x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG VIỆT NAM

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Việt Nam

FT    1 - 1 CA Hà Nội  vs Thanh Hóa  0 : 1 1/41.000.84   3-0.980.80      
FT    3 - 2 Hà Nội FC  vs Viettel  0 : 3/40.75-0.92   2 3/40.980.84      
FT    2 - 0 Nam Định  vs HL Hà Tĩnh  0 : 3/40.81-0.97   2 3/40.860.96      
FT    1 - 2 Hải Phòng  vs Bình Định  0 : 1/20.75-0.92   2 1/20.821.00      
FT    1 - 3 Thanh Hóa  vs Hà Nội FC  3/4 : 00.68-0.88   2 1/20.970.83      
FT    0 - 3 Viettel  vs CA Hà Nội  0 : 01.000.82   2 1/40.940.86      
FT    1 - 2 Bình Định  vs Nam Định  0 : 1/2-0.960.78   2 1/40.820.98      
FT    1 - 0 SL Nghệ An  vs HA Gia Lai  0 : 0-0.910.74   2 1/40.821.00      
FT    1 - 3 Khánh Hòa  vs SHB Đà Nẵng  1/2 : 0-0.830.64   20.70-0.89      
FT    0 - 0 TP.HCM  vs BCM Bình Dương  0 : 00.671.00   21.000.56      
FT    0 - 0 HL Hà Tĩnh  vs Hải Phòng  0 : 00.850.99   2 1/20.840.98      
FT    2 - 0 Hải Phòng  vs Nam Định  0 : 1/20.77-0.93   2 1/40.850.97      
FT    2 - 1 CA Hà Nội  vs Hà Nội FC  1/4 : 00.82-0.98   2 1/20.900.92      
FT    0 - 1 Thanh Hóa  vs Viettel  0 : 00.960.88   2 1/20.980.84      
FT    1 - 1 Bình Định  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/4-0.880.70   2 1/20.980.84      
FT    0 - 1 HA Gia Lai  vs TP.HCM  0 : 00.900.94   2 1/40.80-0.98      
FT    3 - 0 BCM Bình Dương  vs Khánh Hòa  0 : 10.890.95   2 1/20.850.97      
FT    0 - 1 SHB Đà Nẵng  vs SL Nghệ An  0 : 10.870.97   2 1/40.821.00      
FT    3 - 1 Hà Nội FC  vs Hải Phòng  0 : 10.70-0.88   2 1/20.830.99      
FT    0 - 0 HL Hà Tĩnh  vs Thanh Hóa  1/2 : 00.701.00   2 1/20.790.91      
FT    1 - 2 Nam Định  vs CA Hà Nội  1 : 00.990.71   2 1/20.850.85      
FT    0 - 0 Viettel  vs Bình Định  0 : 10.840.98   2 1/20.800.90      
FT    0 - 2 CA Hà Nội  vs Hải Phòng  0 : 3/40.890.95   2 1/20.850.97      
FT    0 - 2 SL Nghệ An  vs BCM Bình Dương  0 : 1/20.850.99   2 1/20.980.84      
FT    3 - 0 Khánh Hòa  vs TP.HCM  0 : 1/40.960.88   2 1/41.000.82      
FT    1 - 0 HA Gia Lai  vs SHB Đà Nẵng  0 : 0-0.980.82   20.821.00      
FT    1 - 0 Hà Nội FC  vs Nam Định  0 : 10.841.00   2 3/40.990.83      
FT    4 - 0 Viettel  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/20.960.88   2 1/40.950.87      
FT    2 - 0 Thanh Hóa  vs Bình Định  0 : 3/40.70-0.88   2 1/20.850.97      
FT    1 - 0 TP.HCM  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/40.980.86   2 1/40.860.96      
FT    1 - 2 BCM Bình Dương  vs HA Gia Lai  0 : 00.920.92   2 1/40.860.96      
FT    3 - 1 Khánh Hòa  vs SL Nghệ An  1/4 : 00.841.00   20.880.94      
FT    0 - 3 Hải Phòng  vs Thanh Hóa                 
FT    0 - 0 Nam Định  vs Viettel  0 : 00.73-0.90   2 1/40.900.92      
FT    2 - 2 HL Hà Tĩnh  vs Hà Nội FC  1/2 : 00.990.85   2 1/20.821.00      
FT    0 - 1 Bình Định  vs CA Hà Nội  1/4 : 0-0.940.78   2 1/20.78-0.96      
FT    4 - 2 Hà Nội FC  vs Bình Định  0 : 3/4-0.970.81   2 1/2-0.990.81      
FT    1 - 1 CA Hà Nội  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1 1/40.76-0.93   2 3/40.77-0.95      
FT    0 - 2 Thanh Hóa  vs Nam Định  0 : 1/20.79-0.95   2 1/40.821.00      
FT    2 - 0 Viettel  vs Hải Phòng  0 : 1/40.77-0.93   2 1/40.980.84      
FT    2 - 0 SL Nghệ An  vs TP.HCM  0 : 3/4-0.970.81   2 3/4-0.930.74      
FT    0 - 0 SHB Đà Nẵng  vs BCM Bình Dương  0 : 1/40.880.96   2 1/40.970.85      
FT    1 - 0 HA Gia Lai  vs Khánh Hòa  0 : 1/20.81-0.97   2 1/2-0.960.78      
FT    2 - 3 BCM Bình Dương  vs Nam Định  0 : 00.82-0.98   2 1/40.890.93      
FT    0 - 0 HL Hà Tĩnh  vs Khánh Hòa  0 : 3/40.82-0.98   2 1/40.980.84      
FT    0 - 1 TP.HCM  vs Viettel  1/4 : 00.860.98   2 1/40.960.86      
FT    1 - 0 SHB Đà Nẵng  vs CA Hà Nội  3/4 : 00.841.00   2 1/20.870.95      
FT    2 - 1 Bình Định  vs HA Gia Lai  0 : 1/20.920.92   2 1/20.960.86      
FT    0 - 1 Hà Nội FC  vs SL Nghệ An  0 : 1 1/4-0.960.80   2 3/4-0.990.81      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo