x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS VICTORIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Victoria

FT    1 - 0 South Melbourne  vs Green Gully SC  0 : 00.950.94   2 1/20.970.90      
FT    2 - 2 Oakleigh Cannons  vs Heidelberg Utd  0 : 1/20.930.96   30.85-0.98      
FT    2 - 0 Green Gully SC  vs Bentleigh Greens  0 : 00.82-0.93   2 3/40.900.97      
FT    3 - 0 Dandenong Th.  vs Green Gully SC  1/4 : 00.901.00   30.85-0.98      
FT    0 - 5 Dandenong City  vs Bentleigh Greens  1 3/4 : 00.901.00   3 1/41.000.87      
FT    2 - 0 Port Melbourne  vs Melb. Knights  0 : 1 1/40.85-0.95   3 1/40.990.88      
FT    0 - 1 Avondale Heights  vs South Melbourne  0 : 1/20.84-0.94   30.940.93      
FT    0 - 1 Oakleigh Cannons  vs Hume City  0 : 1 1/20.950.94   3 1/40.85-0.98      
FT    1 - 5 Altona City  vs St Albans Saints  0 : 3/40.950.94   30.83-0.96      
FT    1 - 5 Eastern Lions  vs Heidelberg Utd  2 1/4 : 00.940.95   3 1/20.910.96      
FT    7 - 0 Green Gully SC  vs Eastern Lions  0 : 1 3/40.940.95   3 1/40.970.90      
FT    0 - 1 Bentleigh Greens  vs Port Melbourne  0 : 00.940.95   2 3/40.940.93      
FT    1 - 4 Heidelberg Utd  vs Avondale Heights  1/4 : 00.85-0.97   3 1/40.900.97      
FT    2 - 1 St Albans Saints  vs Oakleigh Cannons  1 1/4 : 0-0.940.82   30.871.00      
FT    2 - 1 Hume City  vs Dandenong Th.  0 : 1/4-0.950.85   2 3/40.960.91      
FT    1 - 0 South Melbourne  vs Dandenong City  0 : 1 3/4-0.940.84   3 1/20.81-0.94      
FT    1 - 1 Melb. Knights  vs Altona City  0 : 1/4-0.970.87   2 3/40.940.94      
FT    1 - 1 St Albans Saints  vs Eastern Lions  0 : 1 1/40.940.95   2 3/40.82-0.95      
FT    2 - 0 Melb. Knights  vs Green Gully SC  1/2 : 00.960.93   3-0.950.84      
FT    1 - 2 Heidelberg Utd  vs Green Gully SC  1/4 : 00.88-0.98   2 3/40.85-0.98      
FT    1 - 0 Dandenong Th.  vs St Albans Saints  0 : 3/4-0.950.85   2 3/4-0.980.85      
FT    3 - 0 Altona City  vs Bentleigh Greens  1/2 : 00.950.94   2 3/4-0.990.86      
FT    2 - 1 Port Melbourne  vs South Melbourne  0 : 1/40.920.97   2 3/40.910.96      
FT    3 - 1 Dandenong City  vs Avondale Heights  1 1/2 : 00.910.98   3 1/40.84-0.97      
FT    0 - 0 Eastern Lions  vs Hume City  1 1/2 : 00.910.99   30.920.95      
FT    3 - 1 Oakleigh Cannons  vs Melb. Knights  0 : 1 1/4-0.930.83   3 1/40.930.94      
FT    1 - 2 Avondale Heights  vs Port Melbourne  0 : 1/4-0.910.80   30.80-0.93      
FT    3 - 2 Bentleigh Greens  vs Oakleigh Cannons  0 : 0-0.950.85   3 1/4-0.980.85      
FT    5 - 1 Heidelberg Utd  vs Dandenong City  0 : 1 1/40.940.95   3 1/40.920.95      
FT    0 - 2 Hume City  vs Green Gully SC  1/2 : 00.891.00   2 1/20.871.00      
FT    2 - 0 South Melbourne  vs Altona City  0 : 3/40.88-0.98   2 3/40.950.92      
FT    1 - 2 Melb. Knights  vs Dandenong Th.  0 : 00.82-0.93   2 3/40.920.95      
FT    3 - 2 Heidelberg Utd  vs Hume City  0 : 1/2-0.930.82   2 3/40.920.95      
FT    2 - 2 Dandenong Th.  vs Bentleigh Greens  1/4 : 00.940.95   2 3/40.970.90      
FT    1 - 0 South Melbourne  vs Oakleigh Cannons  0 : 0-0.960.85   2 3/40.940.93      
FT    1 - 1 Port Melbourne  vs Dandenong City  0 : 20.88-0.98   3 1/40.85-0.98      
FT    0 - 2 Eastern Lions  vs Melb. Knights  1 : 0-0.990.88   2 3/40.84-0.97      
FT    0 - 1 Altona City  vs Avondale Heights  1/2 : 00.990.90   2 3/40.871.00      
FT    2 - 0 Green Gully SC  vs St Albans Saints                 
FT    0 - 1 St Albans Saints  vs Hume City  1/2 : 00.980.90   2 3/40.84-0.95      
FT    2 - 1 South Melbourne  vs Dandenong Th.  0 : 3/41.000.90   30.880.99      
FT    4 - 0 Port Melbourne  vs Heidelberg Utd  0 : 1/40.86-0.96   2 3/40.880.99      
FT    2 - 1 Dandenong City  vs Altona City  3/4 : 00.89-0.97   2 3/40.960.93      
FT    1 - 4 Avondale Heights  vs Oakleigh Cannons  0 : 00.79-0.90   30.960.91      
FT    3 - 0 Bentleigh Greens  vs Eastern Lions  0 : 2 1/20.970.92   3 1/2-0.990.86      
FT    0 - 0 St Albans Saints  vs Heidelberg Utd  3/4 : 00.90-0.98   2 3/40.920.95      
FT    3 - 1 Hume City  vs Melb. Knights  0 : 1/40.970.92   2 3/40.880.99      
FT    1 - 4 Altona City  vs Port Melbourne  1/2 : 0-0.950.87   2 1/20.85-0.96      
FT    0 - 4 Eastern Lions  vs South Melbourne  1 3/4 : 00.990.90   3 1/20.930.94      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo