x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VĐQG WALES

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VĐQG Wales

FT    0 - 2 Penybont  vs Bala Town  0 : 1/4-0.920.73   2 1/40.820.98      
FT    4 - 2 Cardiff Metropolitan  vs Aberystwyth  0 : 1 1/40.990.83   2 3/4-0.950.75      
FT    7 - 0 Connah's QN  vs Barry Town  0 : 20.821.00   3 1/40.830.97      
FT    4 - 2 Newtown AFC  vs Colwyn Bay  0 : 1 1/40.850.97   30.860.94      
02/12  Hoãn Haverfordwest  vs The New Saints                 
FT    1 - 2 Pontypridd Town  vs Caernarfon Town  0 : 0-0.940.76   30.860.94      
FT    2 - 3 Colwyn Bay  vs Connah's QN  1 3/4 : 00.980.84   3 1/40.77-0.97      
FT    1 - 3 Aberystwyth  vs The New Saints  3 3/4 : 00.880.94   4 1/20.890.91      
FT    1 - 1 Barry Town  vs Penybont  1/4 : 00.960.86   2 3/40.79-0.99      
FT    3 - 1 Newtown AFC  vs Pontypridd Town  0 : 1 1/40.900.92   2 1/20.890.91      
FT    1 - 1 Haverfordwest  vs Cardiff Metropolitan  0 : 00.80-0.98   2 1/20.880.92      
FT    1 - 1 Bala Town  vs Caernarfon Town  0 : 3/40.990.83   2 3/40.70-0.91      
FT    2 - 1 Colwyn Bay  vs Penybont  3/4 : 00.960.86   2 3/40.810.99      
FT    0 - 3 Pontypridd Town  vs Colwyn Bay  0 : 1/20.920.90   2 1/20.830.97      
FT    2 - 3 Caernarfon Town  vs Barry Town  0 : 3/40.850.97   3 1/40.850.95      
FT    1 - 1 Penybont  vs Newtown AFC  0 : 1/4-0.930.74   2 3/4-0.910.70      
FT    1 - 2 Connah's QN  vs Haverfordwest  0 : 1 3/40.900.92   3 1/40.820.98      
19/11  Hoãn The New Saints  vs Cardiff Metropolitan                 
FT    2 - 3 Aberystwyth  vs Bala Town  3/4 : 00.79-0.97   2 1/20.950.85      
FT    0 - 1 Aberystwyth  vs Newtown AFC  1 : 00.78-0.96   2 3/4-0.980.78      
FT    0 - 0 Bala Town  vs Pontypridd Town  0 : 10.880.94   2 1/40.79-0.99      
FT    2 - 4 Caernarfon Town  vs Penybont  0 : 00.930.89   30.810.99      
FT    5 - 0 Haverfordwest  vs Colwyn Bay  0 : 3/40.840.98   3-0.940.74      
FT    0 - 1 Barry Town  vs Aberystwyth  0 : 3/40.880.94   2 3/40.890.91      
FT    3 - 1 Cardiff Metropolitan  vs Connah's QN  1 : 00.940.88   2 3/40.900.90      
FT    0 - 2 Newtown AFC  vs The New Saints  1 3/4 : 00.830.99   3 1/2-0.920.71      
FT    6 - 1 The New Saints  vs Colwyn Bay  0 : 3 1/20.75-0.93   4 3/40.840.96      
FT    2 - 0 The New Saints  vs Bala Town  0 : 2 1/20.890.93   3 1/20.870.93      
FT    1 - 1 Newtown AFC  vs Haverfordwest  0 : 1-0.920.73   2 3/40.810.99      
FT    0 - 1 Colwyn Bay  vs Barry Town  0 : 1/4-0.850.65   2 3/40.65-0.87      
FT    1 - 3 Pontypridd Town  vs Cardiff Metropolitan  1/4 : 00.870.95   2 1/2-0.910.70      
FT    0 - 2 Penybont  vs Aberystwyth  0 : 1 1/40.970.85   30.940.86      
FT    6 - 1 Connah's QN  vs Caernarfon Town  0 : 1 1/20.900.92   3 1/40.870.93      
FT    2 - 6 Barry Town  vs The New Saints  2 1/2 : 0-0.990.81   4 1/40.950.85      
FT    2 - 0 Bala Town  vs Haverfordwest  0 : 1/40.840.98   2 3/40.940.86      
FT    5 - 1 Caernarfon Town  vs Cardiff Metropolitan  0 : 1/4-0.960.78   2 3/40.860.94      
FT    0 - 3 Pontypridd Town  vs Connah's QN  1 1/4 : 00.950.87   2 3/40.920.88      
FT    1 - 1 Connah's QN  vs Bala Town  0 : 1 1/40.870.95   2 3/40.77-0.97      
FT    3 - 0 Caernarfon Town  vs Aberystwyth  0 : 1 1/40.840.98   3 1/41.000.80      
FT    2 - 0 Barry Town  vs Pontypridd Town  0 : 00.930.89   2 1/20.990.81      
FT    2 - 1 Cardiff Metropolitan  vs Newtown AFC  1/4 : 00.930.89   2 3/4-0.910.70      
FT    3 - 2 Haverfordwest  vs Penybont  1/4 : 00.930.89   2 1/40.801.00      
FT    2 - 0 Pontypridd Town  vs Haverfordwest  0 : 1/4-0.980.80   2 1/2-0.980.78      
FT    1 - 4 Penybont  vs The New Saints  1 3/4 : 0-0.880.68   30.73-0.93      
FT    4 - 0 Newtown AFC  vs Caernarfon Town  0 : 1/2-0.980.80   30.950.85      
FT    2 - 1 Bala Town  vs Colwyn Bay  0 : 10.980.84   2 3/40.900.90      
FT    1 - 1 Aberystwyth  vs Connah's QN  2 : 00.970.85   3 1/40.900.90      
FT    2 - 1 Cardiff Metropolitan  vs Barry Town  0 : 10.77-0.95   2 3/40.910.89      
FT    4 - 2 Connah's QN  vs Penybont  0 : 3/40.910.91   2 1/2-0.990.79      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo