x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ AUS VICTORIA

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Aus Victoria

FT    4 - 0 Avondale Heights  vs South Melbourne  0 : 3/4-0.980.88   30.970.90      
FT    1 - 0 Avondale Heights  vs Melb. Knights  0 : 1 1/40.960.93   3 1/4-0.960.83      
FT    2 - 1 South Melbourne  vs Oakleigh Cannons  1/2 : 00.900.99   30.970.90      
FT    5 - 0 Oakleigh Cannons  vs Altona Magic SC  0 : 20.940.95   3 3/40.880.99      
FT    2 - 0 Melb. Knights  vs Port Melbourne  1/2 : 00.85-0.95   2 1/20.880.99      
FT    0 - 2 North Geelong W.  vs South Melbourne  1 1/4 : 00.88-0.99   3 1/21.000.87      
FT    4 - 0 Port Melbourne  vs Altona Magic SC  0 : 3/40.980.91   3 1/40.910.96      
FT    5 - 0 Oakleigh Cannons  vs Moreland City SC  0 : 2 1/40.88-0.98   40.990.88      
FT    2 - 1 Avondale Heights  vs Bentleigh Greens  0 : 1 1/20.86-0.96   3 1/20.900.97      
FT    0 - 2 St Albans Saints  vs Green Gully SC  1 : 00.86-0.96   3 1/20.930.94      
FT    3 - 4 Dandenong Th.  vs Hume City  0 : 1/20.88-0.98   3 1/20.980.89      
FT    3 - 2 Heidelberg Utd  vs Melb. Knights  1/4 : 00.89-0.99   3 1/40.86-0.99      
FT    2 - 1 Heidelberg Utd  vs South Melbourne  3/4 : 00.920.97   30.920.95      
FT    1 - 2 Green Gully SC  vs Heidelberg Utd  0 : 10.881.00   3 1/4-0.960.83      
FT    2 - 1 Melb. Knights  vs Dandenong Th.  0 : 1/2-0.990.87   3 1/4-0.940.81      
FT    2 - 1 Avondale Heights  vs South Melbourne  0 : 3/40.84-0.96   30.940.92      
FT    0 - 1 Moreland City SC  vs St Albans Saints  0 : 1/4-0.970.87   31.000.87      
FT    1 - 0 Altona Magic SC  vs Bentleigh Greens  0 : 1/2-0.970.85   3 1/40.910.95      
FT    1 - 1 Hume City  vs Port Melbourne  1/2 : 00.930.96   3-0.950.82      
FT    2 - 4 North Geelong W.  vs Oakleigh Cannons  1 3/4 : 00.940.94   3 1/20.940.92      
FT    1 - 0 Dandenong Th.  vs Green Gully SC  0 : 0-0.970.87   30.990.88      
FT    2 - 4 Hume City  vs Melb. Knights  1/4 : 00.920.97   2 3/40.940.93      
FT    1 - 4 Altona Magic SC  vs South Melbourne  1/4 : 00.920.97   3 1/40.86-0.99      
FT    2 - 0 St Albans Saints  vs North Geelong W.  0 : 00.86-0.96   2 1/20.85-0.98      
FT    2 - 1 Moreland City SC  vs Heidelberg Utd  3/4 : 00.84-0.94   30.890.98      
FT    2 - 2 Bentleigh Greens  vs Port Melbourne  1/2 : 00.86-0.96   2 3/40.84-0.97      
FT    0 - 0 Oakleigh Cannons  vs Avondale Heights  0 : 00.88-0.98   2 3/40.80-0.93      
FT    1 - 2 St Albans Saints  vs Avondale Heights  2 1/2 : 00.990.90   3 3/40.940.93      
FT    2 - 1 Altona Magic SC  vs Oakleigh Cannons  1 3/4 : 0-0.960.78   3 3/40.70-0.91      
FT    0 - 4 Port Melbourne  vs South Melbourne  1/4 : 00.80-0.93   2 3/4-0.930.81      
FT    0 - 4 Moreland City SC  vs Dandenong Th.  1 : 00.881.00   3 1/40.930.95      
FT    0 - 2 Bentleigh Greens  vs Hume City  0 : 1/2-0.960.84   2 3/40.83-0.95      
FT    0 - 0 North Geelong W.  vs Heidelberg Utd  1 1/4 : 00.83-0.94   30.871.00      
FT    2 - 0 Green Gully SC  vs Melb. Knights  0 : 1/4-0.980.86   2 1/20.990.88      
FT    2 - 1 Melb. Knights  vs Moreland City SC  0 : 1 3/40.980.90   3 1/40.880.99      
FT    1 - 4 St Albans Saints  vs Altona Magic SC  1/2 : 00.930.95   30.85-0.98      
FT    6 - 0 Dandenong Th.  vs North Geelong W.  0 : 10.930.96   2 3/40.85-0.98      
FT    0 - 1 Hume City  vs Green Gully SC  1/4 : 0-0.940.82   2 3/40.970.91      
FT    2 - 0 Port Melbourne  vs Oakleigh Cannons  1 1/4 : 00.910.98   30.85-0.98      
FT    1 - 1 Heidelberg Utd  vs Avondale Heights  1 3/4 : 00.891.00   3 1/20.950.93      
FT    0 - 2 Bentleigh Greens  vs South Melbourne  3/4 : 00.940.94   30.79-0.92      
FT    0 - 3 North Geelong W.  vs Melb. Knights  1 : 00.940.94   30.990.89      
FT    2 - 2 South Melbourne  vs Hume City  0 : 3/40.84-0.96   2 3/40.79-0.93      
FT    3 - 2 Altona Magic SC  vs Heidelberg Utd  1/4 : 00.881.00   3 1/2-0.980.85      
FT    1 - 3 Bentleigh Greens  vs Oakleigh Cannons  2 : 00.960.93   3 1/20.930.95      
FT    1 - 1 Moreland City SC  vs Green Gully SC  1 1/4 : 01.000.88   3 1/20.970.91      
FT    5 - 1 Avondale Heights  vs Dandenong Th.  0 : 2 1/20.82-0.94   3 3/40.890.99      
FT    0 - 2 St Albans Saints  vs Port Melbourne  1 1/4 : 00.920.96   31.000.87      
FT    0 - 2 South Melbourne  vs Oakleigh Cannons  3/4 : 0-0.990.81   2 3/41.000.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo