x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ VLWC NỮ KV CONCACAF

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả VLWC Nữ KV Concacaf

FT    6 - 0 Mexico Nữ  vs Puerto Rico Nữ                 
FT    2 - 0 Panama Nữ  vs El Salvador Nữ                 
FT    5 - 0 Costa Rica Nữ  vs Guatemala Nữ                 
FT    10 - 0 Nicaragua Nữ  vs Dominica Nữ                 
FT    5 - 1 Jamaica Nữ  vs Dominican Nữ                 
FT    6 - 0 Bermuda Nữ  vs Grenada Nữ                 
FT    6 - 0 Haiti Nữ  vs Cuba Nữ                 
FT    5 - 1 Suriname Nữ  vs Antigua & Bar Nữ                 
FT    2 - 2 Trinidad & T. Nữ  vs Guyana Nữ                 
FT    0 - 3 Barbados Nữ  vs Belize Nữ                 
FT    2 - 1 Honduras Nữ  vs St.Vincent Nữ                 
FT    6 - 0 St.Kitts and Nevis Nữ  vs US Virgin Islands Nữ                 
FT    0 - 4 Curacao Nữ  vs Costa Rica Nữ                 
FT    0 - 9 Aruba Nữ  vs Panama Nữ                 
FT    0 - 9 Cayman Islands Nữ  vs Jamaica Nữ                 
FT    0 - 21 BV Islands Nữ  vs Haiti Nữ                 
FT    0 - 11 Anguilla Nữ  vs Mexico Nữ                 
FT    0 - 13 Turks & Caicos Nữ  vs Trinidad & T. Nữ                 
FT    0 - 0 Guyana Nữ  vs Nicaragua Nữ                 
FT    1 - 0 Dominican Nữ  vs Bermuda Nữ  0 : 10.730.97   2 3/40.990.73      
FT    2 - 0 El Salvador Nữ  vs Barbados Nữ  0 : 3 1/40.68-0.98   4 1/20.840.88      
FT    1 - 2 Guatemala Nữ  vs St.Kitts and Nevis Nữ  0 : 2 1/40.60-0.90   3 1/40.701.00      
FT    2 - 0 Puerto Rico Nữ  vs Suriname Nữ                 
FT    0 - 0 Cuba Nữ  vs Honduras Nữ                 
FT    1 - 1 Belize Nữ  vs Aruba Nữ                 
FT    0 - 2 Grenada Nữ  vs Cayman Islands Nữ                 
FT    0 - 1 US Virgin Islands Nữ  vs Curacao Nữ                 
FT    1 - 0 Antigua & Bar Nữ  vs Anguilla Nữ                 
FT    8 - 1 Dominica Nữ  vs Turks & Caicos Nữ                 
FT    5 - 1 St.Vincent Nữ  vs BV Islands Nữ                 
FT    19 - 0 Nicaragua Nữ  vs Turks & Caicos Nữ                 
FT    6 - 0 Bermuda Nữ  vs Cayman Islands Nữ                 
FT    5 - 1 St.Kitts and Nevis Nữ  vs Curacao Nữ                 
FT    3 - 1 Barbados Nữ  vs Aruba Nữ                 
FT    5 - 0 Suriname Nữ  vs Anguilla Nữ                 
FT    4 - 0 Honduras Nữ  vs BV Islands Nữ                 
FT    1 - 6 Grenada Nữ  vs Jamaica Nữ                 
FT    0 - 2 Dominica Nữ  vs Trinidad & T. Nữ                 
FT    0 - 8 Belize Nữ  vs Panama Nữ                 
FT    0 - 8 Antigua & Bar Nữ  vs Mexico Nữ                 
FT    0 - 6 US Virgin Islands Nữ  vs Costa Rica Nữ                 
FT    0 - 11 St.Vincent Nữ  vs Haiti Nữ                 
FT    0 - 7 Turks & Caicos Nữ  vs Guyana Nữ                 
FT    1 - 7 Aruba Nữ  vs El Salvador Nữ                 
FT    0 - 9 Anguilla Nữ  vs Puerto Rico Nữ                 
FT    0 - 6 Curacao Nữ  vs Guatemala Nữ                 
FT    0 - 14 BV Islands Nữ  vs Cuba Nữ                 
FT    0 - 4 Cayman Islands Nữ  vs Dominican Nữ                 
FT    9 - 0 Mexico Nữ  vs Suriname Nữ                 
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo