x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 ARẬP XEUT

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Arập Xeut

FT    3 - 1 Al Oruba (KSA)  vs Hajer  0 : 3/4-0.940.76   2 1/41.000.80      
FT    0 - 0 Al Taraji  vs Al Bukiryah                 
FT    3 - 2 Al Jndal  vs Al Najma (KSA)  0 : 1/4-0.880.69   2 1/40.870.93      
FT    3 - 2 Al Adalah  vs Al Qaisoma  0 : 1-0.980.80   2 1/20.850.95      
FT    4 - 1 Al Ain (KSA)  vs Al Safa (KSA)  0 : 3/4-0.990.81   2 1/40.930.87      
FT    1 - 2 Al Arabi (KSA)  vs Al Kholood  0 : 3/40.910.91   2 1/40.77-0.97      
FT    0 - 1 Al Faisaly (KSA)  vs Al Qadisiya  0 : 0-0.930.74   20.850.95      
FT    1 - 0 Al Jabalain  vs Jeddah Club  0 : 1/4-0.980.80   20.910.89      
FT    3 - 1 Al Baten  vs Ohud Medina  0 : 1/4-0.960.78   2 1/4-0.960.76      
FT    1 - 0 Al Qadisiya  vs Al Taraji                 
FT    1 - 0 Al Kholood  vs Al Jndal  0 : 1/20.840.98   2 1/40.870.93      
FT    1 - 2 Al Qaisoma  vs Al Ain (KSA)  0 : 00.69-0.88   2 1/40.970.83      
FT    1 - 3 Al Najma (KSA)  vs Al Adalah  3/4 : 00.79-0.97   2 1/2-0.990.79      
FT    2 - 0 Al Faisaly (KSA)  vs Al Jabalain  0 : 3/4-0.990.81   2 1/40.820.98      
FT    1 - 0 Al Oruba (KSA)  vs Al Baten                 
FT    1 - 0 Al Bukiryah  vs Ohud Medina                 
FT    0 - 0 Hajer  vs Jeddah Club  0 : 1/40.960.86   20.77-0.97      
FT    0 - 3 Al Safa (KSA)  vs Al Arabi (KSA)                 
FT    0 - 5 Al Baten  vs Al Kholood  0 : 1/20.870.95   20.840.96      
FT    4 - 2 Al Arabi (KSA)  vs Al Qaisoma                 
FT    2 - 1 Al Jabalain  vs Hajer                 
FT    2 - 1 Jeddah Club  vs Al Bukiryah                 
FT    0 - 0 Al Ain (KSA)  vs Al Qadisiya                 
FT    1 - 2 Ohud Medina  vs Al Oruba (KSA)                 
FT    2 - 1 Al Jndal  vs Al Safa (KSA)  0 : 1/40.900.92   20.970.83      
FT    3 - 2 Al Taraji  vs Al Najma (KSA)  0 : 00.75-0.93   20.78-0.98      
FT    4 - 2 Al Adalah  vs Al Faisaly (KSA)  1/4 : 00.79-0.97   2 1/40.920.88      
FT    2 - 1 Al Bukiryah  vs Al Kholood  0 : 00.870.95   20.980.82      
FT    4 - 1 Al Oruba (KSA)  vs Al Ain (KSA)  0 : 1/41.000.82   20.820.98      
FT    3 - 3 Al Jabalain  vs Al Arabi (KSA)  1/4 : 00.950.87   2 1/4-0.980.78      
FT    1 - 1 Al Qaisoma  vs Al Jndal  0 : 1/20.860.96   2 1/40.920.88      
FT    2 - 1 Al Qadisiya  vs Al Baten                 
FT    2 - 0 Hajer  vs Al Safa (KSA)                 
FT    0 - 1 Jeddah Club  vs Al Adalah                 
FT    2 - 0 Al Faisaly (KSA)  vs Al Taraji                 
FT    1 - 2 Al Najma (KSA)  vs Ohud Medina                 
FT    1 - 0 Al Ain (KSA)  vs Al Bukiryah                 
FT    1 - 2 Al Qaisoma  vs Al Jabalain  0 : 0-0.950.77   20.980.82      
FT    0 - 1 Al Safa (KSA)  vs Al Baten  1/2 : 00.821.00   2 1/40.970.83      
FT    4 - 0 Al Arabi (KSA)  vs Hajer  0 : 1/20.920.90   2 1/40.890.91      
FT    0 - 2 Ohud Medina  vs Al Faisaly (KSA)  1/2 : 00.77-0.95   2 1/4-0.970.77      
FT    1 - 2 Al Taraji  vs Jeddah Club  0 : 00.920.90   2-0.970.77      
FT    2 - 2 Al Kholood  vs Al Najma (KSA)                 
FT    0 - 1 Al Jndal  vs Al Qadisiya                 
FT    1 - 0 Al Adalah  vs Al Oruba (KSA)                 
FT    2 - 1 Al Arabi (KSA)  vs Jeddah Club  0 : 1 1/40.830.99   2 1/20.970.83      
FT    2 - 0 Al Bukiryah  vs Al Safa (KSA)  0 : 1/20.821.00   2 1/40.990.81      
16/08  Hoãn Al Baten  vs Al Ain (KSA)                 
FT    0 - 2 Hajer  vs Ohud Medina  0 : 1/20.970.85   2 1/40.890.91      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo