x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LIVESCORE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TX CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Aus Brisbane

18    0-0 Ipswich Knights12 vs Bayside Utd11                

Aus New South Wales

15    0-0 Rockdale Ilinden FC1 vs Sydney Utd5 0 : 1-0.990.870 : 1/40.78-0.903 1/4-0.980.841 1/40.79-0.991.594.404.45
15    0-0 WS Wanderers U216 vs Manly Utd11 0 : 1/40.940.940 : 00.75-0.883 1/40.83-0.971 1/2-0.950.812.144.052.73

Aus Victoria

21    0-1 St Albans Saints13 vs Altona Magic SC9 1/2 : 00.881.001/4 : 00.80-0.9330.880.991 1/40.830.973.103.902.00
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo