
FT    1 - 2 Portuguesa  vs Rayo Zuliano  0 : 1/21.000.70   2 1/40.930.77      
FT    2 - 2 Metropolitano  vs Caracas  1/4 : 00.870.83   2 1/40.840.86      
FT    2 - 1 Zamora Barinas  vs Dep.Guaira  0 : 00.64-0.94   2 1/20.980.72      
FT    2 - 0 Puerto Cabello  vs Mineros Guayana  0 : 1 1/20.54-0.86   2 3/40.720.98      
FT    1 - 1 Estu.Merida  vs Monagas  0 : 00.65-0.95   2 1/40.701.00      
FT    1 - 2 UCV FC  vs Dep.Tachira                 
FT    1 - 0 Carabobo  vs Hermanos Colmenares  0 : 1 1/40.800.90   2 1/20.920.78      
FT    1 - 0 Hermanos Colmenares  vs Estu.Merida  0 : 00.970.73   2 1/20.940.76      
FT    1 - 1 Dep.Tachira  vs Portuguesa  0 : 3/40.850.85   2 1/4-0.960.66      
FT    1 - 1 Monagas  vs Carabobo  0 : 00.63-0.93   20.730.97      
FT    4 - 0 Caracas  vs Zamora Barinas  0 : 10.910.79   2 1/20.920.78      
FT    1 - 1 Rayo Zuliano  vs Metropolitano  0 : 1/4-0.950.65   2 1/40.800.90      
FT    2 - 1 Dep.Guaira  vs Puerto Cabello  1/4 : 00.820.88   20.750.95      
FT    1 - 1 Angostura  vs UCV FC  0 : 00.820.88   20.710.99      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo