x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VLWC KV NAM MỸ

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC KV Nam Mỹ

FT    0 - 1 Peru  vs Brazil  1 3/4 : 00.87-0.97   2 1/20.87-0.99      
FT    0 - 0 Chile  vs Colombia  1/4 : 00.88-0.98   20.86-0.98      
FT    1 - 0 Venezuela  vs Paraguay  0 : 1/4-0.910.80   2-0.980.86      
FT    2 - 1 Ecuador  vs Uruguay  0 : 1/2-0.990.89   21.000.88      
FT    0 - 3 Bolivia  vs Argentina  3/4 : 00.960.93   2 1/4-0.940.82      
FT    5 - 1 Brazil  vs Bolivia  0 : 3 1/4-0.970.87   40.87-0.99      
FT    3 - 1 Uruguay  vs Chile  0 : 3/40.86-0.96   2 1/40.940.94      
FT    1 - 0 Argentina  vs Ecuador  0 : 1 1/40.84-0.94   2 1/21.000.88      
FT    1 - 0 Colombia  vs Venezuela  0 : 1 1/20.960.93   2 1/21.000.88      
FT    0 - 0 Paraguay  vs Peru  0 : 1/20.83-0.93   20.930.95      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo