x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG VIỆT NAM

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Việt Nam

FT    1 - 2 TP.HCM  vs Bình Định  0 : 1/40.990.85   2 1/20.960.86      
FT    2 - 0 Thanh Hóa  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/40.870.97   2 1/40.840.98      
FT    0 - 0 SL Nghệ An  vs Thanh Hóa  0 : 1/20.870.97   2 1/40.930.89      
FT    2 - 1 Nam Định  vs TP.HCM  0 : 1/40.880.96   2 1/40.920.90      
FT    0 - 1 Bình Định  vs Hà Nội FC  1/4 : 00.970.79   2 1/40.790.97      
FT    0 - 1 Viettel  vs BCM Bình Dương  0 : 3/40.77-0.93   2 1/2-0.930.75      
FT    0 - 1 Sài Gòn FC  vs HA Gia Lai  1/2 : 0-0.980.82   2 1/20.920.90      
FT    1 - 0 Hải Phòng  vs SHB Đà Nẵng  0 : 3/4-0.980.82   2 1/2-0.820.60      
FT    2 - 1 Hà Nội FC  vs SL Nghệ An  0 : 1-0.850.67   2 1/40.72-0.91      
FT    1 - 0 Thanh Hóa  vs Viettel  0 : 00.79-0.95   20.80-0.98      
FT    3 - 4 HL Hà Tĩnh  vs Sài Gòn FC  0 : 1/20.960.88   2 1/20.830.99      
FT    2 - 3 BCM Bình Dương  vs Bình Định  0 : 00.890.95   2 1/2-0.930.74      
FT    2 - 1 TP.HCM  vs Hải Phòng  0 : 1/40.900.80   2 3/40.980.72      
FT    1 - 0 SHB Đà Nẵng  vs Nam Định  0 : 1/20.880.88   2 1/40.810.95      
FT    2 - 2 Sài Gòn FC  vs Nam Định  0 : 1/40.970.87   2 1/2-0.960.78      
FT    1 - 0 Viettel  vs TP.HCM  0 : 11.000.84   2 1/2-0.980.80      
FT    1 - 2 HL Hà Tĩnh  vs Hà Nội FC  3/4 : 00.83-0.99   2 3/40.970.85      
FT    2 - 0 HA Gia Lai  vs Thanh Hóa  0 : 10.940.90   2 1/20.80-0.98      
FT    0 - 1 Bình Định  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/20.990.85   2 1/40.890.93      
FT    3 - 0 SL Nghệ An  vs Hải Phòng  0 : 1/40.940.90   2 1/40.950.87      
FT    1 - 2 TP.HCM  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/2-0.920.73   30.940.86      
FT    3 - 1 Hà Nội FC  vs Sài Gòn FC  0 : 1 1/20.821.00   2 3/40.65-0.87      
FT    2 - 1 HA Gia Lai  vs BCM Bình Dương  0 : 3/40.77-0.95   2 1/2-0.930.72      
FT    3 - 1 Hải Phòng  vs Bình Định  0 : 1/40.880.82   2 1/20.840.86      
FT    1 - 0 Nam Định  vs Viettel  1/2 : 00.890.81   2 1/20.930.77      
FT    3 - 1 SHB Đà Nẵng  vs SL Nghệ An  1/4 : 00.790.91   2 1/40.950.75      
FT    0 - 2 TP.HCM  vs HA Gia Lai  1/2 : 00.740.96   2 1/40.870.83      
FT    4 - 0 Thanh Hóa  vs Sài Gòn FC  0 : 1/40.900.70   20.910.91      
FT    1 - 0 SL Nghệ An  vs HL Hà Tĩnh  0 : 1/40.71-0.88   20.900.92      
FT    2 - 1 Bình Định  vs Nam Định  0 : 3/4-0.980.82   2 1/40.840.98      
FT    1 - 2 Hải Phòng  vs Viettel  0 : 00.900.94   2 1/40.77-0.95      
FT    2 - 2 BCM Bình Dương  vs SHB Đà Nẵng  0 : 1/2-0.960.80   2 1/2-0.820.60      
FT    2 - 1 Hà Nội FC  vs Hải Phòng  0 : 1/20.840.94   2 1/40.73-0.95      
FT    1 - 0 HA Gia Lai  vs SHB Đà Nẵng  0 : 3/40.50-0.79   20.60-0.86      
FT    1 - 1 Sài Gòn FC  vs Bình Định  0 : 0-0.970.75   20.75-0.97      
FT    3 - 1 HL Hà Tĩnh  vs BCM Bình Dương  0 : 00.65-0.90   20.780.98      
FT    1 - 1 Thanh Hóa  vs Nam Định  0 : 1/2-0.990.75   20.761.00      
FT    2 - 0 SL Nghệ An  vs TP.HCM  0 : 1/20.890.89   2 1/40.930.83      
FT    0 - 1 Viettel  vs HL Hà Tĩnh  0 : 3/40.76-0.93   2 1/20.870.95      
FT    0 - 1 Nam Định  vs BCM Bình Dương  0 : 1/4-0.960.80   20.65-0.85      
FT    2 - 1 SHB Đà Nẵng  vs Hà Nội FC  1/2 : 0-0.900.73   2 1/40.71-0.88      
FT    1 - 0 TP.HCM  vs Thanh Hóa  0 : 1/40.61-0.80   2 1/40.83-0.99      
FT    3 - 1 Hải Phòng  vs Sài Gòn FC  0 : 3/4-0.940.78   2 1/40.76-0.93      
FT    1 - 1 Bình Định  vs HA Gia Lai  0 : 1/40.960.88   20.64-0.83      
FT    1 - 1 Nam Định  vs Hà Nội FC  1/2 : 00.65-0.95   2 3/4-0.940.66      
FT    0 - 1 Viettel  vs Hà Nội FC  1/4 : 00.800.96   2 1/40.890.87      
FT    1 - 0 Hà Nội FC  vs Thanh Hóa  0 : 3/40.80-0.94   2 1/40.910.93      
FT    1 - 1 Sài Gòn FC  vs SL Nghệ An  0 : 1/4-0.870.71   20.930.89      
FT    1 - 3 HL Hà Tĩnh  vs Bình Định  0 : 0-0.930.76   2 1/40.970.85      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo