x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

KẾT QUẢ BÓNG ĐÁ HẠNG 2 MEXICO

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Kết quả Hạng 2 Mexico

FT    0 - 2 Dorados  vs Leones Negros UdeG  0 : 1/41.000.88   2 1/20.900.96      
FT    0 - 0 Cancun FC  vs Ala. Durango  0 : 1/40.920.96   2 1/40.970.89      
FT    2 - 1 Celaya  vs Atlante  0 : 1/4-0.950.83   2 1/4-0.970.83      
28/09  Hoãn Sonora  vs Correcaminos  0 : 3/40.78-0.91   2 3/40.870.99      
FT    1 - 0 Tlaxcala FC  vs Pumas Tabasco  0 : 1/2-0.960.84   2 1/40.960.90      
FT    0 - 3 Raya2  vs Mineros de Zac.  0 : 00.81-0.99   2 1/40.870.93      
FT    3 - 0 Venados  vs Atletico La Paz  0 : 3/40.980.90   2 1/20.960.90      
FT    1 - 2 Cancun FC  vs Dorados  0 : 1/4-0.900.77   2 1/20.940.92      
FT    2 - 2 Leones Negros UdeG  vs Atlante  1/4 : 00.890.99   2 1/40.940.92      
FT    1 - 1 Ala. Durango  vs Celaya  1/4 : 00.940.94   2 1/40.84-0.98      
FT    2 - 2 Mineros de Zac.  vs Morelia  0 : 00.880.94   20.82-0.96      
FT    0 - 1 Pumas Tabasco  vs Sonora  1/4 : 0-0.990.87   2 1/20.990.87      
FT    3 - 0 Oaxaca  vs Tlaxcala FC  0 : 3/4-0.990.87   20.80-0.94      
FT    1 - 1 Correcaminos  vs Raya2  0 : 1/40.970.91   2 1/40.940.92      
FT    3 - 2 Tepatitlan FC  vs CD Tapatio  0 : 1/40.930.95   2 1/40.930.93      
FT    1 - 0 Atlante  vs Venados  0 : 1-0.930.81   20.900.96      
FT    0 - 0 Morelia  vs Cancun FC  0 : 1 1/40.881.00   2 1/20.880.98      
FT    4 - 1 Dorados  vs Mineros de Zac.  0 : 1/40.920.96   2 1/20.980.88      
FT    5 - 0 Sonora  vs Ala. Durango  0 : 1/20.86-0.98   2 1/20.970.89      
FT    6 - 1 Atletico La Paz  vs Pumas Tabasco  0 : 1/20.881.00   2 1/4-0.930.79      
FT    2 - 0 Celaya  vs Oaxaca  0 : 3/40.970.91   2 1/40.920.94      
FT    0 - 1 Raya2  vs Leones Negros UdeG  0 : 0-0.940.82   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 1 Tlaxcala FC  vs Tepatitlan FC  0 : 1/4-0.910.78   2 1/4-0.970.83      
FT    2 - 0 CD Tapatio  vs Correcaminos  0 : 1/40.84-0.96   2 1/40.880.98      
FT    4 - 2 Morelia  vs Atletico La Paz  0 : 3/40.80-0.93   2 1/2-0.900.75      
FT    0 - 2 Correcaminos  vs Dorados  0 : 1/40.940.94   2 1/40.990.87      
FT    1 - 2 Tepatitlan FC  vs Venados  0 : 1/4-0.970.85   2 1/40.950.91      
FT    1 - 1 Sonora  vs CD Tapatio  0 : 1/20.84-0.96   2 1/40.930.93      
FT    2 - 2 Oaxaca  vs Atlante  1/4 : 00.80-0.93   2 1/4-0.940.80      
FT    3 - 1 Ala. Durango  vs Raya2  0 : 1/40.890.99   2 1/40.970.89      
FT    0 - 2 Pumas Tabasco  vs Leones Negros UdeG  1/4 : 00.80-0.93   2 1/2-0.950.81      
FT    0 - 4 Cancun FC  vs Celaya  1/4 : 00.86-0.98   2 1/4-0.990.85      
FT    1 - 1 Mineros de Zac.  vs Tlaxcala FC  0 : 10.930.95   2 1/20.920.94      
FT    4 - 0 Oaxaca  vs Ala. Durango  0 : 1/2-0.980.86   2 1/2-0.930.78      
FT    2 - 2 Atlante  vs Sonora  0 : 1-0.920.79   2 1/40.82-0.96      
FT    1 - 1 CD Tapatio  vs Tlaxcala FC  0 : 1/2-0.970.85   2 1/40.980.88      
FT    2 - 1 Dorados  vs Raya2  0 : 1/40.890.99   2 1/40.960.90      
FT    0 - 1 Venados  vs Mineros de Zac.  0 : 1/40.87-0.99   2 3/40.890.97      
FT    2 - 0 Celaya  vs Morelia  0 : 1/40.940.94   2 1/41.000.86      
07/09  Hoãn Atletico La Paz  vs Tepatitlan FC  0 : 1/4-0.960.84   20.890.97      
FT    1 - 0 Correcaminos  vs Pumas Tabasco  0 : 1/20.950.93   2 1/2-0.970.83      
FT    3 - 0 Leones Negros UdeG  vs Cancun FC                 
FT    0 - 5 Tlaxcala FC  vs Atlante  1/2 : 00.920.96   2 1/4-0.950.81      
FT    3 - 0 Morelia  vs Dorados  0 : 3/40.82-0.94   2 1/2-0.990.85      
FT    2 - 3 Raya2  vs Celaya  1/4 : 00.930.95   20.900.96      
FT    1 - 1 Tepatitlan FC  vs Oaxaca  0 : 1/4-0.930.80   2 1/4-0.940.80      
FT    1 - 0 Pumas Tabasco  vs CD Tapatio  0 : 1/40.850.97   2 1/40.900.90      
FT    2 - 0 Tlaxcala FC  vs Leones Negros UdeG  1/4 : 00.81-0.99   20.77-0.97      
FT    1 - 1 Ala. Durango  vs Atlante  1/4 : 01.000.88   2 1/4-0.940.80      
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo